รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมหญิง รอบแรก สาย 1 คู่ที่ 17
วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 10:00 น.
สนาม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
กรุงเทพมหานคร
3
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
2
1
-
-
-
-
 
ครึ่งแรก
กุลกัญยา นินละเอียด 20'
ลดาวัลย์ กลิ่นบุญแก้ว 14'

ครึ่งหลัง
เนตรถพร ศรีประภา 30'

Remark :
2
สุธาสินี  ขันหมื่นไวย์
กรุงเทพมหานคร  
8
ยุภาวดี  ชาแดง
กรุงเทพมหานคร  
4
ชนม์พิชา  หอมไสย
กรุงเทพมหานคร  
14
เนตรถพร  ศรีประภา
กรุงเทพมหานคร  
1
วรรณภา  ผึ่งผดุง
กรุงเทพมหานคร  
13
สุจิตรา  พูนแก้ว
กรุงเทพมหานคร  
10
เตชินี  พรหมนาค
กรุงเทพมหานคร  
7
ลดาวัลย์  กลิ่นบุญแก้ว
กรุงเทพมหานคร  
6
ศุภกานต์  โพล้งหิรัญ
กรุงเทพมหานคร  
11
เดือนเพ็ญ  พรมมี
กรุงเทพมหานคร  
12
ชลนภา  เลิศยะโส
กรุงเทพมหานคร  
5
กุลกัญยา  นินละเอียด
กรุงเทพมหานคร  
3
นฤมล  มานะจิตร์
กรุงเทพมหานคร  
9
ปิยธิดา  เพ็ชรากาล
กรุงเทพมหานคร  
1
สมุทรสงคราม
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
1
-
-
1
-
 
ครึ่งหลัง
บุษรา บุญญเวช 25'

ใบเหลือง
สุดารัตน์ สุขอุดม 39'

Remark :
4
จิรนันท์  รุ่งแสงเงิน
สมุทรสงคราม  
13
จิราพร  โพธิ์ใหญ่
สมุทรสงคราม  
14
นันทนา  กระเหิมหาญ
สมุทรสงคราม  
7
บุษรา  บุญญเวช
สมุทรสงคราม  
5
สุดารัตน์  สุขอุดม
สมุทรสงคราม  
2
วิภาดา  ยศวิปาน
สมุทรสงคราม  
11
สุดารัตน์  ศรวิชัย
สมุทรสงคราม  
1
อัญชลีพร  สุขอุดม
สมุทรสงคราม  
8
ธัญญพร  กิจเดช
สมุทรสงคราม  
12
อินทิรา  นกสี
สมุทรสงคราม  
9
อริษศรา  เคียงประคอง
สมุทรสงคราม  
6
ศิรพิชญ์  แสงสาคร
สมุทรสงคราม  
10
พรหมพร  นกอ่วม
สมุทรสงคราม  
3
วิรันดา  หมู่มาก
สมุทรสงคราม  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :