รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก สาย 1 คู่ที่ 13
วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10:00 น.
สนาม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
ตาก
2
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
1
1
-
-
2
-
 
ครึ่งแรก
พิชัย พนาลัยเจริญ 15'

ครึ่งหลัง
ณัฐดนัย อามาตย์ชาดี 36'

ใบเหลือง
วิศรุต โพธา 17'
สหัสวรรษ พุทธเวไนย์ 29'

Remark :
6
สหัสวรรษ  พุทธเวไนย์
ตาก  
2
ภุชงค์  แซ่หาง
ตาก  
9
สิทธิชาติ  แสงสี
ตาก  
5
สมภพ  ตราดรรชนี
ตาก  
7
พิชัย  พนาลัยเจริญ
ตาก  
8
วรากร  ใจเป็ง
ตาก  
4
เตชิน  เจริญผลิตผล
ตาก  
14
วิศรุต  โพธา
ตาก  
13
ณฐวร  รอดฉ่ำ
ตาก  
10
ณัฐดนัย  อามาตย์ชาดี
ตาก  
12
ชนุตร์  นันทหาร
ตาก  
11
นฤพนธ์  อนุมัติ
ตาก  
1
ณัฐนนท์  เนื่องพุกก์
ตาก  
3
โกวิทย์  สร้อยทรัพย์
ตาก  
7
สมุทรปราการ
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
4
3
-
-
-
-
 
ครึ่งแรก
จักรี ชนชนะชัย 8'
พิชยุตม์ กิตติภาณุวงศ์ 12'
ศิริวัฒน์ วัฒนศศิธร 17'
เจษฎาวุฒิ สุดทอง 20'

ครึ่งหลัง
สิรวิชญ์ สิมตะมะ 31'
นราธิป พิมพ์โสม 37'
ธนารัชช์ คำเหล็ก 40'

Remark :
7
ณชนน  แสงทอง
สมุทรปราการ  
13
ศิริวัฒน์  วัฒนศศิธร
สมุทรปราการ  
4
สิทธิพร  สิงโหพล
สมุทรปราการ  
12
ชลธิศ  ถุงเงิน
สมุทรปราการ  
15
เบญจา  ขันทอง
สมุทรปราการ  
9
พิชยุตม์  กิตติภาณุวงศ์
สมุทรปราการ  
3
ธีระภัทร  เหมือนศรี
สมุทรปราการ  
1
ชาญชล  เมฆศรี
สมุทรปราการ  
6
นราธิป  พิมพ์โสม
สมุทรปราการ  
10
ธนารัชช์  คำเหล็ก
สมุทรปราการ  
5
ภูชิต  ฉิมนอก
สมุทรปราการ  
8
จักรี  ชนชนะชัย
สมุทรปราการ  
2
เจษฎาวุฒิ  สุดทอง
สมุทรปราการ  
11
สิรวิชญ์  สิมตะมะ
สมุทรปราการ  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :