รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมหญิง รอบแรก สาย 2 คู่ที่ 10
วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 12:00 น.
สนาม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
นครราชสีมา
7
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
4
3
-
-
-
-
 
ครึ่งแรก
จารุวรรณ ราชภูมิ 5'
จารุวรรณ ราชภูมิ 13'
จารุวรรณ ราชภูมิ 14'
อภิชญา ศรีวันชัย 1'

ครึ่งหลัง
นันทกานต์ หมอนพังเทียม 36'
จารุวรรณ ราชภูมิ 40'
เบญญทิพย์ เปลี่ยนไธสง 37'

Remark :
5
วิภาวัส  โชมขุนทด
นครราชสีมา  
4
จารุวรรณ  ราชภูมิ
นครราชสีมา  
11
พิมพาภรณ์  วุฒิสิงห์ชัย
นครราชสีมา  
7
ยุภาพร  กองแก้ว
นครราชสีมา  
8
ปิยฉัตร  กลขุนทด
นครราชสีมา  
14
สุนิษา  อุ่นบุญ
นครราชสีมา  
15
อภิสมัย  รักไร่
นครราชสีมา  
13
อภิชญา  ศรีวันชัย
นครราชสีมา  
9
อุไรวรรณ  เจียกสูงเนิน
นครราชสีมา  
10
เบญญทิพย์  เปลี่ยนไธสง
นครราชสีมา  
12
กัณฑ์ชนก  กูบโคกกรวด
นครราชสีมา  
6
จิราภา  ลายเงิน
นครราชสีมา  
3
นันทกานต์  หมอนพังเทียม
นครราชสีมา  
1
จิราพร  อ่อนอก
นครราชสีมา  
1
สงขลา
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
-
-
-
1
-
 
ใบเหลือง
รวิสรา ศรีไพบูลย์ 29'

Remark :
9
อนิศรา  แนะสาและ
สงขลา  
11
อภิรุจี  รัตนะ
สงขลา  
12
ภัทราภรณ์  พรหมสุวรรณ
สงขลา  
4
ธัญญารัตน์  แก้วสุข
สงขลา  
13
มลิกา  ศรีจักร
สงขลา  
3
กรรภิรมณ์  สุขสะปาน
สงขลา  
1
อัญญรัตน์  ชมภูฆัง
สงขลา  
10
รวิสรา  ศรีไพบูลย์
สงขลา  
2
มณฑิรา  โกกาพันธ์
สงขลา  
6
อรจิรา  หีมโต๊ะหมาน
สงขลา  
5
สุธยา  ยุโส๊ะสมาน
สงขลา  
8
ณัฏฐณิชา  ไชยวรรณ
สงขลา  
7
นภัสนันท์  สุวรรณศรี
สงขลา  
14
ลักษณพร  นิรันดร์พุฒ
สงขลา  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :