รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมหญิง รอบแรก สาย 1 คู่ที่ 9
วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10:00 น.
สนาม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
ขอนแก่น
4
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
3
1
-
-
-
-
 
ครึ่งแรก
ดาราวลี ชิตทอง 2'
ชนาภา ภูมิคอนสาร 15'
ชนาภา ภูมิคอนสาร 16'

ครึ่งหลัง
ชนาภา ภูมิคอนสาร 24'

Remark :
6
ชนิสรา  ปลอดโปร่ง
ขอนแก่น  
12
ชนาภา  ภูมิคอนสาร
ขอนแก่น  
1
ภูตะวัน  สืบมม
ขอนแก่น  
5
สิริรัตน์  พันธุ์นิยม
ขอนแก่น  
4
จุฑาทิพย์  พลทา
ขอนแก่น  
13
พัชราภรณ์  บุญพร้อม
ขอนแก่น  
3
วรรณพร  มาตขาว
ขอนแก่น  
8
อริสรา  วิชัย
ขอนแก่น  
2
มธุริน  พูลวงษ์
ขอนแก่น  
9
ฐิติกานต์  วงษ์ขันธ์
ขอนแก่น  
7
นุชนาฏ  ธรรมวาโร
ขอนแก่น  
10
จิราภร  พุ่มทอง
ขอนแก่น  
11
ดาราวลี  ชิตทอง
ขอนแก่น  
0
สมุทรสงคราม
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
-
-
-
1
-
 
ใบเหลือง
บุษรา บุญญเวช 32'

Remark :
4
จิรนันท์  รุ่งแสงเงิน
สมุทรสงคราม  
13
จิราพร  โพธิ์ใหญ่
สมุทรสงคราม  
14
นันทนา  กระเหิมหาญ
สมุทรสงคราม  
7
บุษรา  บุญญเวช
สมุทรสงคราม  
5
สุดารัตน์  สุขอุดม
สมุทรสงคราม  
2
วิภาดา  ยศวิปาน
สมุทรสงคราม  
11
สุดารัตน์  ศรวิชัย
สมุทรสงคราม  
1
อัญชลีพร  สุขอุดม
สมุทรสงคราม  
8
ธัญญพร  กิจเดช
สมุทรสงคราม  
12
อินทิรา  นกสี
สมุทรสงคราม  
9
อริษศรา  เคียงประคอง
สมุทรสงคราม  
6
ศิรพิชญ์  แสงสาคร
สมุทรสงคราม  
10
พรหมพร  นกอ่วม
สมุทรสงคราม  
3
วิรันดา  หมู่มาก
สมุทรสงคราม  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :