รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมหญิง รอบแรก สาย 1 คู่ที่ 1
วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 10:00 น.
สนาม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
กรุงเทพมหานคร
4
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
2
2
-
-
-
-
 
ครึ่งแรก
เดือนเพ็ญ พรมมี 7'
เนตรถพร ศรีประภา 19'

ครึ่งหลัง
ยุภาวดี ชาแดง 24'
ลดาวัลย์ กลิ่นบุญแก้ว 33'

Remark :
2
สุธาสินี  ขันหมื่นไวย์
กรุงเทพมหานคร  
8
ยุภาวดี  ชาแดง
กรุงเทพมหานคร  
4
ชนม์พิชา  หอมไสย
กรุงเทพมหานคร  
14
เนตรถพร  ศรีประภา
กรุงเทพมหานคร  
1
วรรณภา  ผึ่งผดุง
กรุงเทพมหานคร  
13
สุจิตรา  พูนแก้ว
กรุงเทพมหานคร  
10
เตชินี  พรหมนาค
กรุงเทพมหานคร  
7
ลดาวัลย์  กลิ่นบุญแก้ว
กรุงเทพมหานคร  
6
ศุภกานต์  โพล้งหิรัญ
กรุงเทพมหานคร  
11
เดือนเพ็ญ  พรมมี
กรุงเทพมหานคร  
12
ชลนภา  เลิศยะโส
กรุงเทพมหานคร  
5
กุลกัญยา  นินละเอียด
กรุงเทพมหานคร  
3
นฤมล  มานะจิตร์
กรุงเทพมหานคร  
9
ปิยธิดา  เพ็ชรากาล
กรุงเทพมหานคร  
3
ขอนแก่น
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
2
1
-
-
-
-
 
ครึ่งแรก
จิราภร พุ่มทอง 11'
ชนิสรา ปลอดโปร่ง 13'

ครึ่งหลัง
ชนิสรา ปลอดโปร่ง 29'

Remark :
6
ชนิสรา  ปลอดโปร่ง
ขอนแก่น  
12
ชนาภา  ภูมิคอนสาร
ขอนแก่น  
1
ภูตะวัน  สืบมม
ขอนแก่น  
5
สิริรัตน์  พันธุ์นิยม
ขอนแก่น  
4
จุฑาทิพย์  พลทา
ขอนแก่น  
13
พัชราภรณ์  บุญพร้อม
ขอนแก่น  
3
วรรณพร  มาตขาว
ขอนแก่น  
8
อริสรา  วิชัย
ขอนแก่น  
2
มธุริน  พูลวงษ์
ขอนแก่น  
9
ฐิติกานต์  วงษ์ขันธ์
ขอนแก่น  
7
นุชนาฏ  ธรรมวาโร
ขอนแก่น  
10
จิราภร  พุ่มทอง
ขอนแก่น  
11
ดาราวลี  ชิตทอง
ขอนแก่น  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :