รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมหญิง สาย สาย ง รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 16
วันที่
25 มีนาคม 2561 เวลา 16:00 น.
สนาม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
ลำปาง
1
 
   
 
ครึ่งหลัง
ชญาดา กันธิยะ 47'

ใบเหลือง
ชญาดา กันธิยะ 85'
จีราวรรณ เชยบาล 90+2'

Remark :
15
อรวรา  ตู
ลำปาง
17
วรัญญา  ชานุวัตร
ลำปาง
14
พรวิสา  ขวาเมือง
ลำปาง
18
จารุกัญญ  ฉลาดคำ
ลำปาง
2
ภัทรนันท์  อุปชัย
ลำปาง
9
ชญาดา  กันธิยะ
ลำปาง
8
ชมพูนุช  ทองคำเหลือง
ลำปาง
5
ศิริกัลยา  ชุ่มธิ
ลำปาง
1
พรพิมล  เงินพล
ลำปาง
6
ปยุดา  อินตา
ลำปาง
16
ลักขิกา  จันต๊ะฟู
ลำปาง
11
สิริมา  อินต๊ะเสน
ลำปาง
3
พิญาดา  สนั่นเอื้อ
ลำปาง
4
จีราวรรณ  เชยบาล
ลำปาง
7
อรัญญา  พรกลิ่น
ลำปาง
13
เบญจพร  บุญสูง
ลำปาง
10
ภัสนันท์  ตันต้าว
ลำปาง
12
ธีรดา  ชาวยอง
ลำปาง
   
 
0
สุรินทร์
 
   
 
ใบเหลือง
ศิริกัญญา เครือศรี 44'
สุจิตรา หนอสีหา 58'

Remark :
19
จิตรกัญญา  สังข์น้อย
สุรินทร์
2
ฐิติภรณ์  จันทร์ชุมนุม
สุรินทร์
9
สุจิตรา  หนอสีหา
สุรินทร์
14
อาสินี  ชาวสวน
สุรินทร์
4
ศิริกัญญา  เครือศรี
สุรินทร์
18
นันทนา  สีละสาร
สุรินทร์
16
วรรณวิสา  วงษ์เจริญ
สุรินทร์
17
ปุณยาพร  พรมมา
สุรินทร์
20
ปาลิตา  จินดาศรี
สุรินทร์
28
นันทนา  ตาทอง
สุรินทร์
13
ฑิตฐิตา  คงแรงดี
สุรินทร์
5
รุจิรา  เตือนใจตน
สุรินทร์
12
ศรัญย์รชต์  จันทร์เด่น
สุรินทร์
15
พัชรวรรณ  ทองเกร็ด
สุรินทร์
11
บุศรินทร์  ผิวงาม
สุรินทร์
10
ณัฐกานต์  ดวงสวัสดิ์
สุรินทร์
29
กฤติยา  มูลรัง
สุรินทร์
8
ณัฐรส  บุตรเทศ
สุรินทร์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม