รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมหญิง สาย สาย 1 รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 9
วันที่
22 มีนาคม 2561 เวลา 14:00 น.
สนาม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
ขอนแก่น
4
 
   
 
ครึ่งแรก
พลอยชมพู สมนึก 12'
รัชพรรณ กิติราช 17'

ครึ่งหลัง
รัชพรรณ กิติราช 74'

เตะจุดโทษ
ทิพกฤตา อ่อนสมัย 34'

Remark :
19
ณัฐนิชา  ภูชะหาร
ขอนแก่น
7
จันทรภรณ์  วิเศษวรรณ
ขอนแก่น
9
พรพรรณ  พรหมลอย
ขอนแก่น
4
จุฑารัตน์  อินจอหอ
ขอนแก่น
17
ศศิกานต์  สูบกระโทก
ขอนแก่น
10
ธาดารัตน์  ไทยทรงธรรม
ขอนแก่น
16
พลอยชมพู  สมนึก
ขอนแก่น
3
พรนภา  อุ่นสา
ขอนแก่น
18
ทิชานันท์  สดชื่น
ขอนแก่น
1
ภัครมาส  กิจโม้มา
ขอนแก่น
11
ศิริวรรณ  ศรีมงคล
ขอนแก่น
15
เกสรา  สอดศรี
ขอนแก่น
14
ธมลวรรณ  บุ้งทอง
ขอนแก่น
6
ธมลวรรณ  รักษาภักดี
ขอนแก่น
12
รัชพรรณ  กิติราช
ขอนแก่น
5
ทิพกฤตา  อ่อนสมัย
ขอนแก่น
8
กัญชลิญา  พิมพะบุตร
ขอนแก่น
13
ขวัญจิรา  งอกวงค์
ขอนแก่น
   
 
0
นครสวรรค์
 
   
 
ครึ่งแรก

ครึ่งหลัง

เตะจุดโทษ

Remark :
16
ปานิสรา  ไชยหงษ์
นครสวรรค์
4
วรางาม  วลานันทฤทธิ์
นครสวรรค์
7
พรรณพัชร  พันธุวัฒน์
นครสวรรค์
8
บุษบา  บุญยิ่ง
นครสวรรค์
6
ตรรชนี  ผาเงิน
นครสวรรค์
3
ยุวดี  วิไลวรรณ์
นครสวรรค์
18
วัชรา  บุญจันทร์
นครสวรรค์
13
สโรชา  สงสาระ
นครสวรรค์
1
อพิญญา  แตงกวา
นครสวรรค์
15
รัตติกาล  ขำแผลง
นครสวรรค์
5
ปลายฝน  เพ็งสมบูรณ์
นครสวรรค์
2
ขวัญจิรา  เกษสุวรรณ
นครสวรรค์
9
ฐิตาภา  ทองแท้
นครสวรรค์
10
อณุภา  น้อยเหนื่อย
นครสวรรค์
17
จันทิมา  โชติรัตน์
นครสวรรค์
12
วรินธร  จันทศร
นครสวรรค์
14
กิตติญา  รัตนวิชัย
นครสวรรค์
11
แพรวนภา  โพธิ์ทอง
นครสวรรค์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม