รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมหญิง สาย สาย 1 รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 6
วันที่
20 มีนาคม 2561 เวลา 16:00 น.
สนาม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
นครศรีธรรมราช
0
 
   
 
ใบเหลือง
อิสริยา สะแปอิง 44'
อริษา ไกรนรา 26'

Remark :
18
ภนิตา  ทองคำ
นครศรีธรรมราช
11
สุดารัตน์  แก้วน้อย
นครศรีธรรมราช
9
ธารารัตน์  ลือฤทธิ์
นครศรีธรรมราช
15
อริษา  ไกรนรา
นครศรีธรรมราช
4
ตรีสรา  เกตกาญจน์
นครศรีธรรมราช
16
พิชญา  ศรีสมบัติ
นครศรีธรรมราช
5
นฤมล  ทองประจง
นครศรีธรรมราช
8
จิรภาพร  ดำหาย
นครศรีธรรมราช
17
จุฑามาศ  คล่องแคล่ว
นครศรีธรรมราช
1
วรารัตน์  นาหนองตูม
นครศรีธรรมราช
7
สุภาวดี  คีรีวงค์
นครศรีธรรมราช
12
กนกพรรณ  ชาญพล
นครศรีธรรมราช
14
สุพัสตรา  แซ่ด่าน
นครศรีธรรมราช
3
กรกนก  ทองเกิด
นครศรีธรรมราช
6
อทิตยา  ทองหีด
นครศรีธรรมราช
13
อัยดา  เปี่ยมยา
นครศรีธรรมราช
2
กัญญาวีร์  นิลสุวรรณ์
นครศรีธรรมราช
10
อิสริยา  สะแปอิง
นครศรีธรรมราช
   
 
2
นครสวรรค์
 
   
 
ครึ่งหลัง
ปลายฝน เพ็งสมบูรณ์ 68'
พรรณพัชร พันธุวัฒน์ 85'

ใบเหลือง
วรินธร จันทศร 44'

Remark :
16
ปานิสรา  ไชยหงษ์
นครสวรรค์
4
วรางาม  วลานันทฤทธิ์
นครสวรรค์
7
พรรณพัชร  พันธุวัฒน์
นครสวรรค์
8
บุษบา  บุญยิ่ง
นครสวรรค์
6
ตรรชนี  ผาเงิน
นครสวรรค์
3
ยุวดี  วิไลวรรณ์
นครสวรรค์
18
วัชรา  บุญจันทร์
นครสวรรค์
13
สโรชา  สงสาระ
นครสวรรค์
1
อพิญญา  แตงกวา
นครสวรรค์
15
รัตติกาล  ขำแผลง
นครสวรรค์
5
ปลายฝน  เพ็งสมบูรณ์
นครสวรรค์
2
ขวัญจิรา  เกษสุวรรณ
นครสวรรค์
9
ฐิตาภา  ทองแท้
นครสวรรค์
10
อณุภา  น้อยเหนื่อย
นครสวรรค์
17
จันทิมา  โชติรัตน์
นครสวรรค์
12
วรินธร  จันทศร
นครสวรรค์
14
กิตติญา  รัตนวิชัย
นครสวรรค์
11
แพรวนภา  โพธิ์ทอง
นครสวรรค์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม