รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 19
วันที่
28 มีนาคม 2561 เวลา 15:00 น.
สนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
สมุทรปราการ
2
 
   
 
ครึ่งแรก
ณัฐวุฒิ เริงเกษตรกิจ 15'

ครึ่งหลัง
เกียรติขจร แสนคำราง 51'

ใบเหลือง
สหัสวรรษ สมาเด๊ะ 87'

Remark :
8
จารุภัทร  ไผ่ป้อง
สมุทรปราการ
23
ธนพล  ตอนสุข
สมุทรปราการ
1
วรปรัชญ์  แก้วยศ
สมุทรปราการ
7
วงศกร  การบรรจง
สมุทรปราการ
17
สหัสวรรษ  สมาเด๊ะ
สมุทรปราการ
14
เกียรติขจร  แสนคำราง
สมุทรปราการ
11
วรชัย  เจ้าประคำ
สมุทรปราการ
15
อดิศร  ปรีกุล
สมุทรปราการ
16
ธีรวัฒน์  กรจักร์
สมุทรปราการ
10
ณัฐวุฒิ  เริงเกษตรกิจ
สมุทรปราการ
19
ทิวา  ผิวใส
สมุทรปราการ
3
จักราวุธ  เฮียงราช
สมุทรปราการ
21
พีรพัฒน์  เครือคำอ้าย
สมุทรปราการ
18
เทียนชัย  นามวงศ์
สมุทรปราการ
2
กองทัพ  ใจเสงี่ยม
สมุทรปราการ
9
ชัยวัฒน์  หนักแน่น
สมุทรปราการ
20
สุริยา  ทรัพย์เจริญ
สมุทรปราการ
12
พงศกร  คงเสน
สมุทรปราการ
   
 
0
สุพรรณบุรี
 
   
 
ใบเหลือง
วุฒิกร สีแตง 62'

Remark :
9
วิศิษฐ์  สุขสมบูรณ์
สุพรรณบุรี
17
สหัสวรรษ  ทองดีนอก
สุพรรณบุรี
6
กิตติศักดิ์  บรรจง
สุพรรณบุรี
12
ปฏิพัทธิ์  จิรกุลชนะกานนท์
สุพรรณบุรี
17
พัชรพงศ์  ซาภู่พวง
สุพรรณบุรี
11
ชินวัตร  ดวงดี
สุพรรณบุรี
15
สิทธิโชค  มูลอ่อน
สุพรรณบุรี
5
ธนันชัย  บุตรอินทร์
สุพรรณบุรี
2
ธนวัฒน์  พิมพ์โยธา
สุพรรณบุรี
7
ณัฐฑนนท์  ลาดนอก
สุพรรณบุรี
10
จีรวัฒน์  ฟักสุข
สุพรรณบุรี
8
วุฒิกร  สีแตง
สุพรรณบุรี
4
ณัฐพล  อนันบุตร
สุพรรณบุรี
16
บรรหาร  ทับทอง
สุพรรณบุรี
13
ศุภกิตติ์  ทองอนันต์
สุพรรณบุรี
1
กริชชนะ  แก้วไพฑูรย์
สุพรรณบุรี
14
สราวุฒิ  สายเหวือง
สุพรรณบุรี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม