รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย 4 รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 12
วันที่
23 มีนาคม 2561 เวลา 16:00 น.
สนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
นครสวรรค์
0
 
   
 
ใบเหลือง
ภูธเรศ เครือผือ 39'
อนาวิน แพพึ่ง 50'
บุญยฤทธิ์ มีพล 55'

Remark :
3
ภูม  บุษบรรณ
นครสวรรค์
4
บุญยฤทธิ์  มีพล
นครสวรรค์
12
อดุลย์ลิขิต  แสงแดง
นครสวรรค์
16
วิศรุจน์  ศรีบุรินทร์
นครสวรรค์
15
ยศนันท์  คำจริยา
นครสวรรค์
1
จิรายุทธ  สุขแก่น
นครสวรรค์
2
ธนวกร  คล้ายแจ่ม
นครสวรรค์
8
ชานนท์  บุญจันดา
นครสวรรค์
17
ชัยวัฒน์  สิงห์ลอ
นครสวรรค์
14
นพดล  สุทธิประภา
นครสวรรค์
13
รัฐชานนท์  ภูเทศ
นครสวรรค์
9
วุฒิภัทร  เพาะปลูก
นครสวรรค์
11
พิสิษฐ์  ศรีประเสริฐ
นครสวรรค์
7
อนาวิน  แพพึ่ง
นครสวรรค์
6
กรกช  กล่ำดี
นครสวรรค์
18
ศิริภพ  จงอ่อนกลาง
นครสวรรค์
5
ภูธเรศ  เครือผือ
นครสวรรค์
10
วุฒิชัย  กังวาล
นครสวรรค์
   
 
4
สุพรรณบุรี
 
   
 
ครึ่งแรก
ณัฐฑนนท์ ลาดนอก 6'

ครึ่งหลัง
สราวุฒิ สายเหวือง 49'
วิศิษฐ์ สุขสมบูรณ์ 52'
ศุภกิตติ์ ทองอนันต์ 62'

Remark :
9
วิศิษฐ์  สุขสมบูรณ์
สุพรรณบุรี
18
สหัสวรรษ  ทองดีนอก
สุพรรณบุรี
6
กิตติศักดิ์  บรรจง
สุพรรณบุรี
12
ปฏิพัทธิ์  จิรกุลชนะกานนท์
สุพรรณบุรี
17
พัชรพงศ์  ซาภู่พวง
สุพรรณบุรี
11
ชินวัตร  ดวงดี
สุพรรณบุรี
15
สิทธิโชค  มูลอ่อน
สุพรรณบุรี
5
ธนันชัย  บุตรอินทร์
สุพรรณบุรี
3
เจตศฏายุทธ  พรมดี
สุพรรณบุรี
2
ธนวัฒน์  พิมพ์โยธา
สุพรรณบุรี
7
ณัฐฑนนท์  ลาดนอก
สุพรรณบุรี
8
วุฒิกร  สีแตง
สุพรรณบุรี
4
ณัฐพล  อนันบุตร
สุพรรณบุรี
13
ศุภกิตติ์  ทองอนันต์
สุพรรณบุรี
1
กริชชนะ  แก้วไพฑูรย์
สุพรรณบุรี
14
สราวุฒิ  สายเหวือง
สุพรรณบุรี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม