รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย 1 รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 6
วันที่
20 มีนาคม 2561 เวลา 16:00 น.
สนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
นนทบุรี
1
 
   
 
ครึ่งหลัง
ปรุฬห์ฤทธิ์ สิงห์โนน 80'

ใบเหลือง
ธีรดนย์ เปลี่ยนสี 86'
มานพ กิตติพิรุฬห์ 90+5'

Remark :
10
ปุรเชษฐ์  ทอดสนิท
นนทบุรี
9
มานพ  กิตติพิรุฬห์
นนทบุรี
2
นิพิฐพนธ์  แสงสุข
นนทบุรี
12
ชุติคม  กลิ่นจำปาศรี
นนทบุรี
16
ธัญพิสิษฐ์  บุญแสง
นนทบุรี
11
ปรุฬห์ฤทธิ์  สิงห์โนน
นนทบุรี
5
ปิติพงษ์  มาดี
นนทบุรี
17
ศุทธิกานต์  หอมขจร
นนทบุรี
18
โสภณวิชญ์  รักญาติ
นนทบุรี
13
ธีรเกียรติ  จันทพรม
นนทบุรี
14
ณัฐนันท์  แก่นธรรม
นนทบุรี
3
ธีรดนย์  เปลี่ยนสี
นนทบุรี
6
ชลกร  จันทร์แจ่มใส
นนทบุรี
7
ศรายุทธ  อยู่สืบเชิ้อ
นนทบุรี
8
เช็มทิศ  เพ็ชรรัตน์
นนทบุรี
   
 
2
สมุทรปราการ
 
   
 
ครึ่งแรก
ณัฐวุฒิ เริงเกษตรกิจ 14'

ครึ่งหลัง
จารุภัทร ไผ่ป้อง 71'

ใบเหลือง
ทิวา ผิวใส 82'

Remark :
8
จารุภัทร  ไผ่ป้อง
สมุทรปราการ
23
ธนพล  ตอนสุข
สมุทรปราการ
1
วรปรัชญ์  แก้วยศ
สมุทรปราการ
7
วงศกร  การบรรจง
สมุทรปราการ
17
สหัสวรรษ  สมาเด๊ะ
สมุทรปราการ
14
เกียรติขจร  แสนคำราง
สมุทรปราการ
11
วรชัย  เจ้าประคำ
สมุทรปราการ
15
อดิศร  ปรีกุล
สมุทรปราการ
16
ธีรวัฒน์  กรจักร์
สมุทรปราการ
10
ณัฐวุฒิ  เริงเกษตรกิจ
สมุทรปราการ
19
ทิวา  ผิวใส
สมุทรปราการ
3
จักราวุธ  เฮียงราช
สมุทรปราการ
21
พีรพัฒน์  เครือคำอ้าย
สมุทรปราการ
18
เทียนชัย  นามวงศ์
สมุทรปราการ
2
กองทัพ  ใจเสงี่ยม
สมุทรปราการ
9
ชัยวัฒน์  หนักแน่น
สมุทรปราการ
20
สุริยา  ทรัพย์เจริญ
สมุทรปราการ
12
พงศกร  คงเสน
สมุทรปราการ
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม