ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลหญิง (2 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
2 09:00 จักรยาน - สแครช - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
3 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ - ชลบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
4 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ - นครสวรรค์  vs ราชบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
5 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
6 09:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ - สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
7 09:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs สุรินทร์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
8 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาชุดต่อสู้มือเปล่า ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
9 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาชุดต่อสู้มือเปล่า ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
10 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาชุดต่อสู้ประกอบอุปกรณ์ ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
11 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาชุดต่อสู้ประกอบอุปกรณ์ ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
12 09:30 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - ห่วง - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
13 10.15 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - บอล - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
14 10.45 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs กาญจนบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
15 10:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ - สุพรรณบุรี  vs สระบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
16 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบชิงชนะเลิศ - ขอนแก่น  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
17 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ - กาฬสินธุ์  vs เพชรบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
18 10:00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
19 10:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ - ขอนแก่น  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
20 10:45 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร 2  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
21 11.00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - คฑา - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
22 11.45 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - ริบบิ้น - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
23 11:00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ - สมุทรปราการ  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
24 11:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ - สมุทรปราการ  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
25 12:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ - พระนครศรีอยุธยา  vs นนทบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
26 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
27 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
28 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
29 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
30 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
31 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
32 15:55 ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเวนไนล์ I  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
33 15:55 ลีลาศ - ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเนี่ยร์ II  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
34 15:55 ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเวนไนล์ II  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
35 15:55 ลีลาศ - ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ I  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
36 15:55 ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ I  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
37 15:55 ลีลาศ - ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ II  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 37 เหรียญ