ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 07:30 กรีฑา - เดิน 10,000 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
2 08:40 กรีฑา - วิ่ง 5,000 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
3 09.30 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ - นครสวรรค์  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
4 09:00 จักรยาน - ประเภทลู่ ไทม์ไทรอัล - ชาย (1 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
5 09:00 จักรยาน - ประเภทลู่ ไทล์ไทรอัล - หญิง (500 ม.)  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
6 09:00 จักรยาน - ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (20 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
7 09:00 ยิงปืน - ปืนสั้นมาตรฐาน 25 เมตร 60 นัด บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
8 09:00 ยิงปืน - ปืนยาวมาตรฐาน (3x20) 50 เมตร บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
9 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาไท่จี๋ฉวน บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
10 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาทวน (เชียงซู่) บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
11 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาพลองใต้(หนานกุ้น) บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
12 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาฉางฉวน บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
13 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาพลอง(กุ่นซู่) บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
14 09:30 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
15 09:30 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
16 09:40 กรีฑา - ขว้างจักร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
17 10:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
18 10:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
19 10:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินผาดแผลง ประเภท F3A ท่าบิน Asian Sportsman Maneuver  รอบชิงชนะเลิศ
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
20 10:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R มอเตอร์ไฟฟ้า  รอบชิงชนะเลิศ
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
21 10:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R เครื่องยนต์น้ำมัน  รอบชิงชนะเลิศ
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
22 10:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F5D Class B  รอบชิงชนะเลิศ
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
23 10:00 กีฬาทางอากาศ - เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง ประเภท F3C ท่าบิน B3C  รอบชิงชนะเลิศ
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
24 10:00 กีฬาทางอากาศ - เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง ประเภท F3N ท่าบิน Beginner  รอบชิงชนะเลิศ
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
25 10:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินจำลองประเภททีมรวมจังหวัด  รอบชิงชนะเลิศ
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
26 10:00 ชักกะเย่อ - ทีมหญิง 8 คน  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
27 10:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ - ระนอง  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
28 10:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
29 10:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
30 10:00 ปันจักสีลัต - H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
31 10:28 ปันจักสีลัต - J น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 79 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
32 10:49 ปันจักสีลัต - G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
33 11:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
34 11:18 ปันจักสีลัต - I น้ำหนักเกิน 71 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
35 11:32 ปันจักสีลัต - A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
36 11:50 ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
37 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
38 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
39 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
40 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
41 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
42 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
43 13:00 ชักกะเย่อ - ทีมชาย 8 คน  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
44 13:07 ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
45 13:27 ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
46 13:45 ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
47 14.00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
สนามกีฬา อบจ.น่าน
48 14.00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบชิงชนะเลิศ - บุรีรัมย์  vs ระยอง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
49 14:00 กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
50 14:14 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
51 14:25 จักรยาน - ประเภทลู่ อิลิมิเนชั่นเรส - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
52 14:28 ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
53 14:30 กรีฑา - กระโดดสูง - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
54 14:33 ยูยิตสู - ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 44 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
55 14:35 ยูยิตสู - Newaza น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
56 14:36 ยูยิตสู - ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
57 14:40 ยูยิตสู - Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
58 14:42 ยูยิตสู - Duo - Mix คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
59 14:44 ยูยิตสู - Newaza น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
60 14:45 ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
61 15:04 ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
62 15:21 ปันจักสีลัต - G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
63 15:30 กรีฑา - วิ่งวิบาก 2,000 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
64 15:45 กรีฑา - วิ่งวิบาก 2,000 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
65 16.00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลา ราชสีห์ - Traditional ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
66 16:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบชิงชนะเลิศ - ปทุมธานี  vs มหาสารคาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
67 16:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง  รอบชิงชนะเลิศ - ชัยนาท  vs ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
68 16:01 ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
69 16:10 จักรยาน - ประเภทลู่ พอยท์เรส - ชาย (24 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
70 16:15 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
71 16:17 ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
72 16:30 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
73 16:30 กรีฑา - อัฏฐกรีฑา - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
74 16:38 ปันจักสีลัต - A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
75 16:53 ปันจักสีลัต - H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
76 18:30 เพาะกาย - ฟิตเนสชาย ความสูงเกิน 170 ซม. ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
77 18:30 เพาะกาย - ฟิตเนสหญิง รุ่น Open  รอบชิงชนะเลิศ
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
78 18:30 เพาะกาย - บุคคลชายทั่วไป รุ่น Welter Weight นน.เกิน 70 กก. ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
79 18:30 เพาะกาย - โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 160 เซนติเมตร ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
80 18:30 เพาะกาย - โมเดลฟิสิคชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
81 18:30 เพาะกาย - แอธเลติคฟิสิคชาย ความสูงเกิน 170 ซม.ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
82 18:30 เพาะกาย - แอธเลติคฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 160 ซม. ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 82 เหรียญ