ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 กรีฑา - วิ่ง 3,000 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
2 08:30 วู้ดบอล - นับจำนวนการตี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
3 08:30 วู้ดบอล - นับจำนวนการตี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
4 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
5 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
6 08:40 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
7 09.00 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ -
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
8 09.00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ -
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
9 09.00 เปตอง - Shooting บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ - สระบุรี  vs ราชบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
10 09.00 เปตอง - Shooting บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ - นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
11 09:00 จักรยาน - ประเภทถนน อินไลน์เรส - หญิง (80 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
12 09:00 ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 90 กก. - หญิง ไม่เกิน 90 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
13 09:00 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 90 กก. - หญิง ไม่เกิน 90 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
14 09:00 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 90 กก. - หญิง ไม่เกิน 90 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
15 09:00 ยิงปืน - ปืนสั้นยิงเร็ว 25 เมตร 60 นัด บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
16 09:00 ยิงปืน - ปืนสั้นยิงเร็ว 25 เมตร 60 นัด ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
17 09:00 ยิงปืน - ปืนยาวอัดม 10 เมตร 40 นัด บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
18 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาหนานฉวน บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
19 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาฉางฉวน บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
20 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาพลองใต้(หนานกุ้น) บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
21 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลา ไท่จี๋เจี้ยน - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
22 09:00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลาดาบ (เตาซู่) บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
23 09:00 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลชาย (อายุ 8-12 ปี)  รอบชิงชนะเลิศ
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
24 09:00 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 8-12 ปี)  รอบชิงชนะเลิศ
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
25 09:20 กรีฑา - กระโดดสูง - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
26 09:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลชาย (อายุ 13-20 ปี)  รอบชิงชนะเลิศ
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
27 09:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 13-20 ปี)  รอบชิงชนะเลิศ
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
28 10.00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
29 10.30 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ -
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
30 10.30 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
31 10:40 กรีฑา - ขว้างค้อน - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
32 11.00 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ -
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
33 11.00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ -
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
34 11.00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติก แอโรบิก คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
35 11.30 ยิมนาสติก - ยิมนาสติก แอโรบิก ทีม 3 คน  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
36 11:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มบิน - แบบแข่งความเเม่นยำ (Precision) บุคคลชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
37 11:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มบิน - แบบบินเดินทาง (Navigation) บุคคลชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
38 11:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มบิน - คะแนนรวมสูงสุดทุกประเภท  รอบชิงชนะเลิศ
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
39 11:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มบิน - แบบบินประหยัดเชื้อเพลิง (Pure Economy) บุคคลชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
40 11:00 ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 105 กก. - ชาย เกิน 94 กก. ไม่เกิน 105 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
41 11:00 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 105 กก. - ชาย เกิน 94 กก. ไม่เกิน 105 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
42 11:00 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 105 กก. - ชาย เกิน 94 กก. ไม่เกิน 105 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
43 11:30 เอ็กซ์ตรีม - Freestyle Slide (บุคคลหญิง)  รอบชิงชนะเลิศ
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
44 12:30 เอ็กซ์ตรีม - Freestyle Slide (บุคคลชาย)  รอบชิงชนะเลิศ
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
45 13.00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
46 13.00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
47 13.00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบชิงชนะเลิศ -
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
48 13:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบชิงชนะเลิศ อุดรธานี  vs กำแพงเพชร
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
49 13:00 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ มหาสารคาม  vs ภูเก็ต
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
50 13:00 ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น เกิน 90 กก. - หญิง เกิน 90 กก. ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
51 13:00 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น เกิน 90 กก. - หญิง เกิน 90 กก. ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
52 13:00 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น เกิน 90 กก. - หญิง เกิน 90 กก. ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
53 13:10 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี  รอบชิงชนะเลิศ -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
54 13:10 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี  รอบชิงชนะเลิศ -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
55 13:10 เจ็ตสกี - Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี  รอบชิงชนะเลิศ -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
56 13:15 ยูยิตสู - Duo - ชาย ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
57 13:45 ยูยิตสู - ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
58 14:00 ยูยิตสู - ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
59 14:00 เอ็กซ์ตรีม - Freestyle Pair Slalom ประเภทคู่ (ทีม)  รอบชิงชนะเลิศ
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
60 14:35 ยูยิตสู - ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
61 15.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบชิงชนะเลิศ -
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
62 15:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
63 15:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
64 15:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
65 15:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
66 15:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
67 15:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
68 15:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
69 15:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
70 15:00 ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น เกิน 105 กก. - ชาย เกิน 105 กก. ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
71 15:00 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น เกิน 105 กก. - ชาย เกิน 105 กก. ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
72 15:00 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น เกิน 105 กก. - ชาย เกิน 105 กก. ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
73 15:00 ยูยิตสู - Newaza น้ำหนักเกิน 40 - 44 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
74 15:00 ยูยิตสู - Newaza น้ำหนักไม่เกิน 40 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
75 15:00 ยูยิตสู - Newaza น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
76 15:10 กรีฑา - กระโดดค้ำ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
77 15:10 กรีฑา - กระโดดไกล - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
78 16.00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 200 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
79 16.00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 200 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
80 16.00 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
81 16.00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
82 16.00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
83 16.00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลา ราชสีห์ - Racing speed ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
84 16.00 วูซูยุทธลีลา - ยุทธลีลา ราชสีห์ - Racing speed ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
85 16:00 กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
86 16:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
87 16:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
88 16:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
89 16:20 กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
90 16:40 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
91 16:50 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
92 17:00 เอ็กซ์ตรีม - Freestyle Battle Slalom (บุคคลชาย)  รอบชิงชนะเลิศ
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
93 17:00 เอ็กซ์ตรีม - Skateboard Game Of Skate - บุคคล  รอบชิงชนะเลิศ
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
94 17:00 เอ็กซ์ตรีม - Freestyle Battle Slalom (บุคคลหญิง)  รอบชิงชนะเลิศ
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
95 17:30 กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
96 17:30 กรีฑา - สัตตกรีฑา - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
97 17:30 เอ็กซ์ตรีม - Skateboard Park - บุคคล  รอบชิงชนะเลิศ
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
98 17:40 กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
99 18:00 กรีฑา - วิ่งผลัด เมดเลย์ หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
100 18:20 กรีฑา - วิ่งผลัด เมดเลย์ ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
101 18:30 เอ็กซ์ตรีม - Skateboard Best Trick - บุคคล  รอบชิงชนะเลิศ
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 99 เหรียญ