ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 06:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
2 08.30 เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ ทีมชาย (ชาย 3 คน)  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
3 08:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
4 08:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน - คะแนนรวม บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
5 08:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
6 08:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
7 08:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน - คะแนนรวม บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
8 08:30 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
9 08:37 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
10 08:44 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
11 08:49 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
12 08:58 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
13 09.30 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ม้ากระโดด - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
14 09.30 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - คานทรงตัว - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
15 09:00 จักรยาน - ดาวน์ฮิลล์ ระยะทาง 1.5-3.5 กิโลเมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
16 09:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ - อุบลราชธานี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
17 09:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ - มหาสารคาม  vs ขอนแก่น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
18 09:00 ยิงปืน - ปืนสั้นยิงช้า - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
19 09:00 ยิงปืน - ปืนยาวอัดลม 10 เมตร 60 นัด บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
20 09:05 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
21 09:12 เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
22 09:19 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
23 09:26 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
24 09:33 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
25 09:40 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
26 09:47 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
27 09:54 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
28 10.15 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์คู่ - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
29 10.15 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
30 10:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ - สุพรรณบุรี  vs ราชบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
31 10:00 ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 53 กก. - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 53 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
32 10:00 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 53 กก. - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 53 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
33 10:00 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 53 กก. - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 53 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
34 10:01 เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
35 10:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 8-12 ปี)  รอบชิงชนะเลิศ
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
36 10:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 13-20 ปี)  รอบชิงชนะเลิศ
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
37 10:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลชาย (อายุ 13-20 ปี)  รอบชิงชนะเลิศ
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
38 11.00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์เดี่ยว - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
39 12.30 สนุกเกอร์ - ประเภทคู่ 15 แดง  รอบชิงชนะเลิศ -
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
40 13.00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
41 13.00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
42 13.00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ -
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
43 13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ - นครปฐม  vs มหาสารคาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
44 13:34 ยูโด - รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ - ตรัง  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
45 13:39 ยูโด - รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ - ตรัง  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
46 13:41 ยูโด - รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ - น่าน  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
47 13:45 ยูโด - รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
48 13:50 ยูโด - รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs สกลนคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
49 13:55 ยูโด - รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ - สุพรรณบุรี  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
50 14.00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ หนองคาย  vs ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
51 14.00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ มุกดาหาร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
52 14.00 เปตอง - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ พัทลุง  vs ตรัง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
53 15.00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ - ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
54 15.00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ - ลำพูน  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
55 15.00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ - สระบุรี  vs ราชบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
56 15.00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ - สุราษฎร์ธานี  vs สงขลา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
57 15.00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ - ร้อยเอ็ด  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
58 15.00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ - หนองคาย  vs นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
59 15.00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 45 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.  รอบชิงชนะเลิศ - ระยอง  vs ปทุมธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
60 15.00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.  รอบชิงชนะเลิศ - สมุทรปราการ  vs ชัยภูมิ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
61 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
62 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
63 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
64 15:00 ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 69 กก. - ชาย เกิน 62 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
65 15:00 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 69 กก. - ชาย เกิน 62 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
66 15:00 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 69 กก. - ชาย เกิน 62 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
67 16.00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
68 16.00 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 400 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
69 16.00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
70 16.00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
71 16.00 ว่ายน้ำ - กบ 200 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
72 16.00 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
73 16:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
74 16:30 ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
75 16:30 ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
76 17:00 ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 58 กก. - หญิง เกิน 53 กก. ไม่เกิน 58 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
77 17:00 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 58 กก. - หญิง เกิน 53 กก. ไม่เกิน 58 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
78 17:00 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 58 กก. - หญิง เกิน 53 กก. ไม่เกิน 58 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
79 17:30 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
80 18:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 80 เหรียญ