ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08.30 เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ คู่ผสม (ชาย 1 คน หญิง 1 คน)  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
2 08.30 เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ ฟรีสไตล์ (หญิงเดี่ยว)  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
3 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
4 09:00 จักรยาน - ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - ทีมชาย (70 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
5 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ - สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
6 09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ - สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
7 09:00 ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 56 กก. - ชาย ไม่เกิน 56 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
8 09:00 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 56 กก. - ชาย ไม่เกิน 56 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
9 09:00 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 56 กก. - ชาย ไม่เกิน 56 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
10 09:00 ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 62 กก. - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 62 กก  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
11 09:00 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 62 กก. - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 62 กก  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
12 09:00 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 62 กก. - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 62 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
13 09:30 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 48 กก. - หญิง ไม่เกิน 48 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
14 10.00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
15 10.00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ม้ากระโดด - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
16 10.45 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ม้าหู - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
17 10.45 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์ต่างระดับ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
18 11.30 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ห่วงนิ่ง - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
19 11:00 ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 48 กก. - หญิง น้ำหนักตัวไม่เกิน 48 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
20 11:00 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 48 กก. - หญิง น้ำหนักตัวไม่เกิน 48 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
21 12.30 บริดจ์ - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ อุดรธานี 2  vs นครนายก
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
22 14:05 ยูโด - รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ - ชลบุรี  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
23 14:11 ยูโด - รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ - ศรีสะเกษ  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
24 14:17 ยูโด - รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ - มหาสารคาม  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
25 14:24 ยูโด - รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ - ศรีสะเกษ  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
26 14:30 ยูโด - รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ - ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
27 15.00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 48 กก. มากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ - นครปฐม  vs ปทุมธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
28 15.00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 44 กก. มากกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ - นครนายก  vs น่าน
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
29 15.00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs ปทุมธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
30 15.00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 52 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ - พังงา  vs บึงกาฬ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
31 15.00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.  รอบชิงชนะเลิศ - บึงกาฬ  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
32 15.00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.  รอบชิงชนะเลิศ - ปทุมธานี  vs ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
33 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
34 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 69 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
35 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 76 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
36 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
37 16.00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
38 16.00 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 400 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
39 16.00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
40 16.00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
41 16.00 ว่ายน้ำ - กบ 200 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
42 16.00 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
43 18:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
44 18:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 44 เหรียญ