ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08.30 เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ หญิงเดี่ยว (หญิง 1 คน)  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
2 08.30 เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ ฟรีสไตล์ (ชายเดี่ยว)  รอบชิงชนะเลิศ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
3 08:30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
4 09:00 จักรยาน - ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - ชาย (30 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
5 10.00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
6 10.00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
7 10.00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
8 10.00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
9 10:30 จักรยาน - ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - หญิง (15 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
10 12.30 สนุกเกอร์ - ประเภททีม 15 แดง  รอบชิงชนะเลิศ -
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
11 14:04 ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ - สุพรรณบุรี  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
12 14:09 ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ - นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
13 14:13 ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ - ชลบุรี  vs จันทบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
14 14:20 ยูโด - รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ - ยะลา  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
15 14:25 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ - ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
16 15.00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ - เชียงราย  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
17 15.00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ - นนทบุรี  vs กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
18 15.00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ - นครนายก  vs สมุทรปราการ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
19 15.00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs บุรีรัมย์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
20 15.00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.  รอบชิงชนะเลิศ - ภูเก็ต  vs ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
21 15.00 เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 33 กก. มากกว่า 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.  รอบชิงชนะเลิศ - บุรีรัมย์  vs นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
22 15.00 เทควันโด - ต่อสู้ทีมชาย 5 คน  รอบชิงชนะเลิศ - ปทุมธานี  vs สุพรรณบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
23 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
24 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
25 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
26 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
27 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
28 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
29 18:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
30 18:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 30 เหรียญ