ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 10:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ - ขอนแก่น  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 11:00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ - สมุทรปราการ  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 11:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ - สมุทรปราการ  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการชิงเหรียญทั้งหมด 4 เหรียญ