รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
รายการแบดมินตัน - ทีมชายสายไม่ระบุรอบรอบรองชนะเลิศ
วันที่22 มีนาคม 2561 เวลา10:00 น.
สนาม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
เชียงใหม่เชียงใหม่
0
15
17
0
0
0
32
-
เดี่ยวมือ 2
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
0
17
18
0
0
0
35
-
จบการแข่งขัน
เชียงใหม่เชียงใหม่
2
21
21
0
0
0
42
-
คู่มือ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
เชียงใหม่เชียงใหม่
0
16
19
0
0
0
35
-
คู่มือ 2
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
0
0
0
0
0
0
0
-
จบการแข่งขัน
เชียงใหม่เชียงใหม่
0
0
0
0
0
0
0
-
เดี่ยวมือ 3
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
2
18
21
22
0
0
61
-
จบการแข่งขัน
เชียงใหม่เชียงใหม่
1
21
14
20
0
0
55
-รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่
 วีรภัทร  ภาคจรุง
เดี่ยวมือ 1  
 คณินพงศ์  โยกาศ
เดี่ยวมือ 2  
 วงศธร  ทองคำ
คู่มือ 1  
 พงศกร  ทองคำ
คู่มือ 1  
 ปัณฑ์ธร  แสงวณิช
คู่มือ 2  
 วีรภัทร  ภาคจรุง
คู่มือ 2  
 ปัณฑ์ธร  แสงวณิช
เดี่ยวมือ 3  
 นนทกร  เวียงสิมมา
เดี่ยวมือ 1  
 ศุภชัย  ไชยศิลป์
เดี่ยวมือ 2  
 นาถวิช  สาระจันทร์
คู่มือ 1  
 ทรงภพ  วิทยาวุฒิไกร
คู่มือ 1  
 ศุภชัย  ไชยศิลป์
คู่มือ 2  
 ศรัณยภัทร  ปราณี
คู่มือ 2  
 นรุตม์ชัย  ชัยนลินพัฒน์
เดี่ยวมือ 3