รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
รายการแบดมินตัน - ทีมหญิงสายไม่ระบุรอบรอบรองชนะเลิศ
วันที่22 มีนาคม 2561 เวลา10:00 น.
สนาม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
เชียงรายเชียงราย
0
12
15
0
0
0
27
-
จบการแข่งขัน
นนทบุรีนนทบุรี
2
21
21
0
0
0
42
-
เดี่ยวมือ 2
เชียงรายเชียงราย
0
14
15
0
0
0
29
-
จบการแข่งขัน
นนทบุรีนนทบุรี
2
21
21
0
0
0
42
-
คู่มือ 1
เชียงรายเชียงราย
0
0
0
0
0
0
0
-
จบการแข่งขัน
นนทบุรีนนทบุรี
0
0
0
0
0
0
0
-รายชื่อนักกีฬา
เชียงราย นนทบุรี
 จินต์จุฑา  จิตมโนวรรณ์
เดี่ยวมือ 1  
 กฤติยาณี  วรวุฒิวิทยานันท์
เดี่ยวมือ 2  
 กฤติยาณี  วรวุฒิวิทยานันท์
คู่มือ 1  
 ภาสิณี  สุขสวัสดิ์
คู่มือ 1  
 จินต์จุฑา  จิตมโนวรรณ์
คู่มือ 2  
 ณัฐณิชา  ต้นสุวรรณ
คู่มือ 2  
 ภาสิณี  สุขสวัสดิ์
เดี่ยวมือ 3  
 ศุภาพิชญ์  ศิลป์ประกอบ
เดี่ยวมือ 1  
 มนัสศิริ  บวรวิชญ์ธรกุล
เดี่ยวมือ 2  
 มนัสศิริ  บวรวิชญ์ธรกุล
คู่มือ 1  
 ศุภาพิชญ์  ศิลป์ประกอบ
คู่มือ 1  
 ปรียาภรณ์  นนทราษฎร์
คู่มือ 2  
 ปภาวรินท์  จตุพนาพร
คู่มือ 2  
 ฐิติวรดา  เริ่มยินดี
เดี่ยวมือ 3