รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
รายการแบดมินตัน - ทีมหญิงสายไม่ระบุรอบรอบรองชนะเลิศ
วันที่22 มีนาคม 2561 เวลา10:00 น.
สนาม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
เชียงใหม่เชียงใหม่
0
19
14
0
0
0
33
-
เดี่ยวมือ 2
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
เชียงใหม่เชียงใหม่
0
10
8
0
0
0
18
-
คู่มือ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
0
0
0
0
0
0
0
-
จบการแข่งขัน
เชียงใหม่เชียงใหม่
0
0
0
0
0
0
0
-
คู่มือ 2
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
0
0
0
0
0
0
0
-
จบการแข่งขัน
เชียงใหม่เชียงใหม่
0
0
0
0
0
0
0
-
เดี่ยวมือ 3
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
เชียงใหม่เชียงใหม่
0
13
9
0
0
0
22
-รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่
 กฤตพร  เจียรธเนศ
เดี่ยวมือ 1  
 ภิรมณ  จำแนกทาน
เดี่ยวมือ 2  
 นุตประวีณ์  พรหมเดช
คู่มือ 1  
 อทิตยา  โปวานนท์
คู่มือ 1  
 ทิพธิดา  คงสอน
คู่มือ 2  
 พิชญานิน  อังคะ
คู่มือ 2  
 ศรารัตน์  เซื้อบ่อคา
เดี่ยวมือ 3  
 ชัญญา  จิตติกานนท์
เดี่ยวมือ 1  
 มิ่งมุก  เมียร์แมน
เดี่ยวมือ 2  
 ชัญญา  จิตติกานนท์
คู่มือ 1  
 ทยิดา  มหายศปัญญา
คู่มือ 1  
 วรธิดา  หาอุปละ
คู่มือ 2  
 สกาววรรณ  สุทธิประมา
คู่มือ 2  
 ทยิดา  มหายศปัญญา
เดี่ยวมือ 3