รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
รายการแบดมินตัน - ทีมชายสายสาย Bรอบรอบแรก
วันที่21 มีนาคม 2561 เวลา13:00 น.
สนาม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
เชียงใหม่เชียงใหม่
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
สกลนครสกลนคร
0
3
12
0
0
0
15
-
เดี่ยวมือ 2
เชียงใหม่เชียงใหม่
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
สกลนครสกลนคร
0
10
14
0
0
0
24
-
คู่มือ 1
เชียงใหม่เชียงใหม่
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
สกลนครสกลนคร
0
15
11
0
0
0
26
-


รายชื่อนักกีฬา
เชียงใหม่ สกลนคร
 ศุภชัย  ไชยศิลป์
เดี่ยวมือ 1  
 นนทกร  เวียงสิมมา
เดี่ยวมือ 2  
 ศุภชัย  ไชยศิลป์
คู่มือ 1  
 ศรัณยภัทร  ปราณี
คู่มือ 1  
 รัชชานนท์  มณีโชติ
คู่มือ 2  
 แอนดรูว์ ปีเตอร์  นิวแมน
คู่มือ 2  
 นรุตม์ชัย  ชัยนลินพัฒน์
เดี่ยวมือ 3  
 จิรวัฒน์  ชนะวัฒน์ปัญญา
เดี่ยวมือ 1  
 กรรชัย  วัฒนานุศาสก์
เดี่ยวมือ 2  
 วทัญญู  ยันนี
คู่มือ 1  
 จักรี  ติงมหาอินทร์
คู่มือ 1  
 กรรชัย  วัฒนานุศาสก์
คู่มือ 2  
 จิรวัฒน์  ชนะวัฒน์ปัญญา
คู่มือ 2  
 จักรี  ติงมหาอินทร์
เดี่ยวมือ 3