รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
รายการแบดมินตัน - ทีมชายสายสาย Aรอบรอบแรก
วันที่21 มีนาคม 2561 เวลา13:00 น.
สนาม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
สงขลาสงขลา
0
11
13
0
0
0
24
-
เดี่ยวมือ 2
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
สงขลาสงขลา
0
8
5
0
0
0
13
-
คู่มือ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
สงขลาสงขลา
0
13
18
0
0
0
31
-


รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร สงขลา
 วีรภัทร  ภาคจรุง
เดี่ยวมือ 1  
 คณินพงศ์  โยกาศ
เดี่ยวมือ 2  
 วงศธร  ทองคำ
คู่มือ 1  
 พงศกร  ทองคำ
คู่มือ 1  
 ปัณฑ์ธร  แสงวณิช
คู่มือ 2  
 วีรภัทร  ภาคจรุง
คู่มือ 2  
 ณัฐธเนศ  จีนรอด
เดี่ยวมือ 3  
 ณัชพล  สิวายะวิโรจน์
เดี่ยวมือ 1  
 ภูมิเศรษฐ  สนามทอง
เดี่ยวมือ 2  
 ชาญวรุฒ  อนันตพันธ์
คู่มือ 1  
 ณัชพล  สิวายะวิโรจน์
คู่มือ 1  
 ภูมิเศรษฐ  สนามทอง
คู่มือ 2  
 เศรษฐภูมิ  สนามทอง
คู่มือ 2  
 ชาญวรุฒ  อนันตพันธ์
เดี่ยวมือ 3