รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
รายการแบดมินตัน - ทีมหญิงสายสาย Cรอบรอบแรก
วันที่21 มีนาคม 2561 เวลา10:00 น.
สนาม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
ตรังตรัง
0
13
13
0
0
0
26
-
จบการแข่งขัน
นครราชสีมานครราชสีมา
2
21
21
0
0
0
42
-
เดี่ยวมือ 2
ตรังตรัง
0
6
5
0
0
0
11
-
จบการแข่งขัน
นครราชสีมานครราชสีมา
2
21
21
0
0
0
42
-
คู่มือ 1
ตรังตรัง
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
นครราชสีมานครราชสีมา
0
12
12
0
0
0
24
-
คู่มือ 2
ตรังตรัง
0
6
10
0
0
0
16
-
จบการแข่งขัน
นครราชสีมานครราชสีมา
2
21
21
0
0
0
42
-รายชื่อนักกีฬา
ตรัง นครราชสีมา
 พรศิริ  ชัยวิเศษ
เดี่ยวมือ 1  
 ติณณา  สายเมธา
เดี่ยวมือ 2  
 พรศิริ  ชัยวิเศษ
คู่มือ 1  
 คีตนาฏ  สองทิศ
คู่มือ 1  
 มัณฑมาศ  บุญรัตน์
คู่มือ 2  
 วรรณิตา  นิลละออ
คู่มือ 2  
 คีตนาฏ  สองทิศ
เดี่ยวมือ 3  
 ภควดี  สุขใจ
เดี่ยวมือ 1  
 พรณิชา  สุวัฒโนดม
เดี่ยวมือ 2  
 สุกัญญา  สระเกตุ
คู่มือ 1  
 เบียนอี้  จรสายออ
คู่มือ 1  
 ภควดี  สุขใจ
คู่มือ 2  
 พรณิชา  สุวัฒโนดม
คู่มือ 2  
 เบียนอี้  จรสายออ
เดี่ยวมือ 3