รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
รายการแบดมินตัน - ทีมหญิงสายสาย Bรอบรอบแรก
วันที่21 มีนาคม 2561 เวลา10:00 น.
สนาม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
เชียงใหม่เชียงใหม่
2
21
19
21
0
0
61
-
จบการแข่งขัน
นครปฐม นครปฐม
1
13
21
12
0
0
46
-
เดี่ยวมือ 2
เชียงใหม่เชียงใหม่
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
นครปฐม นครปฐม
0
8
3
0
0
0
11
-
คู่มือ 1
เชียงใหม่เชียงใหม่
0
19
18
0
0
0
37
-
จบการแข่งขัน
นครปฐม นครปฐม
2
21
21
0
0
0
42
-
คู่มือ 2
เชียงใหม่เชียงใหม่
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
นครปฐม นครปฐม
0
16
16
0
0
0
32
-


รายชื่อนักกีฬา
เชียงใหม่ นครปฐม
 มิ่งมุก  เมียร์แมน
เดี่ยวมือ 1  
 ทยิดา  มหายศปัญญา
เดี่ยวมือ 2  
 สกาววรรณ  สุทธิประมา
คู่มือ 1  
 วรธิดา  หาอุปละ
คู่มือ 1  
 ชัญญา  จิตติกานนท์
คู่มือ 2  
 ทยิดา  มหายศปัญญา
คู่มือ 2  
 สกาววรรณ  สุทธิประมา
เดี่ยวมือ 3  
 นรีรัตน์  หงษา
เดี่ยวมือ 1  
 คุณามัย  เหมือนแสง
เดี่ยวมือ 2  
 ตะวัน  เจียมวีระบรรยง
คู่มือ 1  
 นรีรัตน์  หงษา
คู่มือ 1  
 คุณามัย  เหมือนแสง
คู่มือ 2  
 นภัสวรรณ  อุ่นศิริ
คู่มือ 2  
 ตะวัน  เจียมวีระบรรยง
เดี่ยวมือ 3