รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
รายการแบดมินตัน - ทีมหญิงสายสาย Cรอบรอบแรก
วันที่20 มีนาคม 2561 เวลา13:00 น.
สนาม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
เชียงรายเชียงราย
0
12
21
0
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
ตรังตรัง
2
21
23
0
0
0
44
-
เดี่ยวมือ 2
เชียงรายเชียงราย
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
ตรังตรัง
0
4
6
0
0
0
10
-
คู่มือ 1
เชียงรายเชียงราย
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
ตรังตรัง
0
7
10
0
0
0
17
-
คู่มือ 2
เชียงรายเชียงราย
1
18
24
18
0
0
60
-
จบการแข่งขัน
ตรังตรัง
2
21
22
21
0
0
64
-
เดี่ยวมือ 3
เชียงรายเชียงราย
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
ตรังตรัง
0
15
13
0
0
0
28
-รายชื่อนักกีฬา
เชียงราย ตรัง
 ณัฐณิชา  ต้นสุวรรณ
เดี่ยวมือ 1  
 ภาสิณี  สุขสวัสดิ์
เดี่ยวมือ 2  
 ภาสิณี  สุขสวัสดิ์
คู่มือ 1  
 สุพิชญา  ธรรมวงค์
คู่มือ 1  
 กฤติยาณี  วรวุฒิวิทยานันท์
คู่มือ 2  
 กรรณิการ์  อยู่อินทร์
คู่มือ 2  
 จินต์จุฑา  จิตมโนวรรณ์
เดี่ยวมือ 3  
 พรศิริ  ชัยวิเศษ
เดี่ยวมือ 1  
 ปัญญาพร  ขันแกล้ว
เดี่ยวมือ 2  
 มัณฑมาศ  บุญรัตน์
คู่มือ 1  
 ติณณา  สายเมธา
คู่มือ 1  
 พรศิริ  ชัยวิเศษ
คู่มือ 2  
 คีตนาฏ  สองทิศ
คู่มือ 2  
 คีตนาฏ  สองทิศ
เดี่ยวมือ 3