รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
รายการแบดมินตัน - ทีมหญิงสายสาย Bรอบรอบแรก
วันที่20 มีนาคม 2561 เวลา13:00 น.
สนาม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
เชียงใหม่เชียงใหม่
2
21
16
21
0
0
58
-
จบการแข่งขัน
อุดรธานีอุดรธานี
1
19
21
19
0
0
59
-
เดี่ยวมือ 2
เชียงใหม่เชียงใหม่
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
อุดรธานีอุดรธานี
0
2
4
0
0
0
6
-
คู่มือ 1
เชียงใหม่เชียงใหม่
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
อุดรธานีอุดรธานี
0
13
19
0
0
0
32
-


รายชื่อนักกีฬา
เชียงใหม่ อุดรธานี
 ชัญญา  จิตติกานนท์
เดี่ยวมือ 1  
 มิ่งมุก  เมียร์แมน
เดี่ยวมือ 2  
 ทยิดา  มหายศปัญญา
คู่มือ 1  
 ชัญญา  จิตติกานนท์
คู่มือ 1  
 สกาววรรณ  สุทธิประมา
คู่มือ 2  
 วรธิดา  หาอุปละ
คู่มือ 2  
 ทยิดา  มหายศปัญญา
เดี่ยวมือ 3  
 ศิริลักษณ์  ศิริวรกุลชัย
เดี่ยวมือ 1  
 ชนกนันท์  แก้วขำ
เดี่ยวมือ 2  
 ชนกนันท์  แก้วขำ
คู่มือ 1  
 จิดาภา  จันทระ
คู่มือ 1  
 นันธริณทร์  นันธเชษภิภัฎ
คู่มือ 2  
 ศิริลักษณ์  ศิริวรกุลชัย
คู่มือ 2  
 จิดาภา  จันทระ
เดี่ยวมือ 3