รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
รายการแบดมินตัน - ทีมชายสายสาย Bรอบรอบแรก
วันที่20 มีนาคม 2561 เวลา13:00 น.
สนาม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
สกลนครสกลนคร
0
21
17
0
0
0
38
-
จบการแข่งขัน
สระบุรีสระบุรี
2
23
21
0
0
0
44
-
เดี่ยวมือ 2
สกลนครสกลนคร
2
21
13
21
0
0
55
-
จบการแข่งขัน
สระบุรีสระบุรี
1
14
21
12
0
0
47
-
คู่มือ 1
สกลนครสกลนคร
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
สระบุรีสระบุรี
0
10
8
0
0
0
18
-
คู่มือ 2
สกลนครสกลนคร
1
21
21
15
0
0
57
-
จบการแข่งขัน
สระบุรีสระบุรี
2
23
15
21
0
0
59
-
เดี่ยวมือ 3
สกลนครสกลนคร
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
สระบุรีสระบุรี
0
19
12
0
0
0
31
-รายชื่อนักกีฬา
สกลนคร สระบุรี
 กรรชัย  วัฒนานุศาสก์
เดี่ยวมือ 1  
 จิรวัฒน์  ชนะวัฒน์ปัญญา
เดี่ยวมือ 2  
 จักรี  ติงมหาอินทร์
คู่มือ 1  
 วีระยุทธ  ดวงสุภา
คู่มือ 1  
 จิรวัฒน์  ชนะวัฒน์ปัญญา
คู่มือ 2  
 กรรชัย  วัฒนานุศาสก์
คู่มือ 2  
 จักรี  ติงมหาอินทร์
เดี่ยวมือ 3  
 พีรวิชญ์  ปานอำพล
เดี่ยวมือ 1  
 ศิริพงษ์  โพธิ์มี
เดี่ยวมือ 2  
 พีรพัฒน์  อักษรศิริโอภาส
คู่มือ 1  
 ณัฐภัทร  กลิ่นด้วง
คู่มือ 1  
 พีรวิชญ์  ปานอำพล
คู่มือ 2  
 ปิยพัทธ์  อัคราช
คู่มือ 2  
 นินนาท  บุญฤทธิ์รัตนากร
เดี่ยวมือ 3