รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
รายการแบดมินตัน - ทีมชายสายสาย Bรอบรอบแรก
วันที่20 มีนาคม 2561 เวลา10:00 น.
สนาม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
เชียงใหม่เชียงใหม่
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
สระบุรีสระบุรี
0
10
10
0
0
0
20
-
เดี่ยวมือ 2
เชียงใหม่เชียงใหม่
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
สระบุรีสระบุรี
0
15
16
0
0
0
31
-
คู่มือ 1
เชียงใหม่เชียงใหม่
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
สระบุรีสระบุรี
0
7
8
0
0
0
15
-


รายชื่อนักกีฬา
เชียงใหม่ สระบุรี
 ศุภชัย  ไชยศิลป์
เดี่ยวมือ 1  
 นนทกร  เวียงสิมมา
เดี่ยวมือ 2  
 ศุภชัย  ไชยศิลป์
คู่มือ 1  
 ศรัณยภัทร  ปราณี
คู่มือ 1  
 นาถวิช  สาระจันทร์
คู่มือ 2  
 ทรงภพ  วิทยาวุฒิไกร
คู่มือ 2  
 นรุตม์ชัย  ชัยนลินพัฒน์
เดี่ยวมือ 3  
 ปิยพัทธ์  อัคราช
เดี่ยวมือ 1  
 พีรวิชญ์  ปานอำพล
เดี่ยวมือ 2  
 นินนาท  บุญฤทธิ์รัตนากร
คู่มือ 1  
 ณัฐภัทร  กลิ่นด้วง
คู่มือ 1  
 ปิยพัทธ์  อัคราช
คู่มือ 2  
 พีรวิชญ์  ปานอำพล
คู่มือ 2  
 ภาคภูมิ  พระร้าย
เดี่ยวมือ 3