รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
รายการแบดมินตัน - ทีมหญิงสายสาย Cรอบรอบแรก
วันที่20 มีนาคม 2561 เวลา10:00 น.
สนาม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
เชียงรายเชียงราย
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
นครราชสีมานครราชสีมา
0
11
13
0
0
0
24
-
เดี่ยวมือ 2
เชียงรายเชียงราย
0
11
9
0
0
0
20
-
จบการแข่งขัน
นครราชสีมานครราชสีมา
2
21
21
0
0
0
42
-
คู่มือ 1
เชียงรายเชียงราย
2
21
21
0
0
0
42
-
จบการแข่งขัน
นครราชสีมานครราชสีมา
0
18
11
0
0
0
29
-
คู่มือ 2
เชียงรายเชียงราย
2
23
21
0
0
0
44
-
จบการแข่งขัน
นครราชสีมานครราชสีมา
0
21
16
0
0
0
37
-


รายชื่อนักกีฬา
เชียงราย นครราชสีมา
 จินต์จุฑา  จิตมโนวรรณ์
เดี่ยวมือ 1  
 กฤติยาณี  วรวุฒิวิทยานันท์
เดี่ยวมือ 2  
 สุพิชญา  ธรรมวงค์
คู่มือ 1  
 ภาสิณี  สุขสวัสดิ์
คู่มือ 1  
 กฤติยาณี  วรวุฒิวิทยานันท์
คู่มือ 2  
 จินต์จุฑา  จิตมโนวรรณ์
คู่มือ 2  
 ภาสิณี  สุขสวัสดิ์
เดี่ยวมือ 3  
 สุกัญญา  สระเกตุ
เดี่ยวมือ 1  
 ภควดี  สุขใจ
เดี่ยวมือ 2  
 สุกัญญา  สระเกตุ
คู่มือ 1  
 รัญชิดา  สุขใจ
คู่มือ 1  
 เบียนอี้  จรสายออ
คู่มือ 2  
 ภควดี  สุขใจ
คู่มือ 2  
 รัญชิดา  สุขใจ
เดี่ยวมือ 3