รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
รายการเทนนิส - ทีมหญิงสายไม่ระบุรอบรอบรองชนะเลิศ
วันที่ 20/03/2561 เวลา09:00 น.
สนาม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น
 ภัท  วสุรัตน์
เดี่ยวมือ 1  
 ดลรวี  ตุ้มทอง
เดี่ยวมือ 2  
 รุ้ง  ศิรินันทวิทยา
เดี่ยวมือ 1  
 ณัฎฐณิชา  แก้วเจริญวงษ์
เดี่ยวมือ 2