รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
รายการเทนนิส - ทีมหญิงสายไม่ระบุรอบรอบสอง
วันที่ 19/03/2561 เวลา09:00 น.
สนาม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายชื่อนักกีฬา
ขอนแก่น ประจวบคีรีขันธ์
 รุ้ง  ศิรินันทวิทยา
เดี่ยวมือ 1  
 ณัฎฐณิชา  แก้วเจริญวงษ์
เดี่ยวมือ 2  
 ณัชชารีย์  ธีรโชติจิรานนท์
เดี่ยวมือ 1  
 กัลยรัตน์  มหาชัย
เดี่ยวมือ 2