รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
รายการเทนนิส - ทีมหญิงสายไม่ระบุรอบรอบสอง
วันที่ 19/03/2561 เวลา09:00 น.
สนาม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายชื่อนักกีฬา
นนทบุรี สงขลา
 วรรณสิริ  วัฒนกสิวิชช์
เดี่ยวมือ 1  
 สลักทิพย์  อุ่นเมือง
เดี่ยวมือ 2  
 อชิรญา  สังเกตุ
เดี่ยวมือ 1  
 แพรวา  จงจิตร
เดี่ยวมือ 2