รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
รายการเทนนิส - ทีมชายสายไม่ระบุรอบรอบรองชนะเลิศ
วันที่ 20/03/2561 เวลา09:00 น.
สนาม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 




รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี
 ภาธร  หาญชัยกุล
เดี่ยวมือ 1  
 นพดล  น้อยกอ
เดี่ยวมือ 2  
 กาจพล  สุขกันหา
เดี่ยวมือ 1  
 อนพัช  ทิมางกูร
เดี่ยวมือ 2