รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
รายการเทนนิส - ทีมชายสายไม่ระบุรอบรอบสอง
วันที่ 19/03/2561 เวลา11:20 น.
สนาม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร นครปฐม
 ภาธร  หาญชัยกุล
เดี่ยวมือ 1  
 ปรัชญา  ใบบ้ง
เดี่ยวมือ 2  
 อติเทพ  โพธิแสง
เดี่ยวมือ 1  
 ณพวิทย์  พินิจทรัพย์สิน
เดี่ยวมือ 2