รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
รายการเทนนิส - ทีมชายสายไม่ระบุรอบรอบสอง
วันที่ 19/03/2561 เวลา11:20 น.
สนาม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 




รายชื่อนักกีฬา
ขอนแก่น นนทบุรี
 จิรเมธ  ทวยนันท์
เดี่ยวมือ 1  
 เจ้าซัน  เศรษฐดาวิทย์
เดี่ยวมือ 2  
 กาจพล  สุขกันหา
เดี่ยวมือ 1  
 อนพัช  ทิมางกูร
เดี่ยวมือ 2