รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
รายการเทนนิส - ทีมชายสายไม่ระบุรอบรอบสอง
วันที่ 19/03/2561 เวลา11:20 น.
สนาม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายชื่อนักกีฬา
ภูเก็ต อำนาจเจริญ
 ภูมิ  ปิยะปานันท์
เดี่ยวมือ 1  
 วสุพล  มะลิขาว
เดี่ยวมือ 2  
 ธีรพัฒน์  ตาทิพย์
เดี่ยวมือ 1  
 สิรวิชญ์  สุดเนตร
เดี่ยวมือ 2