รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
รายการเทนนิส - ทีมชายสายไม่ระบุรอบรอบแรก
วันที่ 18/03/2561 เวลา12:30 น.
สนาม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายชื่อนักกีฬา
ขอนแก่น ลำปาง
 เจ้าซัน  เศรษฐดาวิทย์
เดี่ยวมือ 1  
 วริศ  วรรณวิเชษฐ์
เดี่ยวมือ 2  
 อติวิทย์  ตารุสา
เดี่ยวมือ 1  
 ปารมี  จันทรวิทุร
เดี่ยวมือ 2