รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
รายการเทนนิส - ทีมชายสายไม่ระบุรอบรอบแรก
วันที่ 18/03/2561 เวลา12:30 น.
สนาม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายชื่อนักกีฬา
น่าน อำนาจเจริญ
 ชญานนท์  ทองพันธ์
เดี่ยวมือ 1  
 ลัญชานนท์  อัคนิโรจน์
เดี่ยวมือ 2  
 ธีรพัฒน์  ตาทิพย์
เดี่ยวมือ 1  
 สิรวิชญ์  สุดเนตร
เดี่ยวมือ 2