รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
รายการเทนนิส - ทีมชายสายไม่ระบุรอบรอบแรก
วันที่ 18/03/2561 เวลา12:30 น.
สนาม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายชื่อนักกีฬา
เชียงใหม่ ตรัง
 วิศรุต  กุลสุทธิเสถียร
เดี่ยวมือ 1  
 วรธันย์  หมั่นเพียร
เดี่ยวมือ 2  
 ณัฐชย  วิไลรัตน์
ประเภทคู่  
 วิศรุต  กุลสุทธิเสถียร
ประเภทคู่  
 วรรณศักดิ์  โสภาประดิษฐ์
เดี่ยวมือ 1  
 ศักดิ์สุวรรณ  โสภาประดิษฐ์
เดี่ยวมือ 2  
 เทอดวงษ์  เถรว่อง
ประเภทคู่  
 ศักดิ์สุวรรณ  โสภาประดิษฐ์
ประเภทคู่