รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

รายการ ยิงปืน ปืนสั้นอัดลม - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 .
สนาม สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
ลู่ที่
นักกีฬา
Series
Total
หมายเหตุ
(Remark)
1 2 3 4 5 6
1
นครสวรรค์
นครสวรรค์
92
94
98
93
94
94
565
13X
Gold
2
ราชบุรี
ราชบุรี
97
92
92
93
94
95
563
9X
Silver
3
นครสวรรค์
นครสวรรค์
94
91
95
94
93
90
557
13X
Bronze
4
เชียงใหม่
เชียงใหม่
95
91
92
91
97
88
554
12X
5
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
92
93
93
91
92
93
554
7X
6
จันทบุรี
จันทบุรี
93
92
93
89
90
90
547
7X
7
ราชบุรี
ราชบุรี
90
89
92
91
89
94
545
10X
8
เชียงใหม่
เชียงใหม่
87
87
93
94
91
92
544
8X
9
นครสวรรค์
นครสวรรค์
90
90
92
87
92
92
543
9X
10
นครสวรรค์
นครสวรรค์
90
91
95
90
88
88
542
9X
11
ตรัง
ตรัง
92
92
91
93
88
86
542
7X
13
สงขลา
สงขลา
91
91
89
88
95
88
542
6X
12
นครราชสีมา
นครราชสีมา
86
91
92
90
92
91
542
6X
14
น่าน
น่าน
93
87
91
88
90
93
542
3X
15
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
90
86
93
92
88
91
540
11X
16
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
92
89
93
83
91
92
540
4X
17
ราชบุรี
ราชบุรี
92
90
87
90
88
92
539
9X
18
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
89
91
91
87
91
90
539
6X
19
จันทบุรี
จันทบุรี
90
88
91
86
93
90
538
7X
20
จันทบุรี
จันทบุรี
89
89
87
91
91
91
538
6X
21
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
85
91
90
90
87
94
537
9X
22
ตรัง
ตรัง
89
89
91
92
89
87
537
4X
23
ระนอง
ระนอง
85
88
91
93
93
86
536
7X
24
น่าน
น่าน
88
90
92
88
90
88
536
5X
25
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
85
91
87
92
90
89
534
4X
26
ราชบุรี
ราชบุรี
88
90
91
88
88
88
533
8X
27
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
85
91
87
93
85
88
529
4X
29
เชียงใหม่
เชียงใหม่
86
91
88
88
89
85
527
6X
28
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
87
89
86
89
88
88
527
6X
30
สงขลา
สงขลา
85
88
89
89
88
88
527
5X
31
เชียงใหม่
เชียงใหม่
85
86
90
87
90
88
526
5X
32
สงขลา
สงขลา
91
88
86
86
88
86
525
2X
33
เชียงใหม่
เชียงใหม่
90
85
90
89
84
84
522
6X
37
สงขลา
สงขลา
89
82
88
88
88
87
522
5X
38
นครราชสีมา
นครราชสีมา
87
91
83
91
84
86
522
1X
39
ขอนแก่น
ขอนแก่น
86
86
82
89
91
87
521
5X
40
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
87
84
89
83
86
86
515
5X
41
พิษณุโลก
พิษณุโลก
88
88
90
82
88
81
515
3X
42
นครราชสีมา
นครราชสีมา
85
85
91
89
86
78
514
6X
44
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
86
85
89
83
85
83
511
5X
43
น่าน
น่าน
86
81
89
79
88
88
511
5X
45
ตรัง
ตรัง
90
90
83
80
81
86
510
3X
46
สงขลา
สงขลา
80
87
87
85
83
84
506
3X
47
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
85
82
78
87
85
83
500
4X
48
ระนอง
ระนอง
88
81
82
83
85
77
496
3X
49
ระนอง
ระนอง
80
77
89
79
83
82
490
2X
50
ตรัง
ตรัง
79
82
82
85
81
76
485
3X
51
เชียงใหม่
เชียงใหม่
79
76
73
79
85
90
482
3X
52
พิษณุโลก
พิษณุโลก
76
76
73
80
74
82
461
2X
57
ลำปาง
ลำปาง
0
0
0
0
0
0
0
0X
DNS
56
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
0
0
0
0
0
0
0
0X
DNS
55
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
0
0
0
0
0
0
0
0X
DNS
54
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
0
0
0
0
0
0
0
0X
DNS
53
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
0
0
0
0
0
0
0
0X
DNS