รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

รายการ ยิงปืน ปืนสั้นอัดลม - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 .
สนาม สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
ลู่ที่
นักกีฬา
Series
Total
หมายเหตุ
(Remark)
1 2 3 4 5 6
1
นครสวรรค์
นครสวรรค์
96
95
93
94
96
95
569
17X
Gold
2
ระนอง
ระนอง
94
95
95
91
96
93
564
16X
Silver
3
นครสวรรค์
นครสวรรค์
93
92
93
96
94
96
564
14X
Bronze
4
ระยอง
ระยอง
91
94
91
96
96
93
561
16X
5
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
96
95
89
98
90
92
560
9X
6
ราชบุรี
ราชบุรี
94
92
92
94
91
94
557
14X
7
จันทบุรี
จันทบุรี
92
96
95
90
95
95
557
13X
8
ราชบุรี
ราชบุรี
93
93
95
92
96
88
557
12X
9
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
94
94
88
95
92
92
555
10X
10
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
89
91
92
91
96
93
552
13X
11
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
93
92
96
89
89
93
552
11X
12
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
93
89
95
92
90
92
551
8X
13
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
91
92
94
89
92
92
550
9X
15
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
94
94
95
94
85
88
550
8X
14
เชียงใหม่
เชียงใหม่
88
94
90
92
92
94
550
8X
16
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
90
91
93
92
94
89
549
12X
17
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
94
90
90
89
95
91
549
11X
18
พิษณุโลก
พิษณุโลก
92
92
90
90
91
94
549
10X
19
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
92
91
89
93
92
92
549
8X
20
ราชบุรี
ราชบุรี
89
95
93
93
89
90
549
7X
21
นครสวรรค์
นครสวรรค์
95
92
90
89
90
93
549
6X
22
สกลนคร
สกลนคร
93
90
91
90
92
91
547
11X
23
ระนอง
ระนอง
89
92
93
90
90
93
547
6X
24
นครสวรรค์
นครสวรรค์
91
93
91
89
88
92
544
9X
25
สกลนคร
สกลนคร
87
90
88
94
89
96
544
7X
26
ราชบุรี
ราชบุรี
90
89
93
89
90
92
543
9X
27
ระนอง
ระนอง
95
92
90
89
89
88
543
8X
28
นครราชสีมา
นครราชสีมา
90
87
93
94
88
90
542
9X
29
พิษณุโลก
พิษณุโลก
92
88
91
90
87
91
539
6X
31
ตรัง
ตรัง
89
90
90
88
90
90
537
5X
30
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
89
90
88
88
92
90
537
5X
32
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
89
87
96
90
89
85
536
5X
33
นครสวรรค์
นครสวรรค์
87
88
88
93
89
89
534
4X
34
ตรัง
ตรัง
88
90
94
87
87
87
533
6X
35
ระนอง
ระนอง
84
88
92
88
88
93
533
5X
36
นครสวรรค์
นครสวรรค์
88
87
92
91
84
90
532
5X
37
ตรัง
ตรัง
90
83
87
90
93
88
531
10X
38
ขอนแก่น
ขอนแก่น
85
89
91
84
92
90
531
5X
39
สกลนคร
สกลนคร
88
85
84
89
89
94
529
7X
40
มหาสารคาม
มหาสารคาม
96
84
84
91
89
85
529
5X
41
ระนอง
ระนอง
92
90
90
87
84
86
529
4X
42
นครราชสีมา
นครราชสีมา
86
93
87
90
87
83
526
7X
43
ตรัง
ตรัง
87
91
85
87
89
82
521
8X
45
สงขลา
สงขลา
86
84
86
93
86
83
518
5X
44
เชียงใหม่
เชียงใหม่
83
85
87
88
89
86
518
5X
46
เชียงราย
เชียงราย
84
86
87
83
90
86
516
6X
47
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
87
92
81
84
87
85
516
3X
48
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
91
88
88
83
88
76
514
5X
49
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
87
85
85
84
87
85
513
5X
50
ระนอง
ระนอง
82
86
80
88
89
87
512
4X
51
เชียงใหม่
เชียงใหม่
84
86
82
89
85
86
512
2X
52
เชียงราย
เชียงราย
87
84
86
86
85
79
507
5X
53
นครราชสีมา
นครราชสีมา
82
76
86
86
80
88
498
3X
54
พิษณุโลก
พิษณุโลก
81
76
89
80
82
86
494
3X
55
เชียงราย
เชียงราย
76
72
89
76
76
82
471
1X
56
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
83
74
79
87
74
72
469
4X
59
สกลนคร
สกลนคร
0
0
0
0
0
0
0
0X
DNS
58
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
0
0
0
0
0
0
0
0X
DNS
57
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
0
0
0
0
0
0
0
0X
DNS