รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

รายการ ยิงปืน ปืนสั้นยิงช้า - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 .
สนาม สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
ลู่ที่
นักกีฬา
Series
Total
หมายเหตุ
(Remark)
1 2 3 4 5 6
23
1502
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
85
90
93
90
90
89
537
6X
Gold
12
2404
ราชบุรี
ราชบุรี
86
91
87
88
94
88
534
6X
Silver
14
1105
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
89
87
86
83
90
88
523
5X
Bronze
32
1401
จันทบุรี
จันทบุรี
85
83
88
85
90
91
522
6X
31
2401
ราชบุรี
ราชบุรี
88
83
85
88
87
91
522
3X
22
2101
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
92
88
82
86
91
82
521
6X
17
2402
ราชบุรี
ราชบุรี
85
84
88
90
88
86
521
3X
33
2301
นครสวรรค์
นครสวรรค์
85
86
87
87
88
84
517
3X
29
3102
นครราชสีมา
นครราชสีมา
87
78
85
89
85
91
515
6X
24
2303
นครสวรรค์
นครสวรรค์
84
89
85
90
81
86
515
4X
28
2304
นครสวรรค์
นครสวรรค์
84
89
88
85
83
84
513
6X
13
1501
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
84
86
80
87
86
85
508
5X
25
2403
ราชบุรี
ราชบุรี
80
87
84
81
87
89
508
2X
18
5801
พิษณุโลก
พิษณุโลก
85
85
85
86
81
83
505
3X
16
3602
สกลนคร
สกลนคร
82
79
85
87
81
87
501
4X
38
1301
ระยอง
ระยอง
76
83
85
85
80
85
494
3X
27
1103
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
77
83
88
88
78
76
490
7X
20
1102
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
86
83
76
81
85
79
490
3X
19
5302
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
81
81
85
84
80
70
481
2X
34
1503
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
81
77
82
84
80
75
479
4X
21
2302
นครสวรรค์
นครสวรรค์
74
77
79
80
84
80
474
3X
39
5101
เชียงใหม่
เชียงใหม่
78
77
77
78
79
82
471
5X
40
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
77
83
70
82
75
77
464
1X
36
4301
สงขลา
สงขลา
68
67
69
77
73
74
428
0X
37
1104
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
66
63
69
75
71
64
408
0X
15
3101
นครราชสีมา
นครราชสีมา
0
0
0
0
0
0
0
0X