ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2561  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
จักรยาน
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลหญิง (2 กม.)
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
2
09:00
จักรยาน
สแครช - บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
3
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 81 - ชลบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
4
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 82 - นครสวรรค์  vs ราชบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
5
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 31 - กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
6
09:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 31 - สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
7
09:30
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกลีลา - ห่วง - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา อบจ.น่าน
8
10.15
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกลีลา - บอล - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา อบจ.น่าน
9
11.00
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกลีลา - คฑา - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา อบจ.น่าน
10
11.45
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกลีลา - ริบบิ้น - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา อบจ.น่าน
11
09:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 15 คน - ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 19 - กรุงเทพมหานคร  vs สุรินทร์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
12
13:30
ลีลาศ
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเวนไนล์ I
 รอบรองชนะเลิศ -
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
13
13:30
ลีลาศ
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเนี่ยร์ II
 รอบรองชนะเลิศ -
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
14
13:30
ลีลาศ
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเวนไนล์ II
 รอบรองชนะเลิศ -
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
15
13:30
ลีลาศ
ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ I
 รอบรองชนะเลิศ -
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
16
13:30
ลีลาศ
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ I
 รอบรองชนะเลิศ -
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
17
13:30
ลีลาศ
ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ II
 รอบรองชนะเลิศ -
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
18
15:55
ลีลาศ
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเวนไนล์ I
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
19
15:55
ลีลาศ
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเนี่ยร์ II
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
20
15:55
ลีลาศ
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเวนไนล์ II
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
21
15:55
ลีลาศ
ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ I
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
22
15:55
ลีลาศ
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ I
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
23
15:55
ลีลาศ
ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ II
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
24
10:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 68 - สุพรรณบุรี  vs สระบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
25
12:00
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 69 - พระนครศรีอยุธยา  vs นนทบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
26
10.45
วอลเลย์บอลชายหาด
ยุวชน หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 16 - กรุงเทพมหานคร  vs กาญจนบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
27
10:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ยุวชน ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 16 - ขอนแก่น  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
28
10:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 40 - กาฬสินธุ์  vs เพชรบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
29
10:45
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 43 - กรุงเทพมหานคร 2  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
30
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 45 - กรุงเทพมหานคร  vs นครพนม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
31
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 46 - นครราชสีมา  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
32
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 47 - นครพนม  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
33
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 42 - นราธิวาส  vs สตูล
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
34
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 43 - นราธิวาส  vs สตูล
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
35
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 44 - กรุงเทพมหานคร  vs นราธิวาส
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
36
09:00
วูซูยุทธลีลา
ยุทธลีลาชุดต่อสู้มือเปล่า ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
37
09:00
วูซูยุทธลีลา
ยุทธลีลาชุดต่อสู้มือเปล่า ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
38
09:00
วูซูยุทธลีลา
ยุทธลีลาชุดต่อสู้ประกอบอุปกรณ์ ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
39
09:00
วูซูยุทธลีลา
ยุทธลีลาชุดต่อสู้ประกอบอุปกรณ์ ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
40
10:00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 37 - กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
41
10:00
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 37 - ขอนแก่น  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
42
11:00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38 - สมุทรปราการ  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
43
11:30
แฮนด์บอล
ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38 - สมุทรปราการ  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 43 รายการ