ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
คริกเก็ต
ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 35 -
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
2
11:00
คริกเก็ต
ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 36 -
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
3
09:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - อุบลราชธานี  vs กระบี่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
4
09:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - ระยอง  vs ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
5
09:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 3 - กระบี่  vs เพชรบูรณ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
6
09:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - ฉะเชิงเทรา  vs พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
7
09:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 5 - ระยอง  vs ขอนแก่น
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
8
09:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 6 - นครสวรรค์  vs กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
9
09:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 7 - กระบี่  vs พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
10
09:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 8 - ระยอง  vs นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
11
09:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 10 - นครสวรรค์  vs อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
12
09:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 11 - ขอนแก่น  vs ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
13
09:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 12 - นครสวรรค์  vs ฉะเชิงเทรา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
14
09:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 13 - เชียงใหม่  vs กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
15
09:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 14 - ปัตตานี  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
16
09:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 15 - ระยอง  vs ลำพูน
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
17
09:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 16 - ฉะเชิงเทรา  vs กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
18
09:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 17 - นครศรีธรรมราช  vs ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
19
09:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 19 - ลำพูน  vs อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
20
09:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 20 - สุโขทัย  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
21
09:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 21 - อุบลราชธานี  vs ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
22
09:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 22 - ชลบุรี  vs นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
23
09:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 23 - นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
24
09:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 24 - กาญจนบุรี  vs ขอนแก่น
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
25
09:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 25 - ปัตตานี  vs นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
26
09:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 26 - นครศรีธรรมราช  vs กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
27
09:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 28 - นครสวรรค์  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
28
09:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 29 - นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
29
09:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 30 - กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
30
09:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 31 - กาญจนบุรี  vs ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
31
09:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 32 - นครศรีธรรมราช  vs สุโขทัย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
32
09:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 33 - ระยอง  vs เชียงราย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
33
09:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 34 - กรุงเทพมหานคร  vs ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
34
09:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 35 - สุโขทัย  vs ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
35
10:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี
 รอบ RE - ภูเก็ต  vs ขอนแก่น
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
36
10:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี
 รอบชิงที่ 3 - ฉะเชิงเทรา  vs กระบี่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
37
10:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี
 รอบชิงที่ 3 - ภูเก็ต  vs นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
38
10:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี
 รอบชิงที่ 3 - นครสวรรค์  vs กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
39
10:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี
 รอบชิงที่ 3 - ลำพูน  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
40
10:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี
 รอบ RE - สุโขทัย  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
41
10:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี
 รอบชิงที่ 3 - ชลบุรี  vs ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
42
10:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี
 รอบชิงที่ 3 - กรุงเทพมหานคร  vs กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
43
10:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี
 รอบ RE - นครสวรรค์  vs ศรีสะเกษ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
44
10:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี
 รอบชิงที่ 3 - นครสวรรค์  vs ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
45
10:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี
 รอบชิงที่ 3 - นครศรีธรรมราช  vs ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
46
12:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9 - พิจิตร  vs ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
47
12:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 18 - ฉะเชิงเทรา  vs ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
48
12:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 27 - นครสวรรค์  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
49
12:00
คาราเต้โด
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 36 - กรุงเทพมหานคร  vs สุโขทัย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
50
09:00
จักรยาน
ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
51
09:00
จักรยาน
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
52
09:00
จักรยาน
ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ)
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
53
09:00
จักรยาน
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.)
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
54
09:00
จักรยาน
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.)
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
55
09.00
ซอฟท์เทนนิส
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - พิจิตร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
56
09.00
ซอฟท์เทนนิส
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - กรุงเทพมหานคร  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
57
10.20
ซอฟท์เทนนิส
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3 - กำแพงเพชร  vs ชลบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
58
10.30
ซอฟท์เทนนิส
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4 - นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
59
12.00
ซอฟท์เทนนิส
ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 5 - พิจิตร  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
60
12.00
ซอฟท์เทนนิส
ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 6 - กำแพงเพชร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
61
09:30
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 47 - ชัยภูมิ  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
62
10:00
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 48 - ชัยภูมิ  vs ระยอง
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
63
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 77 - สุพรรณบุรี  vs นครสวรรค์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
64
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 78 - ราชบุรี  vs ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
65
11:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 79 - ปทุมธานี  vs ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
66
11:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 80 - นครปฐม  vs มหาสารคาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
67
10:00
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมหญิง (กติกาสากล)
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 37 - อุดรธานี  vs ราชบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
68
10:40
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมชาย (กติกาสากล)
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38 - นครพนม  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
69
09:00
เทนนิส
หญิงคู่
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 15 - สุพรรณบุรี  vs ประจวบคีรีขันธ์
สนามกีฬา อบจ.น่าน
70
09:00
เทนนิส
ชายคู่
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 15 - สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
71
11:30
เทนนิส
คู่ผสม
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 15 - สุพรรณบุรี  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
72
09:30
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 53 - อ่างทอง  vs นครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
73
11:30
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 54 - กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
74
09:00
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว
 รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
75
09:00
แบดมินตัน
ชายคู่
 รอบชิงชนะเลิศ - เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
76
09:00
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
 รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
77
09:00
แบดมินตัน
หญิงคู่
 รอบชิงชนะเลิศ - สมุทรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
78
09:00
แบดมินตัน
คู่ผสม
 รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
79
09:00
แบดมินตัน
ยุวชน หญิงเดี่ยว
 รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
80
09:00
แบดมินตัน
ยุวชน ชายเดี่ยว
 รอบชิงชนะเลิศ - แพร่  vs ชลบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
81
10:00
ฟุตซอล
ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
82
12:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38 - สมุทรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
83
15:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 19 - สมุทรปราการ  vs สุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
84
16:00
ฟุตบอล
ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 19 - ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
85
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 125 - พิษณุโลก  vs นราธิวาส
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
86
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 126 - สตูล  vs สุราษฎร์ธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
87
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 127 - ขอนแก่น  vs สมุทรปราการ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
88
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 128 - บุรีรัมย์  vs ตรัง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
89
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 129 - ลำปาง  vs กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
90
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 130 - สตูล  vs บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
91
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 131 - แพร่  vs ยะลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
92
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 132 - หนองบัวลำภู  vs สุราษฎร์ธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
93
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 133 - กรุงเทพมหานคร  vs ยะลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
94
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 134 - ลำพูน  vs หนองบัวลำภู
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
95
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 210 - พิษณุโลก  vs ชุมพร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
96
13:10
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 211 - ศรีสะเกษ  vs อ่างทอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
97
13:30
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 212 - ศรีสะเกษ  vs อ่างทอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
98
14:10
มวยสากลสมัครเล่น
แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 213 - อุบลราชธานี  vs พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
99
14:25
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 214 - อ่างทอง  vs พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
100
14:45
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 215 - อุบลราชธานี  vs อ่างทอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
101
15:00
มวยสากลสมัครเล่น
เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 216 - เพชรบูรณ์  vs นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
102
15:25
มวยสากลสมัครเล่น
มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 217 - สุราษฎร์ธานี  vs ตรัง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
103
15:40
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 218 - น่าน  vs นราธิวาส
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
104
09:00
ยิงปืน
ปืนสั้นมาตรฐาน - บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
105
10.00
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกลีลา - ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา อบจ.น่าน
106
14.00
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกลีลา - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา อบจ.น่าน
107
09:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
108
09:00
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
109
09:00
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
 รอบ RE  คู่ที่ 26 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
110
09:07
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
111
09:09
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
112
09:12
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
113
09:16
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
114
09:18
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
115
09:20
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
116
09:20
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
117
09:24
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
118
09:26
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
119
09:27
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
120
09:27
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 7  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
121
09:28
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
122
09:30
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
123
09:31
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 8  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
124
09:33
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
125
09:33
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 9  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
126
09:34
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 10  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
127
09:35
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
128
09:38
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 11  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
129
09:39
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
130
09:40
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 12  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
131
09:43
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 12  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
132
09:47
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 13  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
133
09:47
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 13  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
134
09:48
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 14  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
135
09:49
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 15  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
136
09:52
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 16  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
137
09:56
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 14  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
138
09:58
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 17  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
139
10:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 15  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
140
10:01
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 18  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
141
10:05
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 16  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
142
10:06
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 19 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
143
10:09
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 17  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
144
10:11
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 20 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
145
10:12
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 18  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
146
10:13
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 19  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
147
10:17
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 21 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
148
10:19
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 20  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
149
10:22
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 22 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
150
10:23
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 21  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
151
10:25
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 22  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
152
10:27
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 23 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
153
10:28
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 23  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
154
10:29
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 24 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
155
10:31
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
 รอบ RE  คู่ที่ 25 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
156
10:34
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 24  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
157
10:39
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
 รอบ RE  คู่ที่ 27 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
158
10:40
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 25  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
159
10:44
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 26  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
160
10:49
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 27  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
161
10:50
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
 รอบ RE  คู่ที่ 28 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
162
10:54
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 28  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
163
10:55
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย
 รอบ RE  คู่ที่ 29 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
164
11:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 29  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
165
11:00
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย
 รอบ RE  คู่ที่ 30 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
166
11:01
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 31 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
167
11:02
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 32 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
168
11:03
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 33 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
169
11:04
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 34 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
170
11:05
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง
 รอบ RE  คู่ที่ 30 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
171
11:08
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 35 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
172
11:10
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง
 รอบ RE  คู่ที่ 31 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
173
11:13
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบ RE  คู่ที่ 32 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
174
11:16
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 36 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
175
11:19
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบ RE  คู่ที่ 33 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
176
11:19
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง
 รอบ RE  คู่ที่ 34 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
177
11:24
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 36 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
178
11:30
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 37 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
179
11:33
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 38 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
180
11:38
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 39 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
181
11:43
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 40 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
182
11:46
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 41 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
183
12:30
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 37 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
184
12:38
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
185
12:42
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 39 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
186
13:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง
 รอบ RE  คู่ที่ 35 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
187
14:30
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 42 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
188
14:30
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 43 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
189
14:30
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 44 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
190
12:30
ลีลาศ
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ I
 รอบรองชนะเลิศ -
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
191
12:30
ลีลาศ
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ II
 รอบรองชนะเลิศ -
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
192
12:30
ลีลาศ
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ II
 รอบรองชนะเลิศ -
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
193
12:30
ลีลาศ
ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ I
 รอบรองชนะเลิศ -
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
194
12:30
ลีลาศ
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเนี่ยร์ I
 รอบรองชนะเลิศ -
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
195
12:30
ลีลาศ
ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ II
 รอบรองชนะเลิศ -
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
196
15:30
ลีลาศ
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ I
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
197
15:30
ลีลาศ
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ II
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
198
15:30
ลีลาศ
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ II
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
199
15:30
ลีลาศ
ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ I
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
200
15:30
ลีลาศ
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเนี่ยร์ I
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
201
15:30
ลีลาศ
ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ II
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
202
10:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 64 - กรุงเทพมหานคร  vs สระบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
203
12:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 65 - สุพรรณบุรี  vs นครสวรรค์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
204
14:00
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 66 - พระนครศรีอยุธยา  vs อ่างทอง
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
205
16:00
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 67 - กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
206
09:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ยุวชน หญิง
 รอบคัดเลือก - น่าน  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
207
09:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ยุวชน หญิง
 รอบคัดเลือก - พิจิตร  vs กาญจนบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
208
09:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ยุวชน หญิง
 รอบรองชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
209
10:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 41 - กรุงเทพมหานคร 2  vs กาฬสินธุ์ 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
210
10:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 42 - สุพรรณบุรี  vs ขอนแก่น
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
211
10:45
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 38 - จันทบุรี 2  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
212
10:45
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 39 - เพชรบุรี  vs เพชรบุรี 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
213
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 30 - นราธิวาส  vs นครพนม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
214
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 31 - สตูล  vs บุรีรัมย์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
215
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 32 - พระนครศรีอยุธยา  vs นราธิวาส
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
216
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 33 - บุรีรัมย์  vs สตูล
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
217
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 34 - กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
218
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 35 - บุรีรัมย์  vs นราธิวาส
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
219
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 36 - ลำพูน  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
220
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 37 - พัทลุง  vs นครพนม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
221
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 38 - นครราชสีมา  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
222
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 39 - กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
223
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 40 - สตูล  vs นครพนม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
224
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 41 - ศรีสะเกษ  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
225
09:00
วูซูยุทธลีลา
ยุทธลีลาหนานฉวน บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
226
09:00
วูซูยุทธลีลา
ยุทธลีลาดาบ (เตาซู่) บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
227
09:00
วูซูยุทธลีลา
ยุทธลีลาไท่จี๋ฉวน บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
228
09:00
วูซูยุทธลีลา
ยุทธลีลากระบี่ (เจี้ยนซู่) บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
229
09:00
วูซูยุทธลีลา
ยุทธลีลาดาบใต้(หนานเตา) บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
230
16.00
วูซูยุทธลีลา
ยุทธลีลา ราชสีห์ - Traditional ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
231
10.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 6 แดง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 30 - กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น 2
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
232
10.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 6 แดง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 30 - กระบี่  vs ปทุมธานี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
233
12.30
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 6 แดง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 31 - ขอนแก่น 2  vs กระบี่
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
234
09.00
หมากล้อม
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - ภูเก็ต  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
235
09.00
หมากล้อม
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
236
09.00
หมากล้อม
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3 - นครราชสีมา  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
237
09.00
หมากล้อม
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4 - กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
238
10.30
หมากล้อม
ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
239
10.30
หมากล้อม
ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
240
10:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 46 - สระบุรี  vs ชลบุรี
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
241
11:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 47 - สระบุรี  vs ระยอง
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
242
10:00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 33 - กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
243
10:00
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 33 - นนทบุรี  vs ขอนแก่น
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
244
11:00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 34 - ขอนแก่น  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
245
11:30
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 34 - ศรีสะเกษ  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
246
12:00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 35 - สมุทรปราการ  vs สระบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
247
13:00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 36 - ศรีสะเกษ  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
248
13:00
แฮนด์บอล
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 35 - สมุทรปราการ  vs น่าน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
249
14:30
แฮนด์บอล
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 36 - ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 249 รายการ