ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
07:30
กรีฑา
เดิน 10,000 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
2
08:40
กรีฑา
วิ่ง 5,000 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
3
09:20
กรีฑา
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย
 อัฎฐะกรีฑา 5  Heat 1 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
4
09:20
กรีฑา
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย
 อัฎฐะกรีฑา 5  Heat 2 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
5
09:40
กรีฑา
ขว้างจักร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
6
10:00
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
7
10:20
กรีฑา
กระโดดสูง - ชาย
 อัฎฐะกรีฑา 6 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
8
10:40
กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
9
10:40
กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
10
11:00
กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
11
11:00
กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
12
13.30
กรีฑา
พุ่งแหลน - ชาย
 อัฎฐะกรีฑา 7 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
13
14:00
กรีฑา
เขย่งก้าวกระโดด - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
14
14:30
กรีฑา
กระโดดสูง - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
15
15:30
กรีฑา
วิ่งวิบาก 2,000 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
16
15:45
กรีฑา
วิ่งวิบาก 2,000 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
17
16:00
กรีฑา
วิ่ง 1, 000 เมตร - ชาย
 อัฎฐะกรีฑา 8 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
18
16:15
กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
19
16:30
กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
20
16:30
กรีฑา
อัฏฐกรีฑา - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
21
10:00
กาบัดดี้
ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 19 - เพชรบูรณ์  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
22
11:00
กาบัดดี้
ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 19 - นครราชสีมา  vs กระบี่
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
23
10:00
กีฬาทางอากาศ
เครื่องบินเล็กบินผาดแผลง ประเภท F3A ท่าบิน Asian Sportsman Maneuver
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
24
10:00
กีฬาทางอากาศ
เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R มอเตอร์ไฟฟ้า
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
25
10:00
กีฬาทางอากาศ
เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R เครื่องยนต์น้ำมัน
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
26
10:00
กีฬาทางอากาศ
เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F5D Class B
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
27
10:00
กีฬาทางอากาศ
เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง ประเภท F3C ท่าบิน B3C
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
28
10:00
กีฬาทางอากาศ
เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง ประเภท F3N ท่าบิน Beginner
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
29
10:00
กีฬาทางอากาศ
เครื่องบินจำลองประเภททีมรวมจังหวัด
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
30
09:00
คริกเก็ต
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 31 -
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
31
11:00
คริกเก็ต
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 32 -
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
32
13:00
คริกเก็ต
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 33 -
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
33
15:00
คริกเก็ต
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 34 -
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
34
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - ศรีสะเกษ  vs สุโขทัย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
35
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - พิจิตร  vs ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
36
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
37
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - ร้อยเอ็ด  vs ลำปาง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
38
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5 - ระยอง  vs กระบี่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
39
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6 - นครสวรรค์  vs ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
40
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7 - นครศรีธรรมราช  vs ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
41
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 8 - สุโขทัย  vs พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
42
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 9 - กรุงเทพมหานคร  vs ลำปาง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
43
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 10 - ระยอง  vs นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
44
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 11 - นครศรีธรรมราช  vs กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
45
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 12 - สุโขทัย  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
46
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 13 - นครสวรรค์  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
47
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 15 - เชียงราย  vs สุโขทัย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
48
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 16 - ปัตตานี  vs ปทุมธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
49
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 17 - นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
50
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 18 - นครสวรรค์  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
51
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 19 - พิจิตร  vs ศรีสะเกษ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
52
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 20 - กระบี่  vs ฉะเชิงเทรา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
53
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 21 - สุโขทัย  vs ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
54
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 22 - นครศรีธรรมราช  vs สุพรรณบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
55
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 23 - กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
56
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 24 - ฉะเชิงเทรา  vs ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
57
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 25 - ปัตตานี  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
58
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 26 - กรุงเทพมหานคร  vs ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
59
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 28 - สุโขทัย  vs สุพรรณบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
60
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 29 - ศรีสะเกษ  vs ปทุมธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
61
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 30 - เชียงราย  vs ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
62
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 31 - นครศรีธรรมราช  vs ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
63
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 32 - สุโขทัย  vs นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
64
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 33 - ปทุมธานี  vs กระบี่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
65
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 34 - เชียงราย  vs ลำพูน
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
66
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 35 - นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
67
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 36 - สุโขทัย  vs ปทุมธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
68
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 37 - ลำพูน  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
69
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 39 - ลำปาง  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
70
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 40 - ศรีสะเกษ  vs ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
71
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 41 - กระบี่  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
72
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 42 - ระยอง  vs ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
73
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 43 - สุโขทัย  vs ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
74
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 44 - สุรินทร์  vs สุพรรณบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
75
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 45 - ลำพูน  vs อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
76
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 46 - นครศรีธรรมราช  vs ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
77
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 47 - กรุงเทพมหานคร  vs ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
78
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 48 - สุโขทัย  vs สุพรรณบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
79
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 49 - ลำพูน  vs นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
80
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 50 - นครศรีธรรมราช  vs ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
81
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 51 - สุโขทัย  vs นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
82
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 53 - ปัตตานี  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
83
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 54 - นครสวรรค์  vs เพชรบูรณ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
84
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 55 - อุบลราชธานี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
85
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 62 - ลำพูน  vs ปทุมธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
86
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 57 - กระบี่  vs ขอนแก่น
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
87
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก - สุพรรณบุรี  vs ร้อยเอ็ด
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
88
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 59 - นครศรีธรรมราช  vs เพชรบูรณ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
89
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 60 - กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
90
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 61 - ลำพูน  vs กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
91
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 62 - กระบี่  vs ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
92
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 63 - นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
93
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 64 - กาญจนบุรี  vs กระบี่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
94
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 66 - ร้อยเอ็ด  vs ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
95
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 67 - สุโขทัย  vs นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
96
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 68 - ปทุมธานี  vs พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
97
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 69 - นครศรีธรรมราช  vs ลำพูน
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
98
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 70 - ร้อยเอ็ด  vs ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
99
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 71 - สุโขทัย  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
100
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 72 - พิจิตร  vs ศรีสะเกษ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
101
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 73 - นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
102
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 74 - ร้อยเอ็ด  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
103
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 75 - พิจิตร  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
104
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบ RE - ปัตตานี  vs เพชรบูรณ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
105
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบ RE - ขอนแก่น  vs ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
106
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3 - เพชรบูรณ์  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
107
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3 - ขอนแก่น  vs กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
108
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบ RE - ลำพูน  vs อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
109
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3 - สุโขทัย  vs ร้อยเอ็ด
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
110
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3 - อุบลราชธานี  vs พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
111
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3 - สุพรรณบุรี  vs นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
112
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3 - ลำปาง  vs ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
113
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบ RE - ลำปาง  vs ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
114
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบ RE - ลพบุรี  vs สุพรรณบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
115
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบ RE - ปทุมธานี  vs สุโขทัย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
116
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบ RE - นครสวรรค์  vs พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
117
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3 - สุโขทัย  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
118
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3 - พิจิตร  vs ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
119
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบ RE - สุพรรณบุรี  vs นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
120
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบ RE - ปัตตานี  vs อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
121
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3 - นครสวรรค์  vs ปทุมธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
122
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3 - อุบลราชธานี  vs ลำพูน
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
123
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบ RE - ศรีสะเกษ  vs พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
124
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบ RE - ปัตตานี  vs ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
125
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3 - ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
126
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3 - ปัตตานี  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
127
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ - สุโขทัย  vs นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
128
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ - ปัตตานี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
129
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ - สุโขทัย  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
130
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ - นครศรีธรรมราช  vs สุโขทัย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
131
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ - นครศรีธรรมราช  vs กระบี่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
132
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
133
09:00
จักรยาน
ประเภทลู่ ไทม์ไทรอัล - ชาย (1 กม.)
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
134
09:00
จักรยาน
ประเภทลู่ ไทล์ไทรอัล - หญิง (500 ม.)
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
135
09:00
จักรยาน
ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (20 กม.)
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
136
14:25
จักรยาน
ประเภทลู่ อิลิมิเนชั่นเรส - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
137
16:10
จักรยาน
ประเภทลู่ พอยท์เรส - ชาย (24 กม.)
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
138
10:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 1 - ฉะเชิงเทรา  vs เชียงใหม่
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
139
10:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 2 - ชลบุรี  vs อำนาจเจริญ
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
140
10:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 3 - กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
141
10:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 4 - นครปฐม  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
142
10:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 5 - ฉะเชิงเทรา  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
143
10:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 6 - พิจิตร  vs ชลบุรี
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
144
10:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 7 - นครปฐม  vs ขอนแก่น
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
145
10:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 8 - กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
146
10:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบชิงที่ 3 - ชลบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
147
10:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบชิงที่ 3 - ชลบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
148
10:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบชิงชนะเลิศ - ฉะเชิงเทรา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
149
13:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบรองชนะเลิศ - ฉะเชิงเทรา  vs ชลบุรี
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
150
13:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบรองชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
151
13:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบรองชนะเลิศ - ฉะเชิงเทรา  vs ชลบุรี
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
152
13:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบรองชนะเลิศ - นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
153
13:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบชิงชนะเลิศ - ฉะเชิงเทรา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
154
09.00
ซอฟท์เทนนิส
ทีมชาย
 พบกันหมด  คู่ที่ 1  สาย A พิจิตร  vs น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
155
09.00
ซอฟท์เทนนิส
ทีมชาย
 พบกันหมด  คู่ที่ 2  สาย C สุราษฎร์ธานี  vs ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
156
10.30
ซอฟท์เทนนิส
ทีมชาย
 พบกันหมด  คู่ที่ 3  สาย D กำแพงเพชร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
157
10.30
ซอฟท์เทนนิส
ทีมหญิง
 พบกันหมด  คู่ที่ 4  สาย B นครราชสีมา  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
158
11.00
ซอฟท์เทนนิส
ทีมหญิง
 พบกันหมด  คู่ที่ 5  สาย C สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
159
11.00
ซอฟท์เทนนิส
ทีมหญิง
 พบกันหมด  คู่ที่ 6  สาย D พิจิตร  vs น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
160
12.30
ซอฟท์เทนนิส
ทีมชาย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 7 - พิจิตร  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
161
12.30
ซอฟท์เทนนิส
ทีมชาย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 8 - กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
162
13.00
ซอฟท์เทนนิส
ทีมชาย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 9 - สุราษฎร์ธานี  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
163
13.00
ซอฟท์เทนนิส
ทีมชาย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 10 - กำแพงเพชร  vs ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
164
13.30
ซอฟท์เทนนิส
ทีมหญิง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 11 - กำแพงเพชร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
165
13.30
ซอฟท์เทนนิส
ทีมหญิง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 12 - นครราชสีมา  vs ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
166
14.00
ซอฟท์เทนนิส
ทีมหญิง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 13 - ชลบุรี  vs พิจิตร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
167
14.00
ซอฟท์เทนนิส
ทีมหญิง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 14 - สงขลา  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
168
09:00
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 Page system  คู่ที่ 41 - ชัยภูมิ  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
169
09:00
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 Page system  คู่ที่ 44 - ชัยภูมิ  vs ระยอง
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
170
11:30
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 Page system  คู่ที่ 42 - ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
171
11:30
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 Page system  คู่ที่ 45 - จันทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
172
15:30
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 Final  คู่ที่ 43 - กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
173
15:30
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 Final  คู่ที่ 46 - กรุงเทพมหานคร  vs ระยอง
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
174
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 73  สาย P ปทุมธานี  vs นครราชสีมา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
175
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 74  สาย Q นครศรีธรรมราช  vs ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
176
11:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 75  สาย R นครปฐม  vs ขอนแก่น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
177
11:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 76  สาย S มหาสารคาม  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
178
16:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 37 - ปทุมธานี  vs มหาสารคาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
179
16:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38 - ชัยนาท  vs ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
180
10:00
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมหญิง (กติกาสากล)
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 33 - อุดรธานี  vs นครสวรรค์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
181
10:40
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมหญิง (กติกาสากล)
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 34 - เพชรบูรณ์  vs ราชบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
182
11:20
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมชาย (กติกาสากล)
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 35 - นครพนม  vs ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
183
12:00
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมชาย (กติกาสากล)
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 36 - กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
184
10:30
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - สมุทรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
185
10:30
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามกีฬา อบจ.น่าน
186
10:30
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3 - สุพรรณบุรี 2  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
187
10:30
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4 - นนทบุรี  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
188
12:00
เทนนิส
ชายคู่
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 5 - สุพรรณบุรี 2  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
189
12:00
เทนนิส
ชายคู่
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 6 - นนทบุรี  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
190
12:00
เทนนิส
หญิงคู่
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 7 - พิษณุโลก  vs ประจวบคีรีขันธ์
สนามกีฬา อบจ.น่าน
191
12:00
เทนนิส
หญิงคู่
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 8 - สุพรรณบุรี  vs ภูเก็ต
สนามกีฬา อบจ.น่าน
192
13:00
เทนนิส
คู่ผสม
 รอบรองชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร 4  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
193
13:00
เทนนิส
คู่ผสม
 รอบรองชนะเลิศ - นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร 3
สนามกีฬา อบจ.น่าน
194
09:00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
195
09:00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - กรุงเทพมหานคร 3  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
196
09:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3 - ระนอง  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
197
09:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4 - กรุงเทพมหานคร 2  vs ระนอง 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
198
09:30
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ยุวชน
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 5 - กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
199
09:30
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ยุวชน
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 6 - กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
200
10:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9 - ระนอง  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
201
10:00
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 7 - กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
202
10:00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 8 - กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
203
09.30
เนตบอล
ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 23 - นครสวรรค์  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
204
12:00
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 49 - อ่างทอง  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
205
13.30
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 50 - กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
206
15:00
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 51 - ระนอง  vs นครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
207
16:20
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 52 - อุดรธานี  vs นนทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
208
10:00
แบดมินตัน
คู่ผสม
 รอบรองชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs ปราจีนบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
209
10:00
แบดมินตัน
คู่ผสม
 รอบรองชนะเลิศ - นครปฐม  vs สมุทรปราการ
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
210
10:30
แบดมินตัน
ยุวชน หญิงเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
211
10:30
แบดมินตัน
ยุวชน หญิงเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ - เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
212
11:00
แบดมินตัน
ยุวชน ชายเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ - แพร่  vs กรุงเทพมหานคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
213
11:00
แบดมินตัน
ยุวชน ชายเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ - สมุทรปราการ  vs ชลบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
214
11:30
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
215
11:30
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ - สงขลา  vs นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
216
12:00
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
217
12:00
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ - นนทบุรี  vs ปราจีนบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
218
12:30
แบดมินตัน
หญิงคู่
 รอบรองชนะเลิศ - สมุทรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
219
12:30
แบดมินตัน
หญิงคู่
 รอบรองชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
220
13:00
แบดมินตัน
ชายคู่
 รอบรองชนะเลิศ - แพร่  vs เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
221
13:00
แบดมินตัน
ชายคู่
 รอบรองชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs ลพบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
222
10:00
ปันจักสีลัต
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 93 - กรุงเทพมหานคร  vs ตรัง
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
223
10:28
ปันจักสีลัต
J น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 79 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 115 - ตรัง  vs บุรีรัมย์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
224
10:49
ปันจักสีลัต
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 92 - กรุงเทพมหานคร  vs นครสวรรค์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
225
11:18
ปันจักสีลัต
I น้ำหนักเกิน 71 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 114 - นครราชสีมา  vs บุรีรัมย์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
226
11:32
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 86 - นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
227
11:50
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 88 - สมุทรสาคร  vs ยะลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
228
13:07
ปันจักสีลัต
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 91 - สุพรรณบุรี  vs ชุมพร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
229
13:27
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 109 - นครราชสีมา  vs สงขลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
230
13:45
ปันจักสีลัต
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 90 - ยะลา  vs บุรีรัมย์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
231
14:14
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 107 - กรุงเทพมหานคร  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
232
14:28
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 108 - เพชรบุรี  vs ยะลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
233
14:45
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 87 - ยะลา  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
234
15:04
ปันจักสีลัต
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 111 - ยะลา  vs นราธิวาส
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
235
15:21
ปันจักสีลัต
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 112 - ปัตตานี  vs เพชรบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
236
16:01
ปันจักสีลัต
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 110 - นนทบุรี  vs บุรีรัมย์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
237
16:17
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 89 - ยะลา  vs สงขลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
238
16:38
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 106 - ประจวบคีรีขันธ์  vs นครราชสีมา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
239
16:53
ปันจักสีลัต
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 113 - ยะลา  vs เพชรบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
240
08.30
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  สาย A อุดรธานี  vs พัทลุง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
241
08.30
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  สาย A ประจวบคีรีขันธ์  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
242
08.30
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3  สาย B ภูเก็ต  vs ขอนแก่น
สนามกีฬา อบจ.น่าน
243
08.30
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4  สาย B แม่ฮ่องสอน  vs นครปฐม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
244
08.30
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  สาย A ราชบุรี  vs พิจิตร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
245
08.30
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  สาย A บุรีรัมย์  vs ตาก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
246
08.30
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3  สาย B มุกดาหาร  vs ตรัง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
247
08.30
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4  สาย B ระยอง  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
248
11.00
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 5 - อุดรธานี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
249
11.00
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 6 - ขอนแก่น  vs นครปฐม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
250
11.00
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 5 - พิจิตร  vs บุรีรัมย์
สนามกีฬา อบจ.น่าน
251
11.00
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 6 - มุกดาหาร  vs ระยอง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
252
14.00
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 7 - กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
สนามกีฬา อบจ.น่าน
253
14.00
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 7 - บุรีรัมย์  vs ระยอง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
254
18:30
เพาะกาย
ฟิตเนสชาย ความสูงเกิน 170 ซม. ขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
255
18:30
เพาะกาย
ฟิตเนสหญิง รุ่น Open
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
256
18:30
เพาะกาย
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Welter Weight นน.เกิน 70 กก. ขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
257
18:30
เพาะกาย
โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 160 เซนติเมตร ขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
258
18:30
เพาะกาย
โมเดลฟิสิคชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร ขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
259
18:30
เพาะกาย
แอธเลติคฟิสิคชาย ความสูงเกิน 170 ซม.ขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
260
18:30
เพาะกาย
แอธเลติคฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 160 ซม. ขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
261
09:00
ฟุตซอล
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
262
11:00
ฟุตซอล
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - ขอนแก่น  vs นครปฐม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
263
13:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 35 - สมุทรปราการ  vs นครราชสีมา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
264
15:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 36 - สมุทรสาคร  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
265
13:00
ฟุตบอล
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - ศรีสะเกษ  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
266
14:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 17 - สมุทรปราการ  vs ยโสธร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
267
15:00
ฟุตบอล
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - กรุงเทพมหานคร  vs ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
268
16:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 18 - กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
269
09:00
ยิงปืน
ปืนสั้นมาตรฐาน 25 เมตร 60 นัด บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
270
09:00
ยิงปืน
ปืนยาวมาตรฐาน (3x20) 50 เมตร บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
271
10.00
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกลีลา - ห่วง - หญิง
 สะสมคะแนน -
สนามกีฬา อบจ.น่าน
272
14.00
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกลีลา - บอล - หญิง
 สะสมคะแนน -
สนามกีฬา อบจ.น่าน
273
09:00
ยูยิตสู
Duo - Mix คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
274
09:00
ยูยิตสู
Duo - Mix คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
275
09:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 44 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
276
09:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 44 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
277
09:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
278
09:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 20  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
279
09:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 21  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
280
09:00
ยูยิตสู
Duo - Mix คู่ผสม
 รอบ RE  คู่ที่ 27 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
281
09:00
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
282
09:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 44 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 16  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
283
09:04
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
284
09:05
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
285
09:06
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
286
09:10
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
287
09:10
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
288
09:11
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
289
09:17
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
290
09:19
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 44 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
291
09:19
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
292
09:20
ยูยิตสู
Duo - Mix คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
293
09:22
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
294
09:25
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
295
09:28
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
296
09:30
ยูยิตสู
Duo - Mix คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
297
09:34
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 12  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
298
09:37
ยูยิตสู
Duo - Mix คู่ผสม
 รอบสอง  คู่ที่ 5  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
299
09:40
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 13  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
300
09:45
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 14  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
301
09:46
ยูยิตสู
Duo - Mix คู่ผสม
 รอบสอง  คู่ที่ 6  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
302
09:51
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 15  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
303
09:56
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 44 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
304
09:56
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 16  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
305
10:01
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 17  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
306
10:03
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 18  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
307
10:07
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 19  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
308
10:13
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 20  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
309
10:16
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 21  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
310
10:20
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 22  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
311
10:22
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 23  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
312
10:24
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 44 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 14  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
313
10:30
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 44 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 16  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
314
10:30
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 24 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
315
10:33
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 25 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
316
10:34
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 44 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 17  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
317
10:37
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 26 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
318
10:38
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 27 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
319
10:40
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 18  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
320
10:42
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 19  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
321
10:43
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 28 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
322
10:45
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 24  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
323
10:50
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 25  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
324
10:50
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 29 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
325
10:51
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 44 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 22  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
326
10:56
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 44 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 23  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
327
10:57
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 รอบ RE  คู่ที่ 30 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
328
11:06
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 รอบ RE  คู่ที่ 31 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
329
11:09
ยูยิตสู
Duo - Mix คู่ผสม
 รอบ RE  คู่ที่ 26 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
330
11:12
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย
 รอบ RE  คู่ที่ 32 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
331
11:18
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย
 รอบ RE  คู่ที่ 33 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
332
11:19
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย
 รอบ RE  คู่ที่ 34 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
333
11:24
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย
 รอบ RE  คู่ที่ 35 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
334
11:27
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 44 กก. บุคคลหญิง
 รอบ RE  คู่ที่ 29 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
335
11:30
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบ RE  คู่ที่ 30 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
336
11:36
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบ RE  คู่ที่ 31 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
337
13:29
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 36 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
338
13:30
ยูยิตสู
Duo - Mix คู่ผสม
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 32 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
339
13:31
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 37 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
340
13:38
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 39 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
341
13:45
ยูยิตสู
Duo - Mix คู่ผสม
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 33 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
342
13:45
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 40 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
343
13:50
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 42 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
344
13:54
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 44 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 35 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
345
13:57
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 44 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 36 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
346
13:57
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 43 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
347
14:05
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 38 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
348
14:08
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 39 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
349
14:33
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 44 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 37 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
350
14:35
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
351
14:36
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 40 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
352
14:40
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 41 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
353
14:42
ยูยิตสู
Duo - Mix คู่ผสม
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 34 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
354
14:44
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 44 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
355
14:30
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 15 คน - ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 17 - นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
356
16:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 15 คน - ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 18 - สุรินทร์  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
357
10:00
ลีลาศ
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเวนไนล์ I
 รอบคัดเลือก -
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
358
10:00
ลีลาศ
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ II
 รอบคัดเลือก -
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
359
10:00
ลีลาศ
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเวนไนล์ II
 รอบคัดเลือก -
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
360
10:00
ลีลาศ
ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ I
 รอบคัดเลือก -
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
361
10:00
ลีลาศ
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ I
 รอบคัดเลือก -
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
362
10:00
ลีลาศ
ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ II
 รอบคัดเลือก -
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
363
13:30
ลีลาศ
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ I
 รอบคัดเลือก -
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
364
13:30
ลีลาศ
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเนี่ยร์ II
 รอบคัดเลือก -
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
365
13:30
ลีลาศ
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ II
 รอบคัดเลือก -
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
366
13:30
ลีลาศ
ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ I
 รอบคัดเลือก -
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
367
13:30
ลีลาศ
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเนี่ยร์ I
 รอบคัดเลือก -
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
368
13:30
ลีลาศ
ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ II
 รอบคัดเลือก -
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
369
13:30
ลีลาศ
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ II
 รอบคัดเลือก -
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
370
09:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 56 - กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
371
10:15
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 57 - นนทบุรี  vs สระบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
372
11:30
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 58 - นครสวรรค์  vs ขอนแก่น
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
373
12:45
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 59 - สุพรรณบุรี  vs เชียงใหม่
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
374
14:00
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 60 - พระนครศรีอยุธยา  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
375
15:15
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 61 - อ่างทอง  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
376
16:30
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 62 - นนทบุรี  vs สงขลา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
377
17:45
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 63 - กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
378
09:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ยุวชน ชาย
 รอบคัดเลือก - ขอนแก่น  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
379
09:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ยุวชน ชาย
 รอบรองชนะเลิศ - ภูเก็ต  vs แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
380
09:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ยุวชน ชาย
 รอบคัดเลือก - นนทบุรี  vs น่าน
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
381
10.00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 37 - กรุงเทพมหานคร 2  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
382
10:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 38 - อุตรดิตถ์  vs กาฬสินธุ์ 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
383
10:40
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 39 - สุพรรณบุรี  vs กาญจนบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
384
10:40
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 40 - นครศรีธรรมราช  vs ขอนแก่น
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
385
11:20
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 34 - จันทบุรี 2  vs สงขลา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
386
11:20
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 35 - กาฬสินธุ์ 2  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
387
12:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 36 - เพชรบุรี  vs ชัยนาท
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
388
12:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 37 - เชียงใหม่  vs เพชรบุรี 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
389
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 20 - ลำพูน  vs ตรัง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
390
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 21 - กรุงเทพมหานคร  vs พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
391
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 22 - จันทบุรี  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
392
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 23 - นครพนม  vs สตูล
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
393
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 24 - ลำพูน  vs นครราชสีมา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
394
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 25 - บุรีรัมย์  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
395
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 26 - กรุงเทพมหานคร  vs จันทบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
396
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 27 - สุพรรณบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
397
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - หญิง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 28 - นครพนม  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
398
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - หญิง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 29 - ศรีสะเกษ  vs ลำพูน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
399
09:00
วูซูยุทธลีลา
ยุทธลีลาไท่จี๋ฉวน บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
400
09:00
วูซูยุทธลีลา
ยุทธลีลาทวน (เชียงซู่) บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
401
09:00
วูซูยุทธลีลา
ยุทธลีลาพลองใต้(หนานกุ้น) บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
402
09:00
วูซูยุทธลีลา
ยุทธลีลาฉางฉวน บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
403
09:00
วูซูยุทธลีลา
ยุทธลีลาพลอง(กุ่นซู่) บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
404
16.00
วูซูยุทธลีลา
ยุทธลีลา ราชสีห์ - Traditional ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
405
10.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 6 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 17  สาย A เชียงใหม่  vs น่าน
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
406
10.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 6 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 18  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
407
10.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 6 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 19  สาย B ปทุมธานี  vs ขอนแก่น
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
408
10.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 6 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 20  สาย B เพชรบุรี  vs พะเยา
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
409
12.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 6 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 21  สาย C สุพรรณบุรี  vs ขอนแก่น
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
410
12.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 6 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 22  สาย C สุโขทัย  vs สุราษฎร์ธานี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
411
12.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 6 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 23  สาย D กระบี่  vs นครพนม
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
412
12.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 6 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 24  สาย D ชลบุรี  vs สระบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
413
15.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 6 แดง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 25 - กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
414
15.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 6 แดง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 26 - ขอนแก่น  vs ขอนแก่น 2
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
415
15.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 6 แดง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 27 - กระบี่  vs สุราษฎร์ธานี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
416
15.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 6 แดง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 28 - สุโขทัย  vs ปทุมธานี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
417
09.00
หมากล้อม
ทีมชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 1  สาย A ลำพูน  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
418
09.00
หมากล้อม
ทีมชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 2  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
419
09.00
หมากล้อม
ทีมชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 3  สาย C สงขลา  vs นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
420
09.00
หมากล้อม
ทีมชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 4  สาย D เชียงใหม่  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
421
09.00
หมากล้อม
ทีมชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 5  สาย D พะเยา  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
422
09.00
หมากล้อม
ทีมหญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 6  สาย A ลำปาง  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
423
09.00
หมากล้อม
ทีมหญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 7  สาย B ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
424
09.00
หมากล้อม
ทีมหญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 8  สาย C ภูเก็ต  vs นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
425
09.00
หมากล้อม
ทีมหญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 9  สาย C พะเยา  vs น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
426
09.00
หมากล้อม
ทีมหญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 10  สาย D ลำพูน  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
427
09.00
หมากล้อม
ทีมหญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 11  สาย D พัทลุง  vs ระยอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
428
13.00
หมากล้อม
ทีมชาย
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 1 - ภูเก็ต  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
429
13.00
หมากล้อม
ทีมชาย
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 2 - นนทบุรี  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
430
13.00
หมากล้อม
ทีมชาย
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 3 - กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
431
13.00
หมากล้อม
ทีมชาย
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 4 - สงขลา  vs เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
432
13.00
หมากล้อม
ทีมหญิง
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 5 - นครราชสีมา  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
433
13.00
หมากล้อม
ทีมหญิง
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 6 - ภูเก็ต  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
434
13.00
หมากล้อม
ทีมหญิง
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 7 - มหาสารคาม  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
435
13.00
หมากล้อม
ทีมหญิง
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 8 - นครปฐม  vs ระยอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
436
10:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 42 - สระบุรี  vs นราธิวาส
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
437
11:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 43 - ชลบุรี  vs น่าน
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
438
12:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 44 - สระบุรี  vs ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
439
13:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 45 - นราธิวาส  vs ระยอง
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 439 รายการ