ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08:00
กรีฑา
วิ่ง 10, 000 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
2
09:00
กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร - ชาย
 อัฎฐะกรีฑา 1  Heat 1 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
3
09:00
กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร - ชาย
 อัฎฐะกรีฑา 1  Heat 2 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
4
09:20
กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
5
09:20
กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
6
09:40
กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
7
09:40
กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
8
09:50
กรีฑา
พุ่งแหลน - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
9
10:00
กรีฑา
กระโดดไกล - ชาย
 อัฎฐะกรีฑา 2 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
10
10:00
กรีฑา
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
11
10:00
กรีฑา
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
12
10:20
กรีฑา
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
13
10:20
กรีฑา
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
14
15:00
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก - ชาย
 อัฎฐะกรีฑา 3 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
15
15:15
กรีฑา
เขย่งก้าวกระโดด - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
16
15:30
กรีฑา
กระโดดค้ำ - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
17
15:30
กรีฑา
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
18
15:50
กรีฑา
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
19
17:10
กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
20
17:10
กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
21
17:20
กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
22
17:30
กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
23
17:50
กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร - ชาย
 อัฎฐะกรีฑา 4  Heat 1 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
24
17:50
กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร - ชาย
 อัฎฐะกรีฑา 4  Heat 2 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
25
13:00
กาบัดดี้
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 17 - เพชรบูรณ์  vs นนทบุรี
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
26
14:00
กาบัดดี้
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 17 - ศรีสะเกษ  vs นครราชสีมา
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
27
15:00
กาบัดดี้
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 18 - ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
28
16:00
กาบัดดี้
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 18 - กระบี่  vs พังงา
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
29
09:00
กีฬาทางอากาศ
เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R มอเตอร์ไฟฟ้า
 สะสมคะแนน -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
30
09:00
กีฬาทางอากาศ
เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R เครื่องยนต์น้ำมัน
 สะสมคะแนน -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
31
09:00
กีฬาทางอากาศ
เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F5D Class B
 สะสมคะแนน -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
32
09:00
กีฬาทางอากาศ
เครื่องบินเล็กบินผาดแผลง ประเภท F3A ท่าบิน Asian Sportsman Maneuver
 สะสมคะแนน -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
33
09:00
กีฬาทางอากาศ
เครื่องบินจำลองประเภททีมรวมจังหวัด
 สะสมคะแนน -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
34
13:30
กีฬาทางอากาศ
เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง ประเภท F3C ท่าบิน B3C
 สะสมคะแนน -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
35
13:30
กีฬาทางอากาศ
เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง ประเภท F3N ท่าบิน Beginner
 สะสมคะแนน -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
36
09:00
คริกเก็ต
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 27  สาย Y
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
37
11:00
คริกเก็ต
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 28  สาย C
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
38
13:00
คริกเก็ต
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 29  สาย Z
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
39
15:00
คริกเก็ต
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 30  สาย D
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
40
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - อุบลราชธานี  vs ลำพูน
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
41
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - นครสวรรค์  vs ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
42
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - นครศรีธรรมราช  vs สุโขทัย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
43
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4 - อุบลราชธานี  vs นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
44
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 5 - นครศรีธรรมราช  vs กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
45
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 7 - ระยอง  vs ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
46
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 8 - อุดรธานี  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
47
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 9 - ลพบุรี  vs นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
48
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 10 - เชียงราย  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
49
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 11 - ชลบุรี  vs กาฬสินธุ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
50
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 12 - ระยอง  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
51
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 13 - นครสวรรค์  vs ลำพูน
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
52
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 14 - กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบูรณ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
53
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 15 - กาฬสินธุ์  vs อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
54
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 16 - นครศรีธรรมราช  vs นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
55
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 17 - กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
56
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 19 - ระยอง  vs ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
57
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 20 - ระยอง  vs นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
58
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 21 - กาญจนบุรี  vs ศรีสะเกษ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
59
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 22 - อุบลราชธานี  vs อุตรดิตถ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
60
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 23 - ฉะเชิงเทรา  vs ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
61
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 24 - ระยอง  vs กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
62
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 25 - อุตรดิตถ์  vs ฉะเชิงเทรา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
63
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 27 - กาญจนบุรี  vs ลำพูน
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
64
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 28 - กระบี่  vs ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
65
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 29 - อุดรธานี  vs ลำปาง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
66
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 30 - ชลบุรี  vs อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
67
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 31 - กาญจนบุรี  vs นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
68
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 32 - กระบี่  vs ศรีสะเกษ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
69
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 33 - ลำปาง  vs ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
70
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 34 - อุบลราชธานี  vs เพชรบูรณ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
71
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 35 - กาญจนบุรี  vs กระบี่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
72
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 36 - ลพบุรี  vs อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
73
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3 - อุบลราชธานี  vs ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
74
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3 - กาญจนบุรี  vs สุโขทัย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
75
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบ RE - ระยอง  vs อุดรธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
76
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบ RE - เพชรบูรณ์  vs เชียงราย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
77
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3 - ระยอง  vs นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
78
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3 - เพชรบูรณ์  vs อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
79
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3 - ปัตตานี  vs กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
80
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3 - ชลบุรี  vs ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
81
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย
 รอบ RE - นครสวรรค์  vs ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
82
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3 - นครสวรรค์  vs กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
83
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3 - อุบลราชธานี  vs ฉะเชิงเทรา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
84
15:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ - นครสวรรค์  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
85
15:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 18 - นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
86
15:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 26 - ระยอง  vs อุตรดิตถ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
87
15:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ - กระบี่  vs อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
88
09:00
จักรยาน
ประเภทจักรยาน BMX บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
จ.พะเยา
89
09:00
จักรยาน
ประเภทจักรยาน BMX บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
จ.พะเยา
90
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A ฉะเชิงเทรา  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
91
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย B พิจิตร  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
92
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย B ลำพูน  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
93
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย A ฉะเชิงเทรา  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
94
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย A นครศรีธรรมราช  vs ขอนแก่น
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
95
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย B กำแพงเพชร  vs ชลบุรี
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
96
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย B เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
97
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย A ฉะเชิงเทรา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
98
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย A ขอนแก่น  vs ชลบุรี
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
99
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย B พิจิตร  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
100
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย B สุพรรณบุรี  vs ลำพูน
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
101
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 17  สาย A อำนาจเจริญ  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
102
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 18  สาย A ฉะเชิงเทรา  vs ขอนแก่น
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
103
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สาย B สุพรรณบุรี  vs ชลบุรี
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
104
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 20  สาย B กำแพงเพชร  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
105
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบสอง  คู่ที่ 23  สาย B นครราชสีมา  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
106
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 24  สาย B พิจิตร  vs ลำพูน
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
107
09:24
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย A ขอนแก่น  vs อำนาจเจริญ
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
108
09:32
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย B กำแพงเพชร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
109
09:50
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
110
10:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย A ฉะเชิงเทรา  vs ขอนแก่น
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
111
10:10
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย A ชลบุรี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
112
13:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 21  สาย A นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
113
13:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 22  สาย A ฉะเชิงเทรา  vs ชลบุรี
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
114
13:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 25  สาย A นครศรีธรรมราช  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
115
13:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 26  สาย A ฉะเชิงเทรา  vs อำนาจเจริญ
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
116
13:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 27  สาย B เชียงใหม่  vs ชลบุรี
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
117
13:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 28  สาย B กำแพงเพชร  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
118
13:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 29  สาย A ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
119
13:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 30  สาย A ฉะเชิงเทรา  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
120
13:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 33  สาย A ขอนแก่น  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
121
13:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 34  สาย A นครศรีธรรมราช  vs อำนาจเจริญ
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
122
13:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 36  สาย B เชียงใหม่  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
123
13:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 37  สาย A ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
124
13;00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 31  สาย B สุพรรณบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
125
13;00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 32  สาย B พิจิตร  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
126
13;00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 35  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
127
13;00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 38  สาย A ขอนแก่น  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
128
13;00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 39  สาย B ลำพูน  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
129
13;00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 40  สาย B สุพรรณบุรี  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
130
09.00
ซอฟท์เทนนิส
ทีมชาย
 พบกันหมด  คู่ที่ 1  สาย A พิจิตร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
131
09.00
ซอฟท์เทนนิส
ทีมชาย
 พบกันหมด  คู่ที่ 2  สาย C สุราษฎร์ธานี  vs นนทบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
132
10.30
ซอฟท์เทนนิส
ทีมชาย
 พบกันหมด  คู่ที่ 3  สาย D กำแพงเพชร  vs สงขลา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
133
10.30
ซอฟท์เทนนิส
ทีมหญิง
 พบกันหมด  คู่ที่ 4  สาย B นครราชสีมา  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
134
11.30
ซอฟท์เทนนิส
ทีมหญิง
 พบกันหมด  คู่ที่ 5  สาย C สุราษฎร์ธานี  vs ชลบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
135
11.30
ซอฟท์เทนนิส
ทีมหญิง
 พบกันหมด  คู่ที่ 6  สาย D พิจิตร  vs สงขลา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
136
12.00
ซอฟท์เทนนิส
ทีมชาย
 พบกันหมด  คู่ที่ 7  สาย A นครราชสีมา  vs น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
137
12.00
ซอฟท์เทนนิส
ทีมชาย
 พบกันหมด  คู่ที่ 8  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
138
12.30
ซอฟท์เทนนิส
ทีมชาย
 พบกันหมด  คู่ที่ 9  สาย C นนทบุรี  vs ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
139
12.30
ซอฟท์เทนนิส
ทีมชาย
 พบกันหมด  คู่ที่ 10  สาย D สงขลา  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
140
13.00
ซอฟท์เทนนิส
ทีมหญิง
 พบกันหมด  คู่ที่ 11  สาย A กำแพงเพชร  vs ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
141
13.00
ซอฟท์เทนนิส
ทีมหญิง
 พบกันหมด  คู่ที่ 12  สาย B สุพรรณบุรี  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
142
13.30
ซอฟท์เทนนิส
ทีมหญิง
 พบกันหมด  คู่ที่ 13  สาย C ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
143
13.30
ซอฟท์เทนนิส
ทีมหญิง
 พบกันหมด  คู่ที่ 14  สาย D สงขลา  vs น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
144
09:00
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 37  สาย MX ชัยภูมิ  vs น่าน
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
145
09:00
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 39  สาย WX ชัยภูมิ  vs ลำพูน
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
146
11:30
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 38  สาย MY ชัยนาท  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
147
11:30
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 40  สาย WY กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
148
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 69  สาย P สุพรรณบุรี  vs พัทลุง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
149
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 70  สาย Q นครสวรรค์  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
150
11:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 71  สาย R ราชบุรี  vs ตรัง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
151
11:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 72  สาย S ลำปาง  vs ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
152
16:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 33 - ชัยนาท  vs นครสวรรค์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
153
16:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 34 - ชลบุรี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
154
17:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 35 - ปทุมธานี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
155
17:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 36 - มหาสารคาม  vs ตาก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
156
10:00
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมชาย (กติกาสากล)
 รอบสอง  คู่ที่ 29  สาย P พัทลุง  vs นครพนม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
157
10:40
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมชาย (กติกาสากล)
 รอบสอง  คู่ที่ 30  สาย Q อุทัยธานี  vs ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
158
11:20
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมชาย (กติกาสากล)
 รอบสอง  คู่ที่ 31  สาย R กรุงเทพมหานคร  vs ชัยนาท
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
159
12:00
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมชาย (กติกาสากล)
 รอบสอง  คู่ที่ 32  สาย S อุบลราชธานี  vs แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
160
09:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - สมุทรปราการ  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
161
09:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - กรุงเทพมหานคร  vs ฉะเชิงเทรา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
162
09:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3 - กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
163
09:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4 - เชียงใหม่  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
164
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - สุพรรณบุรี  vs ชลบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
165
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี 2
สนามกีฬา อบจ.น่าน
166
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3 - กระบี่  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
167
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4 - ขอนแก่น  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
168
11:00
เทนนิส
ชายคู่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - ฉะเชิงเทรา  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
169
11:00
เทนนิส
ชายคู่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
170
11:00
เทนนิส
ชายคู่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3 - นนทบุรี  vs ชลบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
171
11:00
เทนนิส
ชายคู่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4 - สุพรรณบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
172
12:00
เทนนิส
หญิงคู่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - ภูเก็ต  vs ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
173
12:00
เทนนิส
หญิงคู่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - สุพรรณบุรี  vs ขอนแก่น
สนามกีฬา อบจ.น่าน
174
12:00
เทนนิส
หญิงคู่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3 - เชียงใหม่  vs พิษณุโลก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
175
12:00
เทนนิส
หญิงคู่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4 - กระบี่  vs ประจวบคีรีขันธ์
สนามกีฬา อบจ.น่าน
176
13:00
เทนนิส
คู่ผสม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 9 - สุพรรณบุรี  vs เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
177
13:00
เทนนิส
คู่ผสม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 10 - นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
178
13:00
เทนนิส
คู่ผสม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 11 - ภูเก็ต  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
179
13:00
เทนนิส
คู่ผสม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 12 - นนทบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
180
09:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 118  สาย A ระนอง  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
181
09:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 119  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
182
09:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 120  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
183
09:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 121  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
184
09:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 122  สาย E นนทบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
185
09:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 123  สาย F นนทบุรี  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
186
09:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 124  สาย G นครราชสีมา  vs ระนอง
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
187
09:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 125  สาย H นนทบุรี  vs สตูล
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
188
09:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 126  สาย I กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
189
09:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 127  สาย J นนทบุรี  vs เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
190
09:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 128  สาย K ระนอง  vs เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
191
09:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 129  สาย L นครราชสีมา  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
192
09:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 130  สาย M ระยอง  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
193
10:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 131  สาย N เพชรบุรี  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
194
10:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 132  สาย O ระนอง  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
195
10:25
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ยุวชน
 รอบสอง  คู่ที่ 133 - กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
196
10:25
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ยุวชน
 รอบสอง  คู่ที่ 134 - ราชบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
197
10:25
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ยุวชน
 รอบสอง  คู่ที่ 135 - กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
198
10:25
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ยุวชน
 รอบสอง  คู่ที่ 136 - ราชบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
199
10:50
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ยุวชน
 รอบสอง  คู่ที่ 137 - กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
200
10:50
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ยุวชน
 รอบสอง  คู่ที่ 138 - พิจิตร  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
201
10:50
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ยุวชน
 รอบสอง  คู่ที่ 139 - กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
202
10:50
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ยุวชน
 รอบสอง  คู่ที่ 140 - เพชรบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
203
11:15
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 142 - ระนอง  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
204
11:15
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 143 - กรุงเทพมหานคร  vs สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
205
11:15
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 144 - สุพรรณบุรี  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
206
11:40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 145 - กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
207
11:40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 146 - พิษณุโลก  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
208
11:40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 147 - จันทบุรี  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
209
11:40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 148 - สมุทรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
210
12:05
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 150 - กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
211
12:05
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 151 - นครราชสีมา  vs นนทบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
212
12:05
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 152 - ระยอง  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
213
12:30
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 153 - กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
214
12:30
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 154 - ระนอง  vs นนทบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
215
12:30
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 155 - นนทบุรี  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
216
12:30
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 156 - เพชรบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
217
13:00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ยุวชน
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 157 - กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
218
13:00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ยุวชน
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 158 - กรุงเทพมหานคร 3  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
219
13:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ยุวชน
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 159 - กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
220
13:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ยุวชน
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 160 - กรุงเทพมหานคร 3  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
221
13:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ยุวชน
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 160 - กรุงเทพมหานคร 3  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
222
15:30
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 161 - กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
223
16:00
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 162 - กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
224
17:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบสาม  คู่ที่ 167 - ระนอง  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
225
17:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบสาม  คู่ที่ 168 - นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
226
17:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบสาม  คู่ที่ 169 - พิจิตร  vs ระนอง
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
227
17:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบสาม  คู่ที่ 170 - นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
228
17:30
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบสาม  คู่ที่ 163 - กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
229
17:30
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบสาม  คู่ที่ 164 - กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
230
17:30
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบสาม  คู่ที่ 165 - กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
231
17:30
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบสาม  คู่ที่ 166 - จันทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
232
09:30
เนตบอล
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 21 - นครสวรรค์  vs ขอนแก่น
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
233
11:00
เนตบอล
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 22 - ระนอง  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
234
08:00
บริดจ์
คู่หญิง
 รอบคัดเลือก  สาย A
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
235
08:00
บริดจ์
คู่หญิง
 รอบคัดเลือก  สาย B
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
236
08:00
บริดจ์
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบคัดเลือก  สาย A
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
237
08:00
บริดจ์
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบคัดเลือก  สาย B
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
238
08:30
บริดจ์
คู่หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
239
16:30
บริดจ์
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบชิงชนะเลิศ -
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
240
10:00
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 1 - นครปฐม  vs นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
241
10:05
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 1 - สงขลา  vs เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
242
10:17
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 2 - ชัยภูมิ  vs ชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
243
10:24
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 2 - ชุมพร  vs ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
244
10:35
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 3 - อ่างทอง  vs ศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
245
10:45
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 3 - กรุงเทพมหานคร  vs เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
246
10:50
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 4 - กรุงเทพมหานคร  vs แพร่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
247
11:03
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 4 - นครราชสีมา  vs อุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
248
11:06
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 5 - นครศรีธรรมราช  vs ชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
249
11:21
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 5 - เพชรบูรณ์  vs ชุมพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
250
11:32
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 6 - ศรีสะเกษ  vs แพร่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
251
11:40
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 6 - เชียงราย  vs อุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
252
11:55
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบที่7-8  คู่ที่ 7 - ชลบุรี  vs แพร่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
253
12:06
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบที่7-8  คู่ที่ 7 - เพชรบูรณ์  vs เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
254
12:20
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบที่5-6  คู่ที่ 8 - นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
255
12:25
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบที่5-6  คู่ที่ 8 - ชุมพร  vs อุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
256
12:38
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 9 - นครปฐม  vs ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
257
12:44
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 9 - สงขลา  vs ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
258
13:04
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 10 - กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
259
13:05
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 10 - อ่างทอง  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
260
13:19
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 11 - ปทุมธานี  vs นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
261
13:35
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 11 - ชัยภูมิ  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
262
13:48
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 12 - สงขลา  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
263
14:09
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 12 - นครปฐม  vs อ่างทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
264
10:00
แบดมินตัน
คู่ผสม
 QF - กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
265
10:00
แบดมินตัน
คู่ผสม
 QF - นครราชสีมา  vs ปราจีนบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
266
10:00
แบดมินตัน
คู่ผสม
 QF - สงขลา  vs นครปฐม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
267
10:00
แบดมินตัน
คู่ผสม
 QF - สมุทรปราการ  vs เชียงราย
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
268
10:30
แบดมินตัน
ยุวชน หญิงเดี่ยว
 QF - สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
269
10:30
แบดมินตัน
ยุวชน หญิงเดี่ยว
 QF - สกลนคร  vs นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
270
10:30
แบดมินตัน
ยุวชน หญิงเดี่ยว
 QF - ลพบุรี  vs เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
271
10:30
แบดมินตัน
ยุวชน หญิงเดี่ยว
 QF - นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
272
11:00
แบดมินตัน
ยุวชน ชายเดี่ยว
 QF - นนทบุรี  vs แพร่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
273
11:00
แบดมินตัน
ยุวชน ชายเดี่ยว
 QF - นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
274
11:00
แบดมินตัน
ยุวชน ชายเดี่ยว
 QF - สมุทรปราการ  vs ลำปาง
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
275
11:00
แบดมินตัน
ยุวชน ชายเดี่ยว
 QF - พิษณุโลก  vs ชลบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
276
11:30
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
 QF - กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
277
11:30
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
 QF - ลำปาง  vs นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
278
11:30
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
 QF - สงขลา  vs ราชบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
279
11:30
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
 QF - เชียงใหม่  vs นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
280
12:00
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว
 QF - กรุงเทพมหานคร  vs ลพบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
281
12:00
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว
 QF - สุพรรณบุรี  vs นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
282
12:00
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว
 QF - นนทบุรี  vs นครปฐม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
283
12:00
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว
 QF - เชียงราย  vs ปราจีนบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
284
12:30
แบดมินตัน
หญิงคู่
 QF - เชียงราย  vs สมุทรปราการ
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
285
12:30
แบดมินตัน
หญิงคู่
 QF - สงขลา  vs กรุงเทพมหานคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
286
12:30
แบดมินตัน
หญิงคู่
 QF - กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
287
12:30
แบดมินตัน
หญิงคู่
 QF - นนทบุรี  vs เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
288
13:00
แบดมินตัน
ชายคู่
 QF - กรุงเทพมหานคร  vs แพร่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
289
13:00
แบดมินตัน
ชายคู่
 QF - เชียงใหม่  vs นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
290
13:00
แบดมินตัน
ชายคู่
 QF - เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
291
13:00
แบดมินตัน
ชายคู่
 QF - ชลบุรี  vs ลพบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
292
08.30
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A ขอนแก่น  vs นครปฐม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
293
08.30
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย A อุดรธานี  vs ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
294
08.30
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย A ประจวบคีรีขันธ์  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
295
08.30
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs พัทลุง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
296
08.30
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย B ตาก  vs แม่ฮ่องสอน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
297
08.30
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย A พระนครศรีอยุธยา  vs บุรีรัมย์
สนามกีฬา อบจ.น่าน
298
08.30
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย A ปทุมธานี  vs ตรัง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
299
08.30
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย A ราชบุรี  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
300
08.30
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย B ชุมพร  vs มุกดาหาร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
301
08.30
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย B ระยอง  vs ตาก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
302
10.15
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย A ขอนแก่น  vs ประจวบคีรีขันธ์
สนามกีฬา อบจ.น่าน
303
10.15
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย A นครปฐม  vs อุดรธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
304
10.15
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย A ปทุมธานี  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
305
10.15
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต
สนามกีฬา อบจ.น่าน
306
10.15
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 17  สาย B พัทลุง  vs ตาก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
307
10.15
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สาย A พระนครศรีอยุธยา  vs ราชบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
308
10.15
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 20  สาย A บุรีรัมย์  vs ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
309
10.15
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 21  สาย A ตรัง  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
310
10.15
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 22  สาย B ชุมพร  vs พิจิตร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
311
10.15
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 23  สาย B มุกดาหาร  vs ระยอง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
312
13.00
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 25  สาย A ขอนแก่น  vs ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
313
13.00
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 26  สาย A นครปฐม  vs ประจวบคีรีขันธ์
สนามกีฬา อบจ.น่าน
314
13.00
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 27  สาย A อุดรธานี  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
315
13.00
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 28  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs แม่ฮ่องสอน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
316
13.00
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 29  สาย B พัทลุง  vs ภูเก็ต
สนามกีฬา อบจ.น่าน
317
13.00
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 31  สาย A พระนครศรีอยุธยา  vs ตรัง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
318
13.00
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 32  สาย A บุรีรัมย์  vs ราชบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
319
13.00
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 33  สาย A ปทุมธานี  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
320
13.00
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 34  สาย B ชุมพร  vs ตาก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
321
13.00
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 35  สาย B มุกดาหาร  vs พิจิตร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
322
14.45
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 37  สาย A ขอนแก่น  vs อุดรธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
323
14.45
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 38  สาย A นครปฐม  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
324
14.45
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 39  สาย A ปทุมธานี  vs ประจวบคีรีขันธ์
สนามกีฬา อบจ.น่าน
325
14.45
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 40  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ตาก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
326
14.45
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 42  สาย B แม่ฮ่องสอน  vs ภูเก็ต
สนามกีฬา อบจ.น่าน
327
14.45
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 43  สาย A พระนครศรีอยุธยา  vs ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
328
14.45
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 44  สาย A บุรีรัมย์  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
329
14.45
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 45  สาย A ตรัง  vs ราชบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
330
14.45
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 46  สาย B ชุมพร  vs ระยอง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
331
14.45
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 48  สาย B ตาก  vs พิจิตร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
332
16.30
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 49  สาย A ขอนแก่น  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
333
16.30
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 50  สาย A นครปฐม  vs ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
334
16.30
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 51  สาย A อุดรธานี  vs ประจวบคีรีขันธ์
สนามกีฬา อบจ.น่าน
335
16.30
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 53  สาย B พัทลุง  vs แม่ฮ่องสอน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
336
16.30
เปตอง
ทีมชาย 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 54  สาย B ตาก  vs ภูเก็ต
สนามกีฬา อบจ.น่าน
337
16.30
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 55  สาย A พระนครศรีอยุธยา  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
338
16.30
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 56  สาย A บุรีรัมย์  vs ตรัง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
339
16.30
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 57  สาย A ปทุมธานี  vs ราชบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
340
16.30
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 59  สาย B มุกดาหาร  vs ตาก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
341
16.30
เปตอง
ทีมหญิง 3 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 60  สาย B ระยอง  vs พิจิตร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
342
18:30
เพาะกาย
ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม.
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
343
18:30
เพาะกาย
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Weight นน.ไม่เกิน 70 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
344
18:30
เพาะกาย
แอธเลติคฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม.
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
345
18:30
เพาะกาย
แอธเลติคฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม.
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
346
18:30
เพาะกาย
โมเดลฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 165 เซนติเมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
347
18:30
เพาะกาย
โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม.
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
348
18:30
เพาะกาย
โมเดลฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
349
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 271 - เชียงใหม่  vs บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
350
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 272 - บุรีรัมย์  vs กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
351
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 273 - บุรีรัมย์  vs พังงา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
352
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 274 - ตรัง  vs บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
353
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 275 - สุโขทัย  vs ปทุมธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
354
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 276 - ศรีสะเกษ  vs มหาสารคาม
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
355
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 277 - เชียงราย  vs ปทุมธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
356
15:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 119 - พิษณุโลก  vs ลำปาง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
357
16:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 120 - นราธิวาส  vs บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
358
16:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 121 - สุพรรณบุรี  vs บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
359
16:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 122 - นครราชสีมา  vs ตรัง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
360
16:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 123 - ตรัง  vs สตูล
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
361
16:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 124 - เพชรบูรณ์  vs บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
362
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 201 - นครสวรรค์  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
363
13:20
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 202 - พิษณุโลก  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
364
13:35
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 203 - พิษณุโลก  vs ขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
365
14:05
มวยสากลสมัครเล่น
แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 204 - อุบลราชธานี  vs นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
366
14:20
มวยสากลสมัครเล่น
เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 205 - พะเยา  vs ฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
367
14:50
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 206 - กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
368
15:05
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 207 - พิษณุโลก  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
369
15:25
มวยสากลสมัครเล่น
เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 208 - นครสวรรค์  vs ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
370
15:40
มวยสากลสมัครเล่น
มิดเดิลเวท - หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 209 - ร้อยเอ็ด  vs ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
371
09:00
ยิงปืน
ปืนสั้นมาตรฐาน - ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
372
09:00
ยิงปืน
ปืนสั้นมาตรฐาน - บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
373
09:00
ยิงปืน
ปืนยาวท่านอน 50 เมตร 60 นัด บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
374
09:00
ยูยิตสู
Duo - หญิง หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
375
09:00
ยูยิตสู
Duo - หญิง หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
376
09:00
ยูยิตสู
Duo - หญิง หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
377
09:00
ยูยิตสู
Duo - หญิง หญิงคู่
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
378
09:00
ยูยิตสู
Duo - หญิง หญิงคู่
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 5  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
379
09:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
380
09:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
381
09:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 9  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
382
09:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 10  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
383
09:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 11  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
384
09:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 12  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
385
09:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
386
09:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
387
09:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
388
09:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
389
09:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 17  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
390
09:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 18  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
391
09:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 19  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
392
09:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 20  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
393
09:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 21  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
394
09:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 22  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
395
09:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 23  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
396
09:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 24  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
397
09:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 25  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
398
09:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 26  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
399
09:00
ยูยิตสู
Duo - หญิง หญิงคู่
 รอบ RE  คู่ที่ 27 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
400
09:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
 รอบ RE  คู่ที่ 29 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
401
09:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
 รอบ RE  คู่ที่ 30 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
402
09:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
 รอบ RE  คู่ที่ 31 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
403
09:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย
 รอบ RE  คู่ที่ 32 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
404
09:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย
 รอบ RE  คู่ที่ 33 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
405
09:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 37 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
406
09:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 38 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
407
09:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 40 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
408
09:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 41 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
409
09:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 43 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
410
09:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 44 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
411
09:00
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
412
09:11
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
413
09:15
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
414
09:20
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
415
09:22
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
416
09:29
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
417
09:34
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
418
09:39
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 9  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
419
09:46
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 10  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
420
09:50
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 12  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
421
09:55
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
422
09:55
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 13  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
423
09:58
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 14  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
424
10:04
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 15  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
425
10:08
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 16  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
426
10:21
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 18  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
427
10:23
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 19  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
428
10:25
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 20  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
429
10:30
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 21  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
430
10:34
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 22  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
431
10:41
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 23  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
432
10:48
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 24  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
433
10:54
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 25  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
434
10:57
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 26  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
435
1014
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 17  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
436
11:00
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง
 รอบ RE  คู่ที่ 27 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
437
11:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 39 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
438
11:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 42 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
439
11:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 45 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
440
11:08
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบ RE  คู่ที่ 29 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
441
11:10
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบ RE  คู่ที่ 30 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
442
11:16
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย
 รอบ RE  คู่ที่ 28 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
443
11:16
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง
 รอบ RE  คู่ที่ 31 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
444
11:22
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง
 รอบ RE  คู่ที่ 32 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
445
11:26
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 33 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
446
11:30
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 34 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
447
11:36
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 36 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
448
11:42
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 37 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
449
11:48
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 39 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
450
11:51
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 40 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
451
13:30
ยูยิตสู
Duo - หญิง หญิงคู่
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 34 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
452
13:40
ยูยิตสู
Duo - หญิง หญิงคู่
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 35 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
453
14:30
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 35 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
454
14:30
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
455
14:30
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 41 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
456
14:30
ยูยิตสู
Duo - หญิง หญิงคู่
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 36 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
457
10:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  สาย A น่าน  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
458
10:20
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  สาย B ปทุมธานี  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
459
10:40
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3  สาย C นครราชสีมา  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
460
11:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4  สาย D เพชรบุรี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
461
11:20
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมชาย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 5  สาย A นครนายก  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
462
11:40
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมชาย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 6  สาย B กาฬสินธุ์  vs กระบี่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
463
12:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมชาย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 7  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs สุรินทร์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
464
12:20
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมชาย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 8  สาย D นครปฐม  vs ราชบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
465
13:20
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 9  สาย A น่าน  vs ปทุมธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
466
13:40
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 10  สาย B นครราชสีมา  vs เพชรบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
467
14:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 11  สาย A ร้อยเอ็ด  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
468
14:20
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 12  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
469
16:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 13  สาย A น่าน  vs เพชรบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
470
16:20
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 14  สาย A ร้อยเอ็ด  vs นครปฐม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
471
09:30
เรือพาย
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
472
09:35
เรือพาย
คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
473
09:40
เรือพาย
แคนู ชาย 1 คน (C2) ระยะ 200 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
474
09:45
เรือพาย
คยัค 1 คน ชาย (K1M) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
475
09:50
เรือพาย
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
476
09:55
เรือพาย
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
477
10:00
เรือพาย
คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
478
10:05
เรือพาย
คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
479
10:10
เรือพาย
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
480
10:15
เรือพาย
คยัค 1 คน หญิง (K1W) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
481
10:20
เรือพาย
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
482
10:25
เรือพาย
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
483
09:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 49  สาย ก สงขลา  vs พิษณุโลก
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
484
10:15
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 50  สาย ก กรุงเทพมหานคร  vs สระบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
485
11:30
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 51  สาย ข นครสวรรค์  vs นนทบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
486
12:45
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 52  สาย ข นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
487
14:00
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 53  สาย ก พระนครศรีอยุธยา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
488
15:15
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 54  สาย ก ปทุมธานี  vs สงขลา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
489
16.30
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 55  สาย ข อ่างทอง  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
490
09:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ยุวชน หญิง
 รอบรองชนะเลิศ - กาฬสินธุ์  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
491
09:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ยุวชน หญิง
 รอบคัดเลือก - ภูเก็ต  vs พิจิตร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
492
09:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ยุวชน หญิง
 รอบคัดเลือก - กาญจนบุรี  vs น่าน
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
493
09:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 34  สาย ฉ กาญจนบุรี  vs กาฬสินธุ์ 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
494
10:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 31  สาย ฉ สงขลา  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
495
10:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 35  สาย ฉ ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
496
10:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 32  สาย ฉ ชัยนาท  vs เพชรบุรี 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
497
10:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 36  สาย จ สุพรรณบุรี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
498
11:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 33  สาย จ เพชรบุรี  vs เชียงใหม่
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
499
08:30
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 100 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
500
08:30
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 100 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
501
08:30
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 100 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
502
08:30
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 100 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
503
08:30
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 100 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
504
08:30
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 100 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
505
08:30
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 100 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 4 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
506
08:30
ว่ายน้ำ
กบ 50 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
507
08:30
ว่ายน้ำ
กบ 50 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
508
08:30
ว่ายน้ำ
กบ 50 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
509
08:30
ว่ายน้ำ
กบ 50 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 4 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
510
08:30
ว่ายน้ำ
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
511
08:30
ว่ายน้ำ
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
512
08:30
ว่ายน้ำ
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
513
08:30
ว่ายน้ำ
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
514
16.00
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 100 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
515
16.00
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 100 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
516
16.00
ว่ายน้ำ
กบ 50 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
517
16.00
ว่ายน้ำ
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
518
16.00
ว่ายน้ำ
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
519
16:00
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 800 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
520
16:00
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 800 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
521
16:00
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 800 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
522
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 8 - นราธิวาส  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
523
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 9 - สระบุรี  vs นครพนม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
524
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 10 - สตูล  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
525
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 11 - บุรีรัมย์  vs ตาก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
526
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 12 - พระนครศรีอยุธยา  vs ตาก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
527
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 13 - เชียงใหม่  vs นราธิวาส
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
528
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 14 - บุรีรัมย์  vs อำนาจเจริญ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
529
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 15 - เพชรบูรณ์  vs สตูล
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
530
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 16 - กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
531
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 17 - ศรีสะเกษ  vs ตรัง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
532
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 18 - เพชรบูรณ์  vs บุรีรัมย์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
533
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 19 - นราธิวาส  vs ตาก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
534
09:00
วูซูยุทธลีลา
ยุทธลีลาพลอง (กุ่นซู่) บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
535
09:00
วูซูยุทธลีลา
ยุทธลีลา ไท่จี๋เจี้ยน - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
536
09:00
วูซูยุทธลีลา
ยุทธลีลากระบี่(เจี้ยนซู่) บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
537
09:00
วูซูยุทธลีลา
ยุทธลีลาทวน (เชียงซู่) บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
538
16.00
วูซูยุทธลีลา
ยุทธลีลา ราชสีห์ - Obstacle ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
539
16.00
วูซูยุทธลีลา
ยุทธลีลา ราชสีห์ - Obstacle ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
540
10.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 6 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 1  สาย C สุพรรณบุรี  vs สุโขทัย
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
541
10.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 6 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 2  สาย C สุราษฎร์ธานี  vs ขอนแก่น
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
542
10.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 6 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 3  สาย D กระบี่  vs ชลบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
543
10.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 6 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 4  สาย D สระบุรี  vs นครพนม
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
544
12.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 6 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 5  สาย A เชียงใหม่  vs สุราษฎร์ธานี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
545
12.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 6 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 6  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs น่าน
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
546
12.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 6 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 7  สาย B ปทุมธานี  vs เพชรบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
547
12.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 6 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 8  สาย B พะเยา  vs ขอนแก่น
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
548
14.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 6 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 9  สาย C สุพรรณบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
549
14.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 6 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 10  สาย C สุโขทัย  vs ขอนแก่น
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
550
14.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 6 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 11  สาย D กระบี่  vs สระบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
551
14.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 6 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 12  สาย D ชลบุรี  vs นครพนม
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
552
16.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 6 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 13  สาย A เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
553
16.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 6 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 14  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs น่าน
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
554
16.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 6 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 15  สาย B ปทุมธานี  vs พะเยา
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
555
16.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 6 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 16  สาย B เพชรบุรี  vs ขอนแก่น
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
556
09.00
หมากล้อม
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A นครราชสีมา  vs มหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
557
09.00
หมากล้อม
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
558
09.00
หมากล้อม
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย C นครปฐม  vs พะเยา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
559
09.00
หมากล้อม
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย C ภูเก็ต  vs น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
560
09.00
หมากล้อม
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย D ชลบุรี  vs พัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
561
09.00
หมากล้อม
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
562
09.00
หมากล้อม
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย B ชลบุรี  vs มหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
563
09.00
หมากล้อม
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย C นนทบุรี  vs น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
564
09.00
หมากล้อม
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย D นครราชสีมา  vs พะเยา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
565
09.00
หมากล้อม
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย D เชียงใหม่  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
566
09:00
หมากล้อม
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย D ลำพูน  vs ระยอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
567
13.00
หมากล้อม
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 1  สาย A ภูเก็ต  vs ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
568
13.00
หมากล้อม
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 2  สาย B มหาสารคาม  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
569
13.00
หมากล้อม
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 3  สาย C น่าน  vs สงขลา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
570
13.00
หมากล้อม
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 4  สาย D พะเยา  vs เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
571
13.00
หมากล้อม
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 5  สาย D นครราชสีมา  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
572
13.00
หมากล้อม
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 6  สาย A มหาสารคาม  vs ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
573
13.00
หมากล้อม
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 7  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
574
13.00
หมากล้อม
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 8  สาย C พะเยา  vs ภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
575
13.00
หมากล้อม
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 9  สาย C นครปฐม  vs น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
576
13.00
หมากล้อม
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 10  สาย D พัทลุง  vs ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
577
13.00
หมากล้อม
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 11  สาย D ชลบุรี  vs ระยอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
578
09:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 36  สาย X น่าน  vs นครนายก
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
579
10:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 37  สาย X เชียงใหม่  vs สระบุรี
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
580
11:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 38 - สุรินทร์  vs สระบุรี
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
581
12:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 39 - ประจวบคีรีขันธ์  vs เชียงใหม่
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
582
13:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 40 - นราธิวาส  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
583
14:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 41 - นครนายก  vs ระยอง
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
584
13:00
แฮนด์บอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 29 - สมุทรปราการ  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
585
14:00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 29 - สมุทรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
586
14:30
แฮนด์บอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 30 - ศรีสะเกษ  vs พัทลุง
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
587
14:50
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 30 - ศรีสะเกษ  vs กระบี่
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
588
15:40
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 31 - สระบุรี  vs กาญจนบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
589
16:00
แฮนด์บอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 31 - น่าน  vs เพชรบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
590
16:30
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 32 - อุบลราชธานี  vs ชัยภูมิ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
591
17:30
แฮนด์บอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 32 - กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 591 รายการ