ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561 เทนนิส  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 17 - สุพรรณบุรี  vs กระบี่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
2
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 18 - สงขลา  vs ชลบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
3
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 19 - ประจวบคีรีขันธ์  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
4
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 20 - นนทบุรี  vs เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
5
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 21 - ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
6
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 22 - นนทบุรี  vs ลพบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
7
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 23 - กระบี่  vs มหาสารคาม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
8
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 24 - ประจวบคีรีขันธ์  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
9
11:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 17 - สุพรรณบุรี  vs อำนาจเจริญ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
10
11:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 18 - สมุทรสาคร  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
11
11:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 19 - ฉะเชิงเทรา  vs นครราชสีมา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
12
11:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 20 - อำนาจเจริญ  vs สมุทรปราการ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
13
11:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 21 - พระนครศรีอยุธยา  vs เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
14
11:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 22 - สุพรรณบุรี  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
15
11:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 23 - เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
16
11:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 24 - ภูเก็ต  vs ชลบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ