ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08:00
กรีฑา
วิ่ง 3,000 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
2
08:20
กรีฑา
กระโดดไกล - หญิง
 สัตตกรีฑา 5 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
3
08:40
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
4
09:00
กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
5
09:00
กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
6
09:20
กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
7
09:20
กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
8
09:20
กรีฑา
กระโดดสูง - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
9
09:40
กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
10
09:40
กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
11
09:40
กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
12
10:00
กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
13
10:00
กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
14
10:00
กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
15
10:20
กรีฑา
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
16
10:20
กรีฑา
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
17
10:40
กรีฑา
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
18
10:40
กรีฑา
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
19
10:40
กรีฑา
ขว้างค้อน - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
20
15:10
กรีฑา
กระโดดค้ำ - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
21
15:10
กรีฑา
กระโดดไกล - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
22
15:20
กรีฑา
พุ่งแหลน - หญิง
 สัตตกรีฑา 6 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
23
16:00
กรีฑา
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
24
16:20
กรีฑา
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
25
16:40
กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
26
16:50
กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
27
17:00
กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร - หญิง
 สัตตกรีฑา 7  Heat 1 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
28
17:00
กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร - หญิง
 สัตตกรีฑา 7  Heat 2 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
29
17:30
กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
30
17:30
กรีฑา
สัตตกรีฑา - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
31
17:40
กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
32
18:00
กรีฑา
วิ่งผลัด เมดเลย์ หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
33
18:20
กรีฑา
วิ่งผลัด เมดเลย์ ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
34
13:00
กาบัดดี้
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 15 - กระบี่  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
35
14:00
กาบัดดี้
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 15 - กระบี่  vs เชียงราย
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
36
15:00
กาบัดดี้
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 16 - นครศรีธรรมราช  vs ขอนแก่น
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
37
16:00
กาบัดดี้
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 16 - อุบลราชธานี  vs พังงา
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
38
08:00
กีฬาทางอากาศ
เครื่องบินเล็กบินผาดแผลง ประเภท F3A ท่าบิน Asian Sportsman Maneuver
 สะสมคะแนน -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
39
08:00
กีฬาทางอากาศ
เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R มอเตอร์ไฟฟ้า
 สะสมคะแนน -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
40
08:00
กีฬาทางอากาศ
เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R เครื่องยนต์น้ำมัน
 สะสมคะแนน -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
41
08:00
กีฬาทางอากาศ
เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F5D Class B
 สะสมคะแนน -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
42
08:00
กีฬาทางอากาศ
เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง ประเภท F3C ท่าบิน B3C
 สะสมคะแนน -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
43
08:00
กีฬาทางอากาศ
เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง ประเภท F3N ท่าบิน Beginner
 สะสมคะแนน -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
44
08:00
กีฬาทางอากาศ
เครื่องบินจำลองประเภททีมรวมจังหวัด
 สะสมคะแนน -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
45
11:00
กีฬาทางอากาศ
ร่มบิน - แบบแข่งความเเม่นยำ (Precision) บุคคลชาย-หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
46
11:00
กีฬาทางอากาศ
ร่มบิน - แบบบินเดินทาง (Navigation) บุคคลชาย-หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
47
11:00
กีฬาทางอากาศ
ร่มบิน - คะแนนรวมสูงสุดทุกประเภท
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
48
11:00
กีฬาทางอากาศ
ร่มบิน - แบบบินประหยัดเชื้อเพลิง (Pure Economy) บุคคลชาย-หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
49
09:00
คริกเก็ต
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 23  สาย W
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
50
11:00
คริกเก็ต
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 24  สาย A
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
51
13:00
คริกเก็ต
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 25  สาย X
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
52
15:00
คริกเก็ต
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 26  สาย B
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
53
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - นครสวรรค์  vs ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
54
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - ขอนแก่น  vs สุโขทัย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
55
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - ระยอง  vs พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
56
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - ศรีสะเกษ  vs เพชรบูรณ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
57
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5 - อุดรธานี  vs กระบี่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
58
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 6 - นครสวรรค์  vs สุโขทัย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
59
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 7 - ระยอง  vs ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
60
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 8 - เพชรบูรณ์  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
61
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 9 - อุดรธานี  vs กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
62
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 10 - สุโขทัย  vs ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
63
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 11 - กรุงเทพมหานคร  vs กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
64
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 13 - ลพบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
65
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 14 - เพชรบูรณ์  vs ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
66
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 15 - พิจิตร  vs นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
67
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 16 - กรุงเทพมหานคร  vs กระบี่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
68
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 17 - ภูเก็ต  vs ศรีสะเกษ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
69
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 18 - นครสวรรค์  vs ฉะเชิงเทรา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
70
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 19 - อุตรดิตถ์  vs ขอนแก่น
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
71
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 20 - กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
72
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 21 - นครสวรรค์  vs ขอนแก่น
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
73
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 23 - พิจิตร  vs ขอนแก่น
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
74
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 24 - กระบี่  vs นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
75
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 25 - ฉะเชิงเทรา  vs ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
76
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 26 - พิจิตร  vs เชียงใหม่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
77
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 27 - กระบี่  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
78
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 28 - ภูเก็ต  vs ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
79
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 29 - ระยอง  vs ยะลา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
80
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 30 - พิจิตร  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
81
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 31 - ภูเก็ต  vs ยะลา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
82
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 33 - กรุงเทพมหานคร  vs นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
83
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 34 - ระยอง  vs ร้อยเอ็ด
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
84
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 35 - สุโขทัย  vs กระบี่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
85
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 36 - พิจิตร  vs อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
86
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 37 - ชลบุรี  vs กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
87
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 38 - กรุงเทพมหานคร  vs ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
88
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 39 - กระบี่  vs เชียงราย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
89
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 40 - พิจิตร  vs ขอนแก่น
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
90
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 41 - กาญจนบุรี  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
91
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 42 - กรุงเทพมหานคร  vs เชียงราย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
92
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 43 - ขอนแก่น  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
93
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 45 - นครสวรรค์  vs ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
94
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 46 - ลำปาง  vs กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
95
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 47 - ขอนแก่น  vs พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
96
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 48 - ปัตตานี  vs กระบี่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
97
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 49 - ลพบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
98
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 50 - กาญจนบุรี  vs ศรีสะเกษ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
99
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 51 - ขอนแก่น  vs ฉะเชิงเทรา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
100
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 52 - ปัตตานี  vs อุตรดิตถ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
101
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 53 - ลพบุรี  vs ศรีสะเกษ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
102
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 54 - ขอนแก่น  vs อุตรดิตถ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
103
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 56 - กระบี่  vs นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
104
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 57 - ระยอง  vs ฉะเชิงเทรา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
105
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 58 - กาญจนบุรี  vs ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
106
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 59 - นครสวรรค์  vs ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
107
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 60 - ระยอง  vs ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
108
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 61 - ลพบุรี  vs ศรีสะเกษ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
109
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 62 - พิจิตร  vs ขอนแก่น
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
110
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 63 - นครสวรรค์  vs ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
111
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 64 - ลพบุรี  vs ขอนแก่น
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
112
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 66 - ฉะเชิงเทรา  vs ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
113
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 67 - นครสวรรค์  vs อุตรดิตถ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
114
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 68 - ระยอง  vs กระบี่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
115
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 69 - พิจิตร  vs ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
116
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 70 - ศรีสะเกษ  vs นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
117
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 71 - เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
118
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 72 - ระยอง  vs ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
119
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 73 - นครสวรรค์  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
120
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 75 - เพชรบูรณ์  vs สุรินทร์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
121
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 76 - กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
122
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 77 - นครสวรรค์  vs ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
123
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 78 - ลำพูน  vs อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
124
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 79 - กาฬสินธุ์  vs ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
125
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 80 - ปัตตานี  vs พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
126
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 81 - เพชรบูรณ์  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
127
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 82 - ระยอง  vs กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
128
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 83 - อุบลราชธานี  vs ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
129
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 84 - ปัตตานี  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
130
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 85 - กรุงเทพมหานคร  vs ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
131
09:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 86 - ภูเก็ต  vs ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
132
13.00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย
 รอบ RE - นครสวรรค์  vs ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
133
13.00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3 - ระยอง  vs เชียงราย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
134
13.00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3 - ขอนแก่น  vs กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
135
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบ RE - นครสวรรค์  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
136
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3 - กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
137
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3 - พิจิตร  vs อุตรดิตถ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
138
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบ RE - พิจิตร  vs ฉะเชิงเทรา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
139
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบ RE - ลพบุรี  vs กระบี่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
140
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบ RE - พิจิตร  vs ฉะเชิงเทรา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
141
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3 - กระบี่  vs ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
142
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3 - พิจิตร  vs ขอนแก่น
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
143
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบ RE - ฉะเชิงเทรา  vs ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
144
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3 - กระบี่  vs พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
145
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3 - ฉะเชิงเทรา  vs ยะลา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
146
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบ RE - นครสวรรค์  vs กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
147
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบ RE - กาฬสินธุ์  vs อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
148
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3 - กาญจนบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
149
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3 - อุบลราชธานี  vs ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
150
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบ RE - ฉะเชิงเทรา  vs กระบี่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
151
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบ RE - กระบี่  vs ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
152
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3 - กระบี่  vs ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
153
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3 - พิจิตร  vs ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
154
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3 - ฉะเชิงเทรา  vs ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
155
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3 - เชียงใหม่  vs นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
156
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบ RE - ขอนแก่น  vs นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
157
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3 - นครสวรรค์  vs ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
158
13:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3 - เพชรบูรณ์  vs กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
159
15:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ - สุโขทัย  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
160
15:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 22 - กรุงเทพมหานคร  vs นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
161
15:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 32 - กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
162
15:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
163
15:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 55 - ลพบุรี  vs ขอนแก่น
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
164
15:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ - นครสวรรค์  vs ขอนแก่น
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
165
15:00
คาราเต้โด
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ - ระยอง  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
166
15:00
คาราเต้โด
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 87 - ระยอง  vs ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
167
09:00
จักรยาน
ประเภทถนน อินไลน์เรส - หญิง (80 กม.)
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
168
08:30
เจ็ตสกี
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 1 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
169
08:30
เจ็ตสกี
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 2 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
170
08:30
เจ็ตสกี
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 3 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
171
08:30
เจ็ตสกี
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 4 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
172
08:30
เจ็ตสกี
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 5 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
173
08:30
เจ็ตสกี
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 6 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
174
08:30
เจ็ตสกี
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 7 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
175
08:30
เจ็ตสกี
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 8 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
176
08:30
เจ็ตสกี
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 9 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
177
08:30
เจ็ตสกี
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 10 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
178
08:30
เจ็ตสกี
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 11 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
179
08:30
เจ็ตสกี
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 12 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
180
08:30
เจ็ตสกี
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 13 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
181
08:30
เจ็ตสกี
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 14 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
182
08:30
เจ็ตสกี
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 15 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
183
08:30
เจ็ตสกี
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 16 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
184
08:30
เจ็ตสกี
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 17 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
185
08:30
เจ็ตสกี
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 18 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
186
08:30
เจ็ตสกี
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 19 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
187
08:30
เจ็ตสกี
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 20 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
188
08:30
เจ็ตสกี
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 21 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
189
08:30
เจ็ตสกี
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 1 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
190
08:30
เจ็ตสกี
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 2 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
191
08:30
เจ็ตสกี
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 3 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
192
08:30
เจ็ตสกี
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 4 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
193
08:30
เจ็ตสกี
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
194
08:30
เจ็ตสกี
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
195
13:10
เจ็ตสกี
Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 1 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
196
13:10
เจ็ตสกี
Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 2 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
197
13:10
เจ็ตสกี
Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 3 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
198
13:10
เจ็ตสกี
Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 4 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
199
13:10
เจ็ตสกี
Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 5 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
200
13:10
เจ็ตสกี
Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 6 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
201
13:10
เจ็ตสกี
Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 7 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
202
13:10
เจ็ตสกี
Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 8 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
203
13:10
เจ็ตสกี
Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 9 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
204
13:10
เจ็ตสกี
Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
205
13:10
เจ็ตสกี
Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
206
13:10
เจ็ตสกี
Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
207
13:10
เจ็ตสกี
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
208
13:10
เจ็ตสกี
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
209
09.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - สมุทรสาคร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
210
09.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - กำแพงเพชร 2  vs นครราชสีมา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
211
10.30
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 3 - กำแพงเพชร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
212
11.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 4 - กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรสาคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
213
11.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 5 - กำแพงเพชร  vs กำแพงเพชร 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
214
09:00
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 32  สาย MY สุพรรณบุรี  vs ชัยนาท
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
215
09:00
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 35  สาย WY ระยอง  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
216
11:30
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 33  สาย MX ขอนแก่น  vs ชัยภูมิ
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
217
11:30
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 36  สาย WX จันทบุรี  vs ชัยภูมิ
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
218
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 61  สาย B ชลบุรี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
219
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 62  สาย D ตรัง  vs น่าน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
220
11:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 63  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
221
11:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 64  สาย C ลำปาง  vs นครพนม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
222
13:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 65  สาย B นครราชสีมา  vs น่าน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
223
13:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 66  สาย D ลำปาง  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
224
15:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 67  สาย A พัทลุง  vs ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
225
15:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 68  สาย C ปทุมธานี  vs แพร่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
226
16:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 29  สาย P ปทุมธานี  vs ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
227
16:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 30  สาย Q กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
228
17:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 31  สาย R มหาสารคาม  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
229
17:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 32  สาย S ลำปาง  vs ตาก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
230
10:00
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมหญิง (กติกาสากล)
 รอบสอง  คู่ที่ 25  สาย P อุดรธานี  vs เพชรบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
231
10:40
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมหญิง (กติกาสากล)
 รอบสอง  คู่ที่ 26  สาย Q นครสวรรค์  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
232
11:20
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมหญิง (กติกาสากล)
 รอบสอง  คู่ที่ 27  สาย R แม่ฮ่องสอน  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
233
12:00
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมหญิง (กติกาสากล)
 รอบสอง  คู่ที่ 28  สาย S ราชบุรี  vs พัทลุง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
234
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 17 - สุพรรณบุรี  vs กระบี่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
235
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 18 - สงขลา  vs ชลบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
236
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 19 - ประจวบคีรีขันธ์  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
237
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 20 - นนทบุรี  vs เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
238
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 21 - ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
239
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 22 - นนทบุรี  vs ลพบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
240
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 23 - กระบี่  vs มหาสารคาม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
241
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 24 - ประจวบคีรีขันธ์  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
242
11:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 17 - สุพรรณบุรี  vs อำนาจเจริญ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
243
11:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 18 - สมุทรสาคร  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
244
11:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 19 - ฉะเชิงเทรา  vs นครราชสีมา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
245
11:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 20 - อำนาจเจริญ  vs สมุทรปราการ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
246
11:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 21 - พระนครศรีอยุธยา  vs เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
247
11:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 22 - สุพรรณบุรี  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
248
11:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 23 - เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
249
11:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบสอง  คู่ที่ 24 - ภูเก็ต  vs ชลบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
250
09:00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
251
09:00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
252
09:00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย B นครราชสีมา  vs ราชบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
253
09:00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
254
09:20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย C พิจิตร  vs ราชบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
255
09:20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
256
09:20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย D ราชบุรี  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
257
09:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
258
09:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
259
09:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย B เพชรบุรี  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
260
09:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย C สุราษฎร์ธานี  vs เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
261
09:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย C นครราชสีมา  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
262
10:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
263
10:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย D นครราชสีมา  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
264
10:00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย A เชียงใหม่  vs สตูล
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
265
10:00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย B สกลนคร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
266
10:20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 17  สาย C นครราชสีมา  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
267
10:20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 18  สาย D นครปฐม  vs เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
268
10:20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สาย E เชียงใหม่  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
269
10:20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 20  สาย F สตูล  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
270
10:40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 21  สาย G นครปฐม  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
271
10:40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 22  สาย H พิจิตร  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
272
10:40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 23  สาย I สมุทรปราการ  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
273
10:40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 24  สาย J นครปฐม  vs ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
274
11.00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 25  สาย K พิจิตร  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
275
11.00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 27  สาย M สตูล  vs สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
276
11.00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 28  สาย N สตูล  vs เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
277
11:20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 29  สาย O นนทบุรี  vs สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
278
11:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 30  สาย A นครราชสีมา  vs เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
279
11:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 31  สาย B พิษณุโลก  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
280
11:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 32  สาย C ขอนแก่น  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
281
11:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 33  สาย D เพชรบุรี  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
282
11:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 34  สาย E นครปฐม  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
283
11:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 35  สาย F พิจิตร  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
284
11:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 36  สาย G ระนอง  vs พิษณุโลก
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
285
12:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 37  สาย H สตูล  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
286
12:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 38  สาย I พิษณุโลก  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
287
12:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 39  สาย J เพชรบุรี  vs สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
288
12:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 40  สาย K เชียงใหม่  vs พิษณุโลก
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
289
13.00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 42  สาย M สมุทรปราการ  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
290
13:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 41  สาย L พิจิตร  vs ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
291
13:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 43  สาย N สงขลา  vs ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
292
13:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 44  สาย O พิจิตร  vs ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
293
13:20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 45  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
294
13:20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 46  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
295
13:20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 47  สาย B พิจิตร  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
296
13:20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 48  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
297
13:40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 49  สาย C สุราษฎร์ธานี  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
298
13:40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 50  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
299
13:40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 51  สาย D พิจิตร  vs ราชบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
300
13:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 52  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
301
14:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 53  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
302
14:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 54  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
303
14:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 55  สาย C สุราษฎร์ธานี  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
304
14:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 56  สาย C เพชรบุรี  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
305
14:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 57  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
306
14:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 58  สาย D เพชรบุรี  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
307
14:20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 59  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สตูล
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
308
14:20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 60  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
309
14:40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 61  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
310
14:40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 62  สาย D สมุทรปราการ  vs เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
311
14:40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 63  สาย E จันทบุรี  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
312
14:40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 64  สาย F กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
313
15:00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 65  สาย G สุพรรณบุรี  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
314
15:00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 66  สาย H สุพรรณบุรี  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
315
15:00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 67  สาย I สุพรรณบุรี  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
316
15:00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 68  สาย J พิจิตร  vs ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
317
15:20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 69  สาย K สมุทรปราการ  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
318
15:20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 70  สาย L สกลนคร  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
319
15:20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 71  สาย M พิษณุโลก  vs สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
320
15:20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 72  สาย N สงขลา  vs เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
321
15:40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 73  สาย O ระนอง  vs สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
322
15:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 74  สาย A ระนอง  vs เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
323
15:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 75  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
324
15:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 76  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
325
16:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 77  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
326
16:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 78  สาย E นนทบุรี  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
327
16:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 79  สาย F นนทบุรี  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
328
16:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 80  สาย G นครราชสีมา  vs พิษณุโลก
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
329
16:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 81  สาย H นนทบุรี  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
330
16:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 82  สาย I กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
331
16:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 83  สาย J นนทบุรี  vs สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
332
16:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 84  สาย K ระนอง  vs พิษณุโลก
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
333
16:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 85  สาย L นครราชสีมา  vs ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
334
16:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 86  สาย M ระยอง  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
335
16:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 87  สาย N เพชรบุรี  vs ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
336
16:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 88  สาย O ระนอง  vs ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
337
17:00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 89  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
338
17:00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 90  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
339
17:00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 91  สาย B ราชบุรี  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
340
17:00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 92  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
341
17:20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 93  สาย C ราชบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
342
17:20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 94  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs ราชบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
343
17:20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 95  สาย D นครราชสีมา  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
344
17:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 96  สาย A นครราชสีมา  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
345
17:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 97  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
346
17:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 98  สาย B พิจิตร  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
347
17:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 99  สาย C สุราษฎร์ธานี  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
348
17:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 100  สาย C พิจิตร  vs เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
349
18:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 101  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
350
18:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ยุวชน
 รอบแรก  คู่ที่ 102  สาย D พิจิตร  vs เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
351
18:00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 103  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
352
18:00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 104  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
353
18:20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 105  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
354
18:20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 106  สาย D สมุทรปราการ  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
355
18:20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 107  สาย E จันทบุรี  vs เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
356
18:20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 108  สาย F กรุงเทพมหานคร  vs สตูล
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
357
18:40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 109  สาย G สุพรรณบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
358
18:40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 110  สาย H สุพรรณบุรี  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
359
18:40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 111  สาย I สุพรรณบุรี  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
360
18:40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 112  สาย J พิจิตร  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
361
19:00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 114  สาย L พิจิตร  vs สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
362
19:00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 115  สาย M พิษณุโลก  vs สตูล
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
363
19:00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 116  สาย N สงขลา  vs สตูล
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
364
19:20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 113  สาย K สมุทรปราการ  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
365
19:20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 117  สาย O ระนอง  vs นนทบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
366
08:30
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบรองชนะเลิศ -
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
367
08:30
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบรองชนะเลิศ -
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
368
08:30
บริดจ์
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ -
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
369
08:30
บริดจ์
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ -
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
370
13:00
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบชิงชนะเลิศ -
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
371
13:00
บริดจ์
ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
372
09:00
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 43  สาย ฉ กรุงเทพมหานคร  vs ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
373
10:30
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 44  สาย Y ปัตตานี  vs นนทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
374
12:00
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 45  สาย ฉ ระยอง  vs นครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
375
13.30
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 46  สาย Y เชียงใหม่  vs ชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
376
15:20
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 47  สาย จ ระนอง  vs เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
377
16:50
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 48  สาย X กาญจนบุรี  vs นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
378
18:50
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 1  สาย D อุดรธานี  vs ชุมพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
379
18:51
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 1  สาย ง แพร่  vs อ่างทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
380
19:06
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 2  สาย ค นครปฐม  vs ศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
381
19:12
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 2  สาย C สงขลา  vs เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
382
19:18
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 3  สาย ง ชัยภูมิ  vs แพร่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
383
19:28
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 3  สาย D นครราชสีมา  vs ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
384
19:43
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 4  สาย ค กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
385
19:44
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 4  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs อุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
386
20:05
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 5  สาย ง อ่างทอง  vs นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
387
20:07
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 5  สาย D ชุมพร  vs เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
388
10:00
แบดมินตัน
คู่ผสม
 RR3  สาย B เชียงราย  vs นครศรีธรรมราช
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
389
10:00
แบดมินตัน
คู่ผสม
 RR3  สาย D สุพรรณบุรี  vs สงขลา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
390
10:00
แบดมินตัน
คู่ผสม
 RR3  สาย E ลำปาง  vs สงขลา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
391
10:00
แบดมินตัน
คู่ผสม
 RR3  สาย G สมุทรปราการ  vs ตรัง
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
392
10:30
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
 RR3  สาย B นครปฐม  vs เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
393
10:30
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
 RR3  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
394
10:30
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว
 RR3  สาย B เชียงใหม่  vs อุดรธานี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
395
10:30
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว
 RR3  สาย D นครราชสีมา  vs เชียงราย
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
396
11:00
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว
 RR3  สาย E ระนอง  vs นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
397
11:00
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว
 RR3  สาย G นครสวรรค์  vs อุดรธานี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
398
11:00
แบดมินตัน
หญิงคู่
 RR3  สาย B ขอนแก่น  vs สมุทรปราการ
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
399
11:00
แบดมินตัน
หญิงคู่
 RR3  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs อุดรธานี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
400
11:30
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
 RR3  สาย E พิษณุโลก  vs สงขลา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
401
11:30
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
 RR3  สาย G นครศรีธรรมราช  vs ระยอง
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
402
11:30
แบดมินตัน
หญิงคู่
 RR3  สาย E กรุงเทพมหานคร  vs แพร่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
403
11:30
แบดมินตัน
หญิงคู่
 RR3  สาย G นนทบุรี  vs กาฬสินธุ์
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
404
12:00
แบดมินตัน
ชายคู่
 RR3  สาย B แพร่  vs สกลนคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
405
12:00
แบดมินตัน
ชายคู่
 RR3  สาย D สงขลา  vs นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
406
12:00
แบดมินตัน
ยุวชน หญิงเดี่ยว
 RR1  สาย A สุพรรณบุรี  vs พิษณุโลก
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
407
12:00
แบดมินตัน
ยุวชน หญิงเดี่ยว
 RR1  สาย C สกลนคร  vs เชียงราย
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
408
12:30
แบดมินตัน
ชายคู่
 RR3  สาย E ระนอง  vs นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
409
12:30
แบดมินตัน
ยุวชน หญิงเดี่ยว
 RR1  สาย F นนทบุรี  vs เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
410
12:30
แบดมินตัน
ยุวชน หญิงเดี่ยว
 RR1  สาย H พะเยา  vs กรุงเทพมหานคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
411
12:30
แบดมินตัน
คู่ผสม
 RR1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
412
13:00
แบดมินตัน
คู่ผสม
 RR1  สาย C นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
413
13:00
แบดมินตัน
คู่ผสม
 RR1  สาย F นนทบุรี  vs นครปฐม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
414
13:00
แบดมินตัน
คู่ผสม
 RR1  สาย H นครราชสีมา  vs เชียงราย
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
415
13:00
แบดมินตัน
ยุวชน ชายเดี่ยว
 RR1  สาย A นนทบุรี  vs อุดรธานี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
416
13:30
แบดมินตัน
ยุวชน ชายเดี่ยว
 RR1  สาย C นครปฐม  vs ลำปาง
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
417
13:30
แบดมินตัน
ยุวชน ชายเดี่ยว
 RR1  สาย F พระนครศรีอยุธยา  vs ลำปาง
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
418
13:30
แบดมินตัน
ยุวชน ชายเดี่ยว
 RR1  สาย H ชลบุรี  vs นครศรีธรรมราช
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
419
13:30
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
 RR1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ตรัง
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
420
14:00
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
 RR1  สาย C ลำปาง  vs นครสวรรค์
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
421
14:00
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
 RR1  สาย F สมุทรปราการ  vs ราชบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
422
14:00
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว
 RR1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
423
14:00
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว
 RR1  สาย C สุพรรณบุรี  vs ฉะเชิงเทรา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
424
14:30
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
 RR1  สาย H นครปฐม  vs นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
425
14:30
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว
 RR1  สาย F นครปฐม  vs เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
426
14:30
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว
 RR1  สาย H ปราจีนบุรี  vs นครศรีธรรมราช
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
427
14:30
แบดมินตัน
หญิงคู่
 RR1  สาย A เชียงราย  vs นครปฐม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
428
15:00
แบดมินตัน
หญิงคู่
 RR1  สาย C สงขลา  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
429
15:00
แบดมินตัน
หญิงคู่
 RR1  สาย H เชียงใหม่  vs นครปฐม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
430
15:00
แบดมินตัน
ชายคู่
 RR1  สาย C เชียงใหม่  vs นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
431
15:00
แบดมินตัน
ชายคู่
 RR1  สาย F กรุงเทพมหานคร  vs สระบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
432
15:30
แบดมินตัน
ชายคู่
 RR1  สาย H ลพบุรี  vs นครศรีธรรมราช
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
433
15:30
แบดมินตัน
หญิงคู่
 RR1  สาย F นครสวรรค์  vs นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
434
15:30
แบดมินตัน
ชายคู่
 RR1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
435
09:00
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 86 - ประจวบคีรีขันธ์  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
436
09:51
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 87 - ปัตตานี  vs นครราชสีมา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
437
10:21
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 70 - นครศรีธรรมราช  vs ชุมพร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
438
10:40
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 71 - นครราชสีมา  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
439
10:57
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 88 - ตาก  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
440
11:15
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 72 - ยะลา  vs สมุทรสาคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
441
11:37
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 73 - เชียงราย  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
442
12:08
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 90 - เพชรบุรี  vs สงขลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
443
12:22
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 91 - ยะลา  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
444
13:55
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 74 - สมุทรสาคร  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
445
14:12
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 75 - ยะลา  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
446
14:35
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 92 - นครราชสีมา  vs สมุทรสาคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
447
14:50
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 93 - นครศรีธรรมราช  vs สงขลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
448
15:10
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 76 - ยะลา  vs ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
449
15:35
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 77 - ศรีสะเกษ  vs สงขลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
450
15:54
ปันจักสีลัต
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 94 - นนทบุรี  vs ยะลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
451
16:08
ปันจักสีลัต
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 95 - บุรีรัมย์  vs เพชรบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
452
16:39
ปันจักสีลัต
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 78 - ยะลา  vs นครสวรรค์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
453
16:54
ปันจักสีลัต
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 79 - กาฬสินธุ์  vs บุรีรัมย์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
454
17:03
ปันจักสีลัต
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 96 - จันทบุรี  vs ยะลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
455
17:22
ปันจักสีลัต
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 97 - นครศรีธรรมราช  vs นราธิวาส
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
456
17:23
ปันจักสีลัต
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 80 - ชลบุรี  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
457
17:38
ปันจักสีลัต
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 81 - ชุมพร  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
458
18:13
ปันจักสีลัต
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 98 - บุรีรัมย์  vs ปัตตานี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
459
18:26
ปันจักสีลัต
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 99 - ชุมพร  vs เพชรบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
460
18:40
ปันจักสีลัต
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 82 - กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
461
18:56
ปันจักสีลัต
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 83 - บุรีรัมย์  vs นครสวรรค์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
462
19:04
ปันจักสีลัต
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 100 - แม่ฮ่องสอน  vs ยะลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
463
19:17
ปันจักสีลัต
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 101 - บุรีรัมย์  vs เพชรบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
464
19:40
ปันจักสีลัต
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 84 - ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
465
19:55
ปันจักสีลัต
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 85 - ตรัง  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
466
20:09
ปันจักสีลัต
I น้ำหนักเกิน 71 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 102 - ตรัง  vs นครราชสีมา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
467
20:26
ปันจักสีลัต
I น้ำหนักเกิน 71 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 103 - ชลบุรี  vs บุรีรัมย์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
468
20:28
ปันจักสีลัต
J น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 79 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 105 - กาฬสินธุ์  vs บุรีรัมย์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
469
09.00
เปตอง
Shooting บุคคลชาย
 รอบแรก - ขอนแก่น  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
470
09.00
เปตอง
Shooting บุคคลชาย
 รอบสอง - ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
471
09.00
เปตอง
Shooting บุคคลชาย
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 1 - สุราษฎร์ธานี  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
472
09.00
เปตอง
Shooting บุคคลชาย
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 2 - ลพบุรี  vs ขอนแก่น
สนามกีฬา อบจ.น่าน
473
09.00
เปตอง
Shooting บุคคลชาย
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 3 - ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
474
09.00
เปตอง
Shooting บุคคลชาย
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 4 - ตรัง  vs พัทลุง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
475
09.00
เปตอง
Shooting บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 5 - นนทบุรี  vs ขอนแก่น
สนามกีฬา อบจ.น่าน
476
09.00
เปตอง
Shooting บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 6 - กรุงเทพมหานคร  vs พัทลุง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
477
09.00
เปตอง
Shooting บุคคลหญิง
 รอบแรก - ระยอง  vs มุกดาหาร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
478
09.00
เปตอง
Shooting บุคคลหญิง
 รอบสอง - สระบุรี  vs ระยอง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
479
09.00
เปตอง
Shooting บุคคลหญิง
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 1 - พิจิตร  vs ตรัง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
480
09.00
เปตอง
Shooting บุคคลหญิง
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 2 - ปทุมธานี  vs สระบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
481
09.00
เปตอง
Shooting บุคคลหญิง
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 3 - ตาก  vs ระยอง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
482
09.00
เปตอง
Shooting บุคคลหญิง
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 4 - ตาก  vs ราชบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
483
09.00
เปตอง
Shooting บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 5 - พิจิตร  vs สระบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
484
09.00
เปตอง
Shooting บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 6 - ระยอง  vs ราชบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
485
09.00
เปตอง
Shooting บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 7 - สระบุรี  vs ราชบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
486
09.00
เปตอง
Shooting บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 7 - นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
487
19:00
เพาะกาย
โมเดลฟิสิคชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร ขึ้นไป
 รอบคัดเลือก -
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
488
19:00
เพาะกาย
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Welter Weight นน.เกิน 70 กก. ขึ้นไป
 รอบคัดเลือก -
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
489
19:00
เพาะกาย
แอธเลติคฟิสิคชาย ความสูงเกิน 170 ซม.ขึ้นไป
 รอบคัดเลือก -
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
490
19:00
เพาะกาย
ฟิตเนสหญิง รุ่น Open
 รอบคัดเลือก -
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
491
19:00
เพาะกาย
ฟิตเนสชาย ความสูงเกิน 170 ซม. ขึ้นไป
 รอบคัดเลือก -
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
492
10:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบสอง  สาย ก สมุทรปราการ  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
493
12:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบสอง  สาย ข ตรัง  vs สมุทรสาคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
494
14:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบสอง  สาย ค นครปฐม  vs นครราชสีมา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
495
16:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบสอง  สาย ง กรุงเทพมหานคร  vs บุรีรัมย์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
496
14:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 15  สาย ค ยโสธร  vs ปัตตานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
497
14:00
ฟุตบอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 15  สาย ค ชลบุรี  vs น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
498
16:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 16  สาย ง สุพรรณบุรี  vs เชียงราย
สนามกีฬา อบจ.น่าน
499
16:00
ฟุตบอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 16  สาย ง สุรินทร์  vs ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
500
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 105 - สระบุรี  vs สตูล
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
501
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 106 - สุราษฎร์ธานี  vs อำนาจเจริญ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
502
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 107 - ขอนแก่น  vs สกลนคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
503
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 108 - สมุทรปราการ  vs ยะลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
504
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 109 - ลำปาง  vs ราชบุรี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
505
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 110 - กำแพงเพชร  vs กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
506
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 111 - แพร่  vs ร้อยเอ็ด
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
507
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 112 - แม่ฮ่องสอน  vs ยะลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
508
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 113 - หนองบัวลำภู  vs สมุทรปราการ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
509
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 114 - บุรีรัมย์  vs สุราษฎร์ธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
510
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 115 - กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
511
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 116 - สมุทรปราการ  vs ยะลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
512
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 117 - ลำพูน  vs สมุทรปราการ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
513
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 118 - ศรีสะเกษ  vs หนองบัวลำภู
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
514
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 183 - สมุทรปราการ  vs พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
515
13:20
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 184 - ชุมพร  vs ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
516
13:35
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 185 - พิษณุโลก  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
517
13:50
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 186 - อ่างทอง  vs นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
518
14:05
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 187 - ศรีสะเกษ  vs แม่ฮ่องสอน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
519
14:20
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 188 - อ่างทอง  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
520
14:20
มวยสากลสมัครเล่น
แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 189 - อุบลราชธานี  vs ประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
521
14:25
มวยสากลสมัครเล่น
แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 190 - ศรีสะเกษ  vs พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
522
14:40
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 191 - สุรินทร์  vs อ่างทอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
523
14:55
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 192 - พิษณุโลก  vs นครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
524
15:10
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 193 - กำแพงเพชร  vs อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
525
15:25
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 194 - อ่างทอง  vs พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
526
15:40
มวยสากลสมัครเล่น
เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 195 - อ่างทอง  vs เพชรบูรณ์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
527
15:55
มวยสากลสมัครเล่น
เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 196 - นนทบุรี  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
528
16:00
มวยสากลสมัครเล่น
มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 197 - สุราษฎร์ธานี  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
529
16:05
มวยสากลสมัครเล่น
มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 198 - ขอนแก่น  vs ตรัง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
530
16:10
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 199 - น่าน  vs ตราด
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
531
16:30
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 200 - นราธิวาส  vs อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
532
09:00
ยกน้ำหนัก
สแนทช์ - รุ่น 90 กก. - หญิง ไม่เกิน 90 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
533
09:00
ยกน้ำหนัก
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 90 กก. - หญิง ไม่เกิน 90 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
534
09:00
ยกน้ำหนัก
น้ำหนักรวม รุ่น 90 กก. - หญิง ไม่เกิน 90 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
535
11:00
ยกน้ำหนัก
สแนทช์ - รุ่น 105 กก. - ชาย เกิน 94 กก. ไม่เกิน 105 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
536
11:00
ยกน้ำหนัก
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 105 กก. - ชาย เกิน 94 กก. ไม่เกิน 105 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
537
11:00
ยกน้ำหนัก
น้ำหนักรวม รุ่น 105 กก. - ชาย เกิน 94 กก. ไม่เกิน 105 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
538
13:00
ยกน้ำหนัก
สแนทช์ - รุ่น เกิน 90 กก. - หญิง เกิน 90 กก. ขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
539
13:00
ยกน้ำหนัก
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น เกิน 90 กก. - หญิง เกิน 90 กก. ขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
540
13:00
ยกน้ำหนัก
น้ำหนักรวม รุ่น เกิน 90 กก. - หญิง เกิน 90 กก. ขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
541
15:00
ยกน้ำหนัก
สแนทช์ - รุ่น เกิน 105 กก. - ชาย เกิน 105 กก. ขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
542
15:00
ยกน้ำหนัก
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น เกิน 105 กก. - ชาย เกิน 105 กก. ขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
543
15:00
ยกน้ำหนัก
น้ำหนักรวม รุ่น เกิน 105 กก. - ชาย เกิน 105 กก. ขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
544
09:00
ยิงปืน
ปืนสั้นยิงเร็ว 25 เมตร 60 นัด บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
545
09:00
ยิงปืน
ปืนสั้นยิงเร็ว 25 เมตร 60 นัด ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
546
09:00
ยิงปืน
ปืนยาวอัดม 10 เมตร 40 นัด บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
547
10.00
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา อบจ.น่าน
548
10.30
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา อบจ.น่าน
549
11.00
ยิมนาสติก
ยิมนาสติก แอโรบิก คู่ผสม
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา อบจ.น่าน
550
11.30
ยิมนาสติก
ยิมนาสติก แอโรบิก ทีม 3 คน
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา อบจ.น่าน
551
09.45
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
552
09.55
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
553
09:00
ยูยิตสู
Duo - ชาย ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
554
09:05
ยูยิตสู
Duo - ชาย ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
555
09:07
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 40 - 44 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
556
09:12
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 40 - 44 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
557
09:15
ยูยิตสู
Duo - ชาย ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
558
09:16
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 40 - 44 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
559
09:18
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
560
09:19
ยูยิตสู
Duo - ชาย ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
561
09:20
ยูยิตสู
Duo - ชาย ชายคู่
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 5  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
562
09:22
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
563
09:25
ยูยิตสู
Duo - ชาย ชายคู่
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 6  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
564
09:27
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
565
09:30
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
566
09:30
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
567
09:30
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
568
09:31
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 40 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
569
09:35
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย A
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
570
09:40
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
571
09:40
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 40 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
572
09:41
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 40 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
573
09:44
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 40 - 44 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 12  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
574
09:49
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 40 - 44 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 13  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
575
09:50
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
576
09:54
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 40 - 44 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 14  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
577
09:59
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 40 - 44 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 15  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
578
10:00
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
579
10:05
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
580
10:05
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 16  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
581
10:10
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
582
10:10
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 17  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
583
10:15
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
584
10:15
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 18  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
585
10:18
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 19  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
586
10:20
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 17  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
587
10:20
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 40 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 20  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
588
10:25
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 18  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
589
10:25
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 40 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 21  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
590
10:30
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 19  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
591
10:30
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 40 - 44 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 22  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
592
10:35
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 20  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
593
10:35
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 40 - 44 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 23  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
594
10:40
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 21  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
595
10:40
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 24  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
596
10:45
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 22  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
597
10:45
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 25  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
598
10:50
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 23  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
599
10:50
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 40 กก. บุคคลหญิง
 รอบ RE  คู่ที่ 26 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
600
10:55
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 24  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
601
10:55
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 40 กก. บุคคลหญิง
 รอบ RE  คู่ที่ 27 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
602
11:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 25  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
603
11:00
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 40 - 44 กก. บุคคลหญิง
 รอบ RE  คู่ที่ 28 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
604
11:05
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 26  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
605
11:05
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 40 - 44 กก. บุคคลหญิง
 รอบ RE  คู่ที่ 29 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
606
11:10
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 27  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
607
11:10
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบ RE  คู่ที่ 30 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
608
11:10
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบ RE  คู่ที่ 31 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
609
11:15
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 28  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
610
11:15
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 40 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 32 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
611
11:20
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 29  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
612
11:20
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 40 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 33 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
613
11:25
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 30  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
614
11:25
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 40 - 44 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 34 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
615
11:30
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 31  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
616
11:30
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 40 - 44 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 35 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
617
11:35
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 32  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
618
11:35
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 36 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
619
11:40
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 33  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
620
11:40
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 37 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
621
11:45
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 34  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
622
11:50
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 35  สาย A
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
623
11:55
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 36  สาย B
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
624
12:00
ยูยิตสู
Duo - ชาย ชายคู่
 รอบ RE  คู่ที่ 37 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
625
12:05
ยูยิตสู
Duo - ชาย ชายคู่
 รอบ RE  คู่ที่ 38 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
626
12:10
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 รอบ RE  คู่ที่ 39 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
627
12:15
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 รอบ RE  คู่ที่ 40 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
628
12:20
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย
 รอบ RE  คู่ที่ 41 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
629
12:25
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย
 รอบ RE  คู่ที่ 42 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
630
12:30
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย
 รอบ RE  คู่ที่ 43 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
631
13:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย
 รอบ RE  คู่ที่ 44 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
632
13:05
ยูยิตสู
Duo - ชาย ชายคู่
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 45 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
633
13:10
ยูยิตสู
Duo - ชาย ชายคู่
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 46 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
634
13:15
ยูยิตสู
Duo - ชาย ชายคู่
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 47 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
635
13:20
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 48 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
636
13:25
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 49 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
637
13:35
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 51 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
638
13:40
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 52 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
639
13:45
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 53 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
640
13:50
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 54 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
641
13:55
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 55 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
642
14:00
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 56 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
643
14:35
ยูยิตสู
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 50 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
644
15:00
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 40 - 44 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
645
15:00
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 40 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 40 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
646
15:00
ยูยิตสู
Newaza น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 39 -
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
647
09:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 15 คน - ทีมชาย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 13 - นครปฐม  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
648
10:30
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 15 คน - ทีมชาย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 14 - กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
649
14:30
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 15 คน - ทีมชาย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 15 - สุรินทร์  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
650
16:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 15 คน - ทีมชาย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 16 - ร้อยเอ็ด  vs ราชบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
651
08:30
เรือพาย
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
652
08:30
เรือพาย
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
653
08:30
เรือพาย
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
654
08:35
เรือพาย
คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
655
08:35
เรือพาย
คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
656
08:40
เรือพาย
แคนู ชาย 1 คน (C2) ระยะ 200 เมตร
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
657
08:40
เรือพาย
แคนู ชาย 1 คน (C2) ระยะ 200 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
658
08:40
เรือพาย
แคนู ชาย 1 คน (C2) ระยะ 200 เมตร
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
659
08:45
เรือพาย
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
660
08:45
เรือพาย
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
661
08:45
เรือพาย
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
662
08:50
เรือพาย
คยัค 1 คน ชาย (K1M) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
663
08:50
เรือพาย
คยัค 1 คน ชาย (K1M) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
664
08:55
เรือพาย
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
665
08:55
เรือพาย
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
666
09:50
เรือพาย
คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
667
09:50
เรือพาย
คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
668
09:55
เรือพาย
คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
669
09:55
เรือพาย
คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
670
09:55
เรือพาย
คยัค 1 คน หญิง (K1W) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
671
09:55
เรือพาย
คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
672
10:00
เรือพาย
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
673
10:00
เรือพาย
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
674
10:05
เรือพาย
คยัค 1 คน หญิง (K1W) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
675
10:10
เรือพาย
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
676
10:10
เรือพาย
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
677
10:10
เรือพาย
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
678
10:15
เรือพาย
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
679
10:15
เรือพาย
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
680
10:15
เรือพาย
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
681
12:40
เรือพาย
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
682
12:45
เรือพาย
คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร
 R1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
683
12:50
เรือพาย
แคนู ชาย 1 คน (C2) ระยะ 200 เมตร
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
684
12:55
เรือพาย
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
685
13:00
เรือพาย
คยัค 1 คน ชาย (K1M) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี
 R1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
686
13:00
เรือพาย
คยัค 1 คน ชาย (K1M) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี
 R2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
687
13:05
เรือพาย
คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
688
13:10
เรือพาย
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร
 R1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
689
13:10
เรือพาย
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร
 R2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
690
13:15
เรือพาย
คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร
 R1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
691
13:15
เรือพาย
คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร
 R2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
692
13:20
เรือพาย
คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
693
13:25
เรือพาย
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร
 R1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
694
13:25
เรือพาย
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร
 R2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
695
13:30
เรือพาย
คยัค 1 คน หญิง (K1W) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี
 R1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
696
13:30
เรือพาย
คยัค 1 คน หญิง (K1W) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี
 R2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
697
13:35
เรือพาย
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
698
13:40
เรือพาย
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
 R1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
699
13:40
เรือพาย
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
 R2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
700
13:45
เรือพาย
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
701
13:50
เรือพาย
แคนู ชาย 1 คน (C2) ระยะ 200 เมตร
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
702
13:55
เรือพาย
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
703
14:05
เรือพาย
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
704
14:10
เรือพาย
แคนู ชาย 1 คน (C2) ระยะ 200 เมตร
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
705
14:15
เรือพาย
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
706
14:30
เรือพาย
คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
707
14:30
เรือพาย
คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
708
14:35
เรือพาย
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
709
14:35
เรือพาย
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
710
15:10
เรือพาย
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
711
15:10
เรือพาย
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
712
09:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 42  สาย ข น่าน  vs เชียงใหม่
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
713
10:15
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 43  สาย ข นครราชสีมา  vs ชุมพร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
714
11:30
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 44  สาย ก สงขลา  vs ขอนแก่น
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
715
12:45
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 45  สาย ก สุพรรณบุรี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
716
14:00
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 46  สาย ข นนทบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
717
15:15
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 47  สาย ข อ่างทอง  vs นครราชสีมา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
718
16:30
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 48  สาย ก ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
719
09:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ยุวชน ชาย
 รอบคัดเลือก - สุพรรณบุรี  vs นนทบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
720
09:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ยุวชน ชาย
 รอบคัดเลือก - น่าน  vs ภูเก็ต
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
721
09:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ยุวชน ชาย
 รอบคัดเลือก - แม่ฮ่องสอน  vs ขอนแก่น
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
722
09:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 31  สาย จ อุตรดิตถ์  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
723
10:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 28  สาย จ กาฬสินธุ์ 2  vs เชียงใหม่
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
724
10:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 32  สาย จ สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
725
10:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 29  สาย จ เพชรบุรี  vs จันทบุรี 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
726
10:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 33  สาย ฉ กรุงเทพมหานคร  vs กาฬสินธุ์ 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
727
11:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 30  สาย ฉ เพชรบุรี 2  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
728
08:30
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 200 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
729
08:30
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 200 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
730
08:30
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 200 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
731
08:30
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 200 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
732
08:30
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 200 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
733
08:30
ว่ายน้ำ
กบ 50 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
734
08:30
ว่ายน้ำ
กบ 50 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
735
08:30
ว่ายน้ำ
กบ 50 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
736
08:30
ว่ายน้ำ
กบ 50 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 4 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
737
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
738
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
739
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
740
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 4 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
741
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 5 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
742
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
743
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
744
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
745
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 4 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
746
16.00
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 200 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
747
16.00
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 200 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
748
16.00
ว่ายน้ำ
กบ 50 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
749
16.00
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
750
16.00
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
751
16:00
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
752
16:00
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
753
16:00
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
754
13.00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - นครพนม  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
755
13.00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - สตูล  vs เชียงใหม่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
756
13.00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - นราธิวาส  vs ตรัง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
757
13.00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - บุรีรัมย์  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
758
13.00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5 - นครราชสีมา  vs อำนาจเจริญ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
759
13.00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 6 - บุรีรัมย์  vs จันทบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
760
13.00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 7 - กรุงเทพมหานคร  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
761
09:00
วูซูยุทธลีลา
ยุทธลีลาหนานฉวน บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
762
09:00
วูซูยุทธลีลา
ยุทธลีลาฉางฉวน บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
763
09:00
วูซูยุทธลีลา
ยุทธลีลาพลองใต้(หนานกุ้น) บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
764
09:00
วูซูยุทธลีลา
ยุทธลีลา ไท่จี๋เจี้ยน - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
765
09:00
วูซูยุทธลีลา
ยุทธลีลาดาบ (เตาซู่) บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
766
16.00
วูซูยุทธลีลา
ยุทธลีลา ราชสีห์ - Racing speed ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
767
16.00
วูซูยุทธลีลา
ยุทธลีลา ราชสีห์ - Racing speed ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
768
08:30
วู้ดบอล
นับจำนวนการตี บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
769
08:30
วู้ดบอล
นับจำนวนการตี บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
770
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 41  สาย A สุโขทัย  vs นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
771
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 42  สาย B อุดรธานี  vs น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
772
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 43  สาย C สุโขทัย  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
773
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 44  สาย D นครสวรรค์  vs สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
774
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 45 - นครราชสีมา  vs สุโขทัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
775
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 46 - อุดรธานี  vs สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
776
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 47 - สุโขทัย  vs อุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
777
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 41  สาย A ชัยนาท  vs ศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
778
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 42  สาย B อุดรธานี  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
779
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 43  สาย C กำแพงเพชร  vs สิงห์บุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
780
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 44  สาย D อุดรธานี  vs สิงห์บุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
781
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 45 - ชัยนาท  vs สิงห์บุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
782
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 46 - กรุงเทพมหานคร  vs อุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
783
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 47 - ชัยนาท  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
784
11.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 29 - กรุงเทพมหานคร  vs ชุมพร
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
785
11.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 30 - ปทุมธานี  vs กระบี่
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
786
15.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 31 - ปทุมธานี  vs กรุงเทพมหานคร
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
787
09.00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
788
09.00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - สมุทรปราการ  vs นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
789
09.00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3 - นครราชสีมา  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
790
09.00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4 - มหาสารคาม  vs นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
791
09.00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 5 - นครราชสีมา  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
792
09.00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 6 - กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
793
13.00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
794
13.00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - นครราชสีมา  vs นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
795
13.00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 3 - นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
796
09:00
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลชาย (อายุ 8-12 ปี)
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
797
09:00
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 8-12 ปี)
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
798
09:30
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลชาย (อายุ 13-20 ปี)
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
799
09:30
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 13-20 ปี)
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
800
11:30
เอ็กซ์ตรีม
Freestyle Slide (บุคคลหญิง)
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
801
12:30
เอ็กซ์ตรีม
Freestyle Slide (บุคคลชาย)
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
802
14:00
เอ็กซ์ตรีม
Freestyle Pair Slalom ประเภทคู่ (ทีม)
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
803
17:00
เอ็กซ์ตรีม
Freestyle Battle Slalom (บุคคลชาย)
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
804
17:00
เอ็กซ์ตรีม
Skateboard Game Of Skate - บุคคล
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
805
17:00
เอ็กซ์ตรีม
Freestyle Battle Slalom (บุคคลหญิง)
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
806
17:30
เอ็กซ์ตรีม
Skateboard Park - บุคคล
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
807
18:30
เอ็กซ์ตรีม
Skateboard Best Trick - บุคคล
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
808
09:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 31  สาย C เชียงใหม่  vs อ่างทอง
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
809
10:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 32  สาย D นราธิวาส  vs สระบุรี
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
810
11:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 33  สาย X นครนายก  vs ปัตตานี
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
811
12:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 34  สาย X อุตรดิตถ์  vs สระบุรี
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
812
13:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 35  สาย Y อ่างทอง  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
813
13:00
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 25 - นนทบุรี  vs ชัยภูมิ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
814
14:00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 25 - กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
815
14:30
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 26 - ศรีสะเกษ  vs เชียงราย
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
816
14:50
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 26 - ขอนแก่น  vs จันทบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
817
15:40
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 27 - สมุทรปราการ  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
818
16:00
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 27 - ขอนแก่น  vs พัทลุง
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
819
16:30
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 28 - ศรีสะเกษ  vs เชียงราย
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
820
17:30
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 28 - สมุทรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 820 รายการ