ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561 วอลเลย์บอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 35  สาย ก สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
2
10:15
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 36  สาย ก ขอนแก่น  vs สระบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
3
11:30
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 37  สาย ข น่าน  vs นนทบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
4
12:45
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 38  สาย ข นครสวรรค์  vs นครราชสีมา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
5
14:00
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 39  สาย ก พระนครศรีอยุธยา  vs ปทุมธานี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
6
15:15
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 40  สาย ก เชียงราย  vs สงขลา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
7
16:30
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 41  สาย ข นนทบุรี  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ